ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۲۰:۵۸
ناحیه منو


تعرفه‌ برق در سال ۹۴

به گزارش حساب من افزایش ۲۰درصدی تعرفه‌های برق بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوبه‌ای بود که در تاریخ دوم اسفندماه سال ۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ نهم اسفند ماه برای اجرا از ...

به گزارش حساب من افزایش ۲۰درصدی تعرفه‌های برق بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوبه‌ای بود که در تاریخ دوم اسفندماه سال ۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ نهم اسفند ماه برای اجرا از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد. پس از آن، تعرفه‌ برق در سال ۹۴ با ابلاغ وزیر نیرو در تاریخ ۲۷ اسفندماه در دستور کار شرکت‌های توزیع برق قرار گرفت.

 

ازاین‌رو تعرفه‌ برق در سال ۹۴ بدین شرح است:

تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
۴٠٩٠ تا ١٠٠
۴٧٧مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
١٠٢٣مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
١٨۴١مازاد بر ٣٠٠ تا ۴٠٠
٢١١۴مازاد بر ۴٠٠ تا ۵٠٠
٢۶۶٠مازاد بر ۵٠٠ تا ۶٠٠
٢٩٣٣مازاد بر ۶٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۱

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
١٣۶٠ تا ١٠٠
١۵١مازاد بر ١٠٠ تا ۲٠٠
١۶۴مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
۶٨٢مازاد بر ٣٠٠ تا ٣۵٠
١٢٢٨مازاد بر ٣۵٠ تا ۴۵٠
١۵۶٩مازاد بر ۴۵٠ تا ۶٠٠
١٨۴١مازاد بر ۶٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۲

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
٣٠٠٠ تا ١٠٠
۶٨٢مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
١١۵٩مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
١۴٣٢مازاد بر ٣٠٠ تا ٣۵٠
١٧٠۵مازاد بر ٣۵٠ تا ۴۵٠
١٨۴١مازاد بر ۴۵٠ تا ۶٠٠
١٩٧٨مازاد بر ۶٠٠

 تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۳

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
٣۴١٠ تا ١٠٠
٨٨٧مازاد بر ١٠٠ تا ١۵٠
١۵۶٩مازاد بر ١۵٠ تا ٢٠٠
١٧٠۵مازاد بر ٢٠٠ تا ٣۵٠
١٨۴١مازاد بر ٣۵٠ تا ۴۵٠
١٩٧٨مازاد بر ۴۵٠ تا ۶٠٠
٢١١۴مازاد بر ۶٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۴

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
٣٢٨٠ تا ١٠٠
٣٨٣مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
۶٨٢مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
١٠٩١مازاد بر ٣٠٠ تا ۴٠٠
١۵۶٩مازاد بر ۴٠٠ تا ۵٠٠
٢٠۴۶مازاد بر ۵٠٠ تا ۶٠٠
٢۴۵۵مازاد بر ۶٠٠

حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه‌پرداختی و تخفیف بند ١-١ شرایط اختصاصی به‌ازای هر کیلووات‌ساعت به‌طور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر ١٧٧٣ ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر ١۵٠٠ ریال می‌باشد.

* شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی

١-١ – به‌منظور تشویق مشترکین برای جابه‌جایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه‌پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیراوج بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری چندزمانه می‌باشند به‌شکل زیر محاسبه می‌شود:

کل مصرف اوج بار در دوره × ۴٠٩ ریال

= اضافه پرداختی مصارف اوج بار

(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری سه‌زمانه می‌باشند)

کل مصرف کم‌باری در دوره × ٢٠۵ ریال

= تخفیف مصارف غیراوج بار

(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری دوزمانه می‌باشند)

کل مصرف غیراوج بار در دوره ×  ٨٢ ریال

 

تبصره: ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر١ با ضریب یک‌سوم و مناطق گرمسیر٢ و ٣ و ۴ با ضریب دوسوم محاسبه می‌شود.

 

١-٢ – بهای برق مشترکین جانباز ٢۵ درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر به‌ترتیب با کسر٨٠ و ١٠٠ کیلووات‌ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه می‌گردد.

١-٣ – به‌تشخیص هیئت مدیره شرکت می‌توان برای خانوارهایی که در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند کدخانوار به‌شرح زیر درنظر گرفت:

تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونی= کدخانوار (حداکثر برابر ۵)

کد خانوار / مصرف ماهانه قرائت‌شده

= متوسط مصرف ماهانه مبنای صدور صورت‌حساب برای هریک از خانوارها

١-۴ – بهای برق ماهانه بازفروش برای مصارف روستایی براساس جدول تعرفه‌های خانگی بر حسب مورد محاسبه و دریافت می‌گردد. مصرف هرمشترک به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

تعداد مشترک / کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی = متوسط مصرف هر مشترک

تبصره ١: به‌منظور تأمین هزینه‌های اداری برق روستا، شرکت به‌ازای هر مشترک مبلغ ٢٢٠٠ ریال از مبلغ صورت‌حساب کسر می‌نماید.

