ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۷:۳۴
ناحیه منو


آشنایی با روند ثبت و تاسیس شرکت

به گزارش حساب من این تقاضای ثبت و تاسیس شرکت و استقلال مدیریتی در کشورمان افزایش یافته و داشتن دانش کافی از زمینه فعالیت و مسائل حقوقی برای هر شخص حقوقی لازم و ضروری می باشد، ...

ثبت و تاسیس شرکت

به گزارش حساب من این تقاضای ثبت و تاسیس شرکت و استقلال مدیریتی در کشورمان افزایش یافته و داشتن دانش کافی از زمینه فعالیت و مسائل حقوقی برای هر شخص حقوقی لازم و ضروری می باشد، در این فرصت قصد داریم به مبحث آشنایی با روند ثبت و تاسیس شرکت و اصطلاحات حقوقی آن بپردازیم.

*کپی شناسنامه تمامی اعضاء هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی .
*کپی کارت ملی تمامی اعضاء هیات مدیره ، سهامداران ،بازرسین برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی .
*کپی کارت پایان خدمت تمامی افراد ذکور متولد سال ۱۳۳۸ به بعد اعضای هیات مدیره ، بازرسین برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی ( در صورتی که افراد مذکور فاقد کارت پایان خدمت می باشند ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی می باشد .)
*ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.
*اقرار نامه رسمی کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی براینکه اشتغال به هیچگونه شغل دولتی ندارند و هیچگونه ممنوعیت موارد صدر الاشعار برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت وجود ندارد . در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.
*اقرار نامه رسمی مدیر عامل مبنی بر اینکه همزمان مدیر عاملی هیچ شرکت دیگری را به عهده ندارد . و نخواهد داشت . در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.
*اقرار نامه رسمی بازرس یا بازرسان مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :

۱- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.

۲- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضائ ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

۴- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضائ مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

۵- تصویر برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین.

۶- ارائه گواهی پرداخت حداقل ٣۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است.

تذکر: در صورتیکه مقداری از سرمایه شرکت اورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است ودر صورتی که اموال غیرمنقول جز سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

۷- ارائه مجوز در صورت نیاز بنابه اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها.
نام تجاری چیست ؟

نام و نشان تجاری عبارت است از نام، عبارت، اصطلاح، علامت نشانه، نماد عدد، طرح یا ترکیبی از این¬ها که به منظور شناساندن محصولات و خدمات فروشندگان یا گروهی از فروشندگان و متمایز ساختن آنها از محصولات شرکتهای رقیب استفاده می-شوند. و حق استفاده انحصاری نام و نشان تجاری فقط برای کسانی شناخته خواهد شد که آن را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده باشد. که در این صورت چنانچه شخص دیگر از آن نام و نشان تجاری یا مشابه آن درخصوص کالای مورد نظر استفاده نماید تحت تعقیب کیفری و حقوقی قرار خواهد گرفت.

نحوه ی انحلال شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود در مواردی منحل می گردند.این موارد عبارتند از :_ در صورتی که در اساسنامه ی شرکت مدتی تعیین شده باشد و این مدت تمام شده باشد ._ زمانی است که شرکت برابر قانون تجارت ورشکسته شده باشد. (ورشکستگی با حکم ورشکستگی دادگاه است)

_ زمانی است که شرکت در اثر فعالیت های اقتصادی متضرر شده و نصف سرمایه ی شرکت از دست رفته باشد. در چنین

حالتی یکی از شرکا از دادگاه درخواست انحلال شرکت می کند ، در این صورت دادگاه می تواند حکم بر انحلال شرکت صادر

کند .

_ چنانچه یکی از شرکا فوت نماید می تواند از موارد انحلال شرکت باشد ، البته در صورتیکه در اساس نامه پیش بینی شده باشد .

اما محجور شدن یکی از شرکا یا ورشکست شدن یکی از شرکا دلیل بر انحلال شرکت نخواهد بود .

مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود :

_ اصل صورت جلسه انحلال شرکت

_ آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود

_ فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد

_ ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

نحوه انحلال شرکت سهامی خاص :
در موارد ذیل شرکت سهامی منحل می گردد.

_ وقتی که شرکت موضوعی را که باری آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.

_ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.

_ در صورت ورشکستگی

_ رد هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.

_ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی :
یک- اصل صورت جلسه انحلال شرکت

دو- آخرین روزنامه رسمی شرکت

سه- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.

چهار- اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد . صورت جلسه انحلال شرکت

همراه و با دیگر مدارک باید ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء

ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

نحوه ی انحلال شرکت مختلط غیر سهامی:
_زمانی که مدت تعیین شده در شرکت نامه ی شرکت منقضی شده باشد .

_اگر مقصود و هدفی که شرکت برای آن تشکیل شده برآورده شده باشد و یا اینکه رسیدن به آن هدف عملاً غیر ممکن شده باشد .

_ شرکت ور شکست شده باشد .

_ چنانچه تمامی شرکا بر انحلال شرکت رضایت دهند .

_ اگر تعداد شرکا از دو نفر کمتر شود .

_ چنانچه مقامات قضایی حکم بر انحلال شرکت دهند .

_ چنانچه یکی از شرکا به استناد ماده ۱۳۷ ق.ت. در خواست ضمن قرارداد شرکت را نموده باشد .

_ به لحاظ نمودن شرایط مندرج در موارد ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت. فوت یا محجوریت شریک باعث انحلال شرکت خواهد شد .

موارد انحلال شرکت مختلط سهامی:
به استناد ماده ۱۸۱ ق.ت. شرکت مختلط سهامی در موارد زیر منحل می گردد :

_ زمانی که هدف ذکر شده در اساسنامه ی شرکت برآورده نشده باشد .

_ زمانی که مدت تعیین شده در اساسنامه به پایان رسیده باشد .

_ زمانی که شرکت به استناد قانون تجارت ورشکست گردد .

_ به استناد مجمع عمومی چنانچه این حق برابر اساسنامه برای این مجمع پیش بینی شده باشد .

_ وقتی که شریک ضامن فوت نماید یا مهجور گردد مشروط بر اینکه در اساسنامه فوت یا مهجوریت شریک ضامن تصریح شده باشد .

موارد انحلال شرکت تضامنی :
_ هدفی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد

_ شرکت دارای مدت بوده و مدت مزبور منقضی شده و صورت جلسه تمدید قبل از انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکتها نشود

_ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال

_ در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م ۱۳۷ شرکت را فسخ نماید

_ در صورت ورشکستگی شرکت

_ در صورت تراضی تمام شرکاء

_ صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء

_ در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد

_ اگر احد از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال

شرکت را بنمایند ، مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند

برچسب ها

نظرات شما

  Micheal می گوید :

  People norallmy pay me for this and you are giving it away!

  مهدوی می گوید :

  نحوه ی انحلال شرکت با مسئولیت محدود اینقدر اسونه مگه؟

  esin می گوید :

  سلام و مرسی از سایت خوبتون اگه مدیر عامل سو پیشینه داشته باشه چی میشه یعنی شرکت نمیتونه ثبت کنه بازم ممنون منتظر جوابتون هستم

  سینا می گوید :

  سلام لطفا درباره تغییر در اساسنامه شرکت مثلا از شرکت ساختمانی به موسسه هم توضیح بدید

  rasapoor می گوید :

  omidvaram ravand hamin bashe ke goftid!

  قره قزلو می گوید :

  manam movafegham in prose bayad kotah shee o kagazbazi ghat she

  فیصلی می گوید :

  خیلی مفید بود

  رهامی می گوید :

  اطلاعات مفیدی است

  رهامی می گوید :

  پروسه ثبت شرکت میبایست کوتاهتر گردد