ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۱۴:۴۳
ناحیه منو


آمار متحیر کننده بازیافت در کشورهای پیشرفته

آمار متحیر کننده بازیافت در کشورهای پیشرفته به گزارش سایت حساب من شاهد هستیم کشورهای توسعه یافته هر روز به موفقیت جدیدی در مسیر بازیافت زباله و پویاسازی این چرخه مهم دست می یابند، در چنین ...

آمار متحیر کننده بازیافت در کشورهای پیشرفته

به گزارش سایت حساب من شاهد هستیم کشورهای توسعه یافته هر روز به موفقیت جدیدی در مسیر بازیافت زباله و پویاسازی این چرخه مهم دست می یابند، در چنین حالتی نه تنها مساله بازده اقتصادی مطرح می شود بلکه محیط زیست نیز شرایط بهتری خواهد داشت که حاصل تمامی این ها اقتصادی موفق تر و کاهش تبعات ناشی از عدم مدیریت علمی زباله ها خواهد بود.

با این توضیحات مشخص شد که مطلب امروز ما درباره زباله خواهد بود. تصمیم داریم تا کشورهای جهان با بیشترین میزان بازیافت زباله را معرفی کنیم، با پول نیوز همراه باشید.

آلمان

حجم زباله بازیافت شده: ۶۵ درصد از کل

زباله دفن شده: ۰ درصد

کره جنوبی

حجم زباله بازیافت شده: ۵۹ درصد از کل

زباله دفن شده: ۱۶ درصد

اسلوونی/ اتریش

حجم زباله بازیافت شده: ۵۸ درصد از کل

زباله دفن شده: ۳۶ درصد / ۴ درصد

بلژیک

حجم زباله بازیافت شده: ۵۵ درصد از کل

زباله دفن شده: ۱ درصد

سوئیس

حجم زباله بازیافت شده: ۵۱ درصد از کل

زباله دفن شده: ۰ درصد

برچسب ها

نظرات شما