ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۲۰:۵۴
ناحیه منو


روش های جلوگیری از رد دفاتر مالی

روش های جلوگیری از رد دفاتر مالی۱– قبول یا رد دفاتر و اسناد و مدارک و صورت های مالی۲ – کشف اشتباهات ، حساب سازی و تقلباتی که موجب کاهش در آمد مشمول مالیات مؤدیان ...

روش های جلوگیری از رد دفاتر مالی

۱– قبول یا رد دفاتر و اسناد و مدارک و صورت های مالی

۲ – کشف اشتباهات ، حساب سازی و تقلباتی که موجب کاهش در آمد مشمول مالیات مؤدیان می گردد.

۳ – حسابرسی هزینه های مؤسسه به منظور تعیین میزان هزینه های غیر قابل قبول یا توجه به مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه هزینه های قابل قبول .

۴ – حسابرسی و نحوه محاسبه در آمد و و سودهایی که مؤسسه به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین مرتبط از معافیت مالیاتی برخوردار دارند ویا مشمول مالیات مقطوع می باشند

۵ – حسابرسی مربوط به وجود پرداختی مؤدیان به اشخاص ثالث که مشمول کسر مالیاتی تکلیفی می باشند

۶ – تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی

۷ – تهیه گزارش مالیاتی براساس اطلاعات فوق

عدم رعایت روشهای فوق دفاتر شما را بدون توضیح خاصی رد می کند:

۱ – عدم ثبت فروش و در آمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد ( شماره اقتصادی ) جعلی و یا کد دیگران ، مخصوصآ مؤسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه ، نمایندگی ، کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید.

۲ – حساب سازی و حساب به حساب کردن ، ثبت فروش یا در آمد در حسابهای بستانکاران ، جاری شرکاء و غیره.

۳ – ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه برخلاف موازین مربوطه.

۴ – اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتور های ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند

۵ – کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر .

۶ – ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری

۷ – متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور های خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری

۸ – منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های مؤسسه

۹ – ارائه صورتحساب های خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان

۱۰ – خارج کردن کالای سالم از حسابها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر

۱۱ – دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا ( کم فروشی ) و سوء استفاده از صندوق های فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر

۱۲ – منظور نمودن مطالبات لاوصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده

۱۳ – بستاکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان

۱۴ – خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان در آمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال

۱۵ – تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان

۱۶ – انعقاد قراردادهای صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا و اسناد هزینه

۱۷ – ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده- دستمزد و سربار تولید

۱۸ – جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت و کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی

۱۹- عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از در آمد ها

برچسب ها

نظرات شما