ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۲ فروردین , ۱۳۹۷ ، ساعت : ۱۳:۴۴
ناحیه منو


ترازنامه حسابداری چیست ؟

ترازنامه حسابداری چیست ؟ ترازنامه عبارت است از صورت حسابی که دارائیها ، بدهیها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد .ترازنامه در اشکال مختلفی تهیه می شود که ...

ترازنامه حسابداری چیست ؟

 

ترازنامه عبارت است از صورت حسابی که دارائیها ، بدهیها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد .ترازنامه در اشکال مختلفی تهیه می شود که نمونه رایج آن به  شکل T است .در زیر ترازنامه “تعمیر گاه نوریان “به تاریخ ۳۱خردادماه ۱۳۸۴به شکلT تهیه و ارائه شده است .

 

                                        تعمیرگاه نوریان

                                              ترازنامه

                               به تاریخ ۳۱خردادماه ۱۳۸۴          (ارقام به ریال )

دارائیها:

بدهیها:

نقدوبانک

۴۳.۵۰۰.۰۰۰

حسابهای  پرداختنی

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

حسابهایدریافتنی

۵۰۰.۰۰۰

وام پرداختنی

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

اثاثه

۱.۰۰۰.۰۰۰

آپارتمان 

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

جمع بدهیها:

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

سرمایه :

سرمایه آقای نوریان

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

جمع دارائیها

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

جمع بدهیها وسرمایه

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

بطوریکه ملاحظه می شود معمولا در تهیه  ترازنامه ، نکات زیر را در نظر می گیرند :

۱-   نوشتن عنوان :

عنوان ترازنامه شامل سه سطر جداگانه به شکل زیر است .

۱-۱ نام واحد اقتصادی : “تعمیر گاه نوریان”

۲-۱ نام گزارش یا صورت حساب مالی : ترازنامه .

۳-۱ تاریخ گزارش : به تاریخ  ۳۱ خرداد ماه  ۱۳۸۴، نوشتن تاریخ دارای  اهمیت زیادی می باشد ,  چون مبالغ مندرج در ترازنامه ، وضعیت مالی موئسسه را در آن تاریخ مشخص می نماید .

 

۲- واحد اندازه گیری :

در حسابداری واحد انداره گیری رویدادهای مالی ، پول رایج هر کشور است . که در ایران ریال می باشد .

۳- ترتیب نوشتن دارائی ها :

معمولا در ترازنامه دارائیها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند . دارائیهایی که در جریان عادی عملیات زود تر تبدیل به نقد می شوند در ابتداء و دارائیهایی که دیرتر به نقد تبدیل می شوند یا به منظور کسب وجه نقد استفاده می شوند . در ردیف های بعدی درج می گردند .

۴- ترتیب نوشتن بدهیها و سرمایه :

سرمایه بعد از نوشتن بدهیها در ترازنامه می آید، زیرا حق بستانکاران بر حق صاحب سرمایه تقدم دارد . بدهیهای مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند .

۵- طرز ارائه جمع دو طرف ترازنامه :

جمع نهائی هر ستون در طرفین ترازنامه دارای خصوصیات زیرمی باشد:

۱-جمع دوطرف ترازنامه همیشه با هم مساوی می باشند.

۲-   جمع دو طرف ترازنامه در یک ردیف نوشته می شوند.

۳-   زیر جمع نهائی  دو خط موازی کشیده می شود.

برچسب ها

نظرات شماخبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه حساب من جدیدترین اخبار اقتصادی را هر شب در ایمیل خود مشاهده کنید