ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۶:۳۰
ناحیه منو


رفع نارضایتی بیمه شدگان

اجرای برنامه یکسان سازی رویه های سازمان‌های بیمه گر پایه، تمام بیمه شدگان بیمه های پایه می‌توانند با هر دفترچه ی درمانی جهت دریافت خدمت به مراکز درمانی مراجعه کنند،معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار ...

اجرای برنامه یکسان سازی رویه های سازمان‌های بیمه گر پایه، تمام بیمه شدگان بیمه های پایه می‌توانند با هر دفترچه ی درمانی جهت دریافت خدمت به مراکز درمانی مراجعه کنند،معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت :بهبود سلامتی افراد و کاهش نابرابری های سلامتی به یکی از مهمترین دغدغه های دولت تدبیر و امید در زمینه سیاسکاتهای داخلی تبدیل شده است.

رفع نارضایتی بیمه شدگان
میدری معاون رفاه اجتماعی  وزارت تعاون کاررفاه اجتماعی  بااشاره به یکسان سازی تمام بیمه‌شدگان اظهارکرد:با توجه به اینکه امروزه بهبود سلامتی افراد و کاهش نابرابری های سلامتی به یکی از مهمترین دغدغه های دولت تدبیر و امید در زمینه سیاستهای داخلی تبدیل شده است ، یکسان نبودن تعهدات سازمانهای بیمه گر پایه بعنوان مهمترین عامل سردرگمی و نارضایتی بیمه‌شدگان و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت مطرح بود به نحوی که هرکدام از سازمانها خدمات مورد تعهد خود را براساس نرخ و ضوابط داخل سازمانی خویش پرداخت می کردند.
معاون رفاه اجتماعی  وزارت تعاون کاررفاه اجتماعی تصریح کرد :در اردیبهشت ماه سال جاری با دستور  دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و با تشکیل ۷کارگروه و با صرف ۲ هزار و ۴۰۰  نفر ساعت کار کارشناسی یکسان سازی رویه های سازمان های بیمه گر پایه در سرفصل های  خدمات سرپایی- دارو-تجهیزات پزشکی- مفاد قراردادها، قوانین و ضوابط لازم الاجرا-رسیدگی به اسناد بستری – نحوه پرداخت جزء حرفه ای  به پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی و نظارت صورت پذیرفت و از اول خرداد ماه اجرایی شد پیامدهای مثبت یکسان سازی رویه های سازمان‌های بیمه گر پایه ارایه خدمات یکسان به تمام بیمه شدگان است .
وی ادامه افزود : از پیامدهای مثبت این برنامه می‌توان به بهره مندی کلیه بیمه شدگان در بیمارستان های دولتی از یک میزان خدمت، نحوه برخورد یکسان سازمان های بیمه گر پایه در زمان تخلف مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد، تدوین دستورالعمل یکسان نحوه رسیدگی به اسناد بستری، یکسان سازی قرادادها و ضوابط لازم الاجرا در کلیه سازمان های بیمه گر پایه اشاره کرد.
میدری تاکید کرد: با اجرای برنامه یکسان سازی رویه های سازمان‌های بیمه گر پایه، تمام بیمه شدگان بیمه های پایه  می توانند با هر دفترچه ی درمانی جهت دریافت خدمت به مراکز درمانی مراجعه کنند؛ که در این صورت  یک خدمت واحد با کیفیت و سطح پوشش یکسان دریافت میکنند.

برچسب ها

نظرات شما

    زابلی می گوید :

    یکسان سازی بیمه ها بسیار فکر خوب ومثبتی است چون هم بیمار وهم بیمارستانها از سر درگمی نجات پیدا مکنند وتعرفه ها یکی می شود