ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : جمعه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۱۰:۵۳
ناحیه منو


جزییات مالیات بردرآمد مشاغل

جزییات مالیات بردرآمد مشاغل اين نوع ماليات را افرادي كه اصطلاحا به آنها كسبه، اصناف، پيشه وران، صنعت گران گفته مي شود و يا ساير افرادي كه به صورت شخص حقيقي بابت درآمد حاصل از اشتغال ...

جزییات مالیات بردرآمد مشاغل

این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی  و  پزشکان  و  دندانپزشکان  ،  وکلا و  کلیه  مشاغلی  که  در  ماده  ۹۶ قانون  مالیاتهای مستقیم  مصوب ۳/۱۲/۶۶  و  اصلاحیه  مصوب  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ذکر  شده اند  مشمول  فصل  مالیات بر درآمد مشاغل میباشند.

 نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات:

 الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) – (استهلاک + هزینه ها) = درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

۱- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

۲- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

۳- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تکلیف مؤدیان:

صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری … و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و… و بانکداران و عمده فروشیها و… (ماده ۹۶ ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و… سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده ۹۶ ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده ۱۳۱ پرداخت نمایند.اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت  مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۳۱:

 -تا میزان ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵%

-تا میزان ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰۰ به نرخ ۲۰%

-تا میزان ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به نرخ ۲۵%

-تا میزان ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به نرخ ۳۰%

-نسبت به مازاد یک میلیارد ریال  به نرخ ۳۵%

معافیت مالیاتی:

درآمد سالانه مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت سال ۱۳۸۸-مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰  ریال  پنجاه میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات خواهد بود.

هزینه های قابل قبول:

 هزینه درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و با رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میشود.

برچسب ها

نظرات شما