ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۶:۲۴
ناحیه منو


خودباوری ،کلید موفقیت شغلی

بسیاری موفقیت را برای مختص به سوپرمن ها میدانند و همین نگرش افراد موفق و معمولی را متمایز میسازد. خودباوری ،کلید موفقیت شغلی است. براندن می گوید : ” افرادی را بخاطر می آورم که با ...

بسیاری موفقیت را برای مختص به سوپرمن ها میدانند و همین نگرش افراد موفق و معمولی را متمایز میسازد. خودباوری ،کلید موفقیت شغلی است. براندن می گوید : ” افرادی را بخاطر می آورم که با بکارگیری این اصول در زندگی روزمره شان ، زندگی خود را متحول نموده اند و در طی این مراحل ، اغلب به موازات اینکه افراد سالمتر و قویتر می شوند ، شاهد علائم عصبی مثبت مانند کاهش وزن نیز بوده ام.”

عوامل خودباوری:
۱- آگاهانه زیستن
زندگی آگاهانه به این معنی است که بدون طفره و یا انکار واقعیتها ، به آنها  احترام بگذاریم ، در هنگام هر کار آمادگی لازم را داشته باشیم ، مسائلی را که بر علایق ، ارزشها و اهدافمان تاثیر گذارند درک کنیم و از دنیای درون و بیرون مان شناخت و آگاهی کامل بدست آوریم.

۲- خویشتن پذیری
به این معناست که واقعیت افکار ، احساسات و اعمال خود را بدون رد و انکار بپذیریم و خود را بیازماییم ؛ به خود احترام بگذاریم و نسبت به خود دلسوزی و خیرخواهی و محبت داشته باشیم ، حتی اگر برخی از اعمال و احساسات ما مورد پسند دیگران نباشد . و اینکه با خود دشمنی نکنیم و خود را بپذیریم.

۳- خودمسئولی
درک این واقعیت است که ما به وجود آورنده انتخاب ها و اعمال خود هستیم و باید علت اصلی کامیابی خود نیز باشیم . درک این موضوع که هیچکس جز خود ما وجود ندارد که بتواند به ما کمک و خدمت کند تا زندگی مان خوب و خوش باشد ، به ما شادی ببخشد و به ما خودباوری هدیه کند.

۴- خودتاییدی
یعنی احترام گذاشتن به خواستها و نیازهای خود ، و تلاش برای یافتن راههای بیان آنها به روش های مختلف ؛ داشتن رفتاری سرشار از احترام به خود در برخورد با دیگران و تمایل به اینکه همان طوری باشیم که حقیقتا هستیم و اینکه اجازه دهیم دیگران نیز خود واقعی ما را ببینند و با این وجود ،  همچنان بر عقاید ، احساسات و ارزشهای خود پایبند باشیم.

۵-صادقانه زیستن

زندگی با صداقت یعنی در عمل به اصول رفتاری وفادار باشیم و بین آنچه میدانیم ،آنچه ادعا میکنیم و  آنچه عمل میکنیم  هماهنگی ایجاد کنیم و به قول ها و تعهداتمان به خوبی عمل کنیم.
۶-هدفمند زیستن

زندگی هدفمند یعنی مسئولیت مشخص کردن اهداف و آرمان های خود را به عهده بگیریم و به کارهایی بپردازیم که به آنها دست یابیم و از مسیر اهدافمان خارج نشویم و بسوی اتمام موفقیت آمیز آنها حرکت کنیم.

برچسب ها

نظرات شما

    رضوانی می گوید :

    فکر خوب را گرفتن صادقانه زیستن وصادقانه حرف زدن وزندگی کردن و. از صفات خودباوری و رمز مو قعیت شغلی است