تبصره ٢: شورای اسلامی روستا (نگه‌دارنده شبکه برق) مکلف است بهای برق تحویلی به مشترکین را برحسب مورد براساس تعرفه‌های مربوطه (١و٢و٣و۴و۵) محاسبه و از مصرف کنندگان دریافت نماید.

١-۵ – دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر١،٢،٣و۴ طبق جدول زیر تعیین می‌شود:

دوره زمانیمدت (ماه)محدوده تحت پوششمنطقه
اول فروردین تا پایان آذر٩کلیه شهرهای استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان و شهرستانهای چابهار و کنارک و شهرستان دهلرانگرمسیر (١)
شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان٧

شهرستانهای دوگنبدان و لیکک

اول فروردین تا پایان مهر٧

شهرستان‌های لامرد و مهر، جیرفت، کهنوج، قلعهگنج، عنبرآباد، رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب

اول اردیبهشت تا پایان مهر۶

شهرستان‌های مهران، دره‌شهر و آبدانان و شهرستان نیک‌شهر

اول خرداد تا پایان مهر۵

شهرستان لارستان، خنج و گراش

اول خرداد تا پایان مرداد٣

شهرستان‌های ایرانشهر و سرباز و قیر و کارزین و فراشبند

مرداد و شهریور٢

شهرستان‌های کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب، زرین‌دشت

اول اردیبهشت تا پایان مهر۶

شهرستان‌های دهدشت، چرام و لنده و شهرستان‌های ارزوئیه (شاهماران)، شهداد، بم و فهرج

گرمسیر (٢)
اول خرداد تا پایان شهریور۴

شهرستان زابل

اردیبهشت، شهریور و مهر٣

شهرستان‌های ایرانشهر و سرباز و قیر و کارزین و فراشبند

خرداد و تیر٢

شهرستان کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب، زریندشت

اردیبهشت١

شهرستان‌های لارستان، خنج و گراش

اول اردیبهشت تا پایان مهر۶

شهرستان‌های گیلان‌غرب، سرپلذهاب، قصرشیرین و نفت‌شهر و دهستان‌های سرقلعه وجگیران

گرمسیر (٣)
اول خرداد تا پایان شهریور۴

استان قم

اول خرداد تا ١۵ شهریور٣.۵

شهرستان‌های گنبد، کلاله، مینودشت و آق‌قلا

اول خرداد تا پایان مرداد٣

شهرستان طبس

اول تیر تا پایان شهریور٣

شهرستان پل‌دختر

اردیبهشت و مهر٢

شهرستان زابل

اول خرداد تا پایان شهریور۴

شهرستان‌های ممسنی (نورآباد)، رستم

گرمسیر (۴)
اول خرداد تا ١۵ شهریور٣.۵

کلیه شهرستان‌های استان گلستان به‌استثنای شهرستان‌های گنبد، کلاله، مینودشت و آق‌قلا

اول تیر تا پایان شهریور٣

شهرستان‌های جعفرآباد، پارس‌آباد، اصلاندوز، بیله‌سوار و ازگله

اول خرداد تا پایان مرداد٣

شهرستان بافق

١۵ خرداد تا ١۵ شهریور٣

کلیه شهرهای استان گیلان به‌استثنای ماسوله، دیلمانو جیرنده

کلیه شهرهای استان مازندران به‌استثنای بلده، رینه،کجور، محمدآباد، کیاسر، مرزن‌آباد،کلاردشت و آلاشت

اول تیر تا پایان مرداد٢

شهرستان‌های گرمسار، کاشان، آران و بیدگل، خور و بیابانک و ساوه و زرندیه و یزد و اشکذر و میبد و اردکان

اردیبهشت و شهریور٢

شهرستان طبس

در مناطق گرمسیر، در صورت‌حساب‌هایی که دوره مصرف آنها شامل ایام گرم و غیرگرم می‌باشد، انرژی مصرفی بر اساس نسبت ضرایب جدول زیر محاسبه می‌شود.

منطقه گرمسیرضریب ایام گرمضریب ایام غیرگرم
منطقه گرمسیر یک۴١
منطقه گرمسیر دو٣١
منطقه گرمسیر سه٢١
منطقه گرمسیر چهار١.٣١

 

برچسب ها

نظرات شما

    راستمهر می گوید :

    از ایهمه جدول پیچ در پیچ چیزی متوجه نشدم باید با زبان گویا وقابل فهم بنویسند