ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۱۷:۱۰
ناحیه منو


افزایش حجم ذخایر آبی

افزایش حجم ذخایر آبی به گزارش اخبار مالی حساب من بیشترین و کمترین میزان خروجی آب نیز در همین بازه زمانی به ترتیب مربوط به سد لار با 21 میلیون مترمکعب آب و سد طالقان با ...

افزایش حجم ذخایر آبی

به گزارش اخبار مالی حساب من بیشترین و کمترین میزان خروجی آب نیز در همین بازه زمانی به ترتیب مربوط به سد لار با ۲۱ میلیون مترمکعب آب و سد طالقان با ۶ میلیون مترمکعب آب بوده است.

آمارها نشان می دهد از ابتدای سال جاری تا پایان هفته دوم سال آبی ۹۶-۹۵، حجم آب ورودی به سدهای تهران ۹ درصد افزایش داشته است، این در حالی است که حجم آب خروجی از این سدها نیز در همین بازه زمانی با افزایش ۳۵ درصدی روبرو بوده است .

وضعیت مخازن سدهای تهران از ابتدای سالجاری بیانگر افزایش ۹ درصدی حجم آب ورودی به این سدها تا پایان هفته دوم سال آبی ۹۶-۹۵ است، این در حالی است که حجم آب خروجی از این سدها در همین بازه زمانی با افزایش ۳۵ درصدی روبرو بوده است .

گزارش ها حاکی از این است در حال حاضر حجم کل مخازن پشت سدهای تهران برابر با ۷۷۵ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با سال گذشته ۴۱ درصد رشد را نشان می دهد.

براساس این گزارش، بیشترین حجم آب موجود در بین سدهای تهران مربوط به سد طالقان با ۳۰۳ میلیون مترمکعب آب است که در مقایسه با سال گذشته ۵۹ درصد رشد را نشان می دهد.

این گزارش می افزاید، کمترین آب موجود در مخازن سدها نیز مربوط به سد لتیان با ۶۷ میلیون مترمکعب آب است، که البته در مقایسه با سایر سدهای تهران با ثبت رقم رشد ۸۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین رشد را داشته است. همچنین کمترین و بیشترین حجم آب ورودی به سدهای تهران به ترتیب مربوط به سد طالقان با ۳ میلیون مترمکعب آب، و سد لتیان و ماملو هر کدام با ۷ میلیون مترمکعب آب بوده است.

برچسب ها

نظرات شما