ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۲۲:۳۱
ناحیه منو


سند حسابداری چیست ؟

برای ثبت رویدادهای مالی در سیستم حسابداری، از نوعی فرم استفاده می شود که به آن "سند حسابداری" گفته می شود. اسناد حسابداری به دو نوع دستی و کامپیوتری موجود می باشد.در نوع قدیمی و ...

برای ثبت رویدادهای مالی در سیستم حسابداری، از نوعی فرم استفاده می شود که به آن “سند حسابداری” گفته می شود. اسناد حسابداری به دو نوع دستی و کامپیوتری موجود می باشد.

در نوع قدیمی و سنتی آن که در حال حاضر کاربرد بسیار کمی دارد ابتدا سند خام، چاپ و پس از آن به صورت دستی نوشته می شد. ولی در سیستم های کامپیوتری، فرم خام آن توسط کامپیوتر نمایش داده می شود و سپس با استفاده از کامپیوتر،اطلاعات سند وارد می شود.

نمونه هر دو نوع سند در تصاویر قابل مشاهده است:

همانطور که در تصاویر فوق مشاهده می کنید اطلاعات زیر در اسناد موجود می باشد:

– شماره سند

– تاریخ سند

– عنوان برگه که در این مورد “سند حسابداری” می باشد

– ستون شرح برای درج نام حساب

– ستون جز برای ثبت گردش حساب های معین و یا حساب های جز

– ستون بدهکار و ستون بستانکار

– ردیف جمع مبالغ

و در نهایت محلی برای ثبت مشخصات تکمیل کنندگان و تایید کنندگان سند حسابداری. البته ممکن است اطلاعات بیشتری از قبیل یادداشت های توضیحی، تعداد اسناد پیوست سند، مرحله تنظیم سند و …  نیز در برخی نرم افزار ها در نظر گرفته شده باشد.

انواع سند با توجه به تعداد ردیف های ثبت شده در آن:

هر سند از تعدادی ردیف تشکیل شده که در هر ردیف برخی حساب ها بدهکار و برخی نیز بستانکار شده اند. به هر یک از این ردیف ها، آرتیکل گفته می شود.

با توجه به تعداد آرتیکل ها ی ثبت شده در هر سند، دونوع سند حسابداری تعریف می شود: سند ساده، سند مرکب

تعریف سند ساده:

سند ساده سندی است که تنها دارای دو آرتیکل یعنی یک آرتیکل در سمت بدهکار و یک آرتیکل در سمت بستانکار می باشد:

شرح

بدهکار

بستانکار

موجودی نقد و بانک

 فروش

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

تعریف سند مرکب:

سند مرکب سندی است که تعداد آرتیک های آن از دو مورد بیشتر است. انواع این آرتیکل به شرح زیر است:

–  یک آرتیکل در سمت بدهکار سند حسابداری و بیش از یک آرتیکل در بخش بستانکار سند حسابداری مطابق شکل زیر:

شرح

بدهکار

بستانکار

موجودی نقد و بانک

 فروش

 حساب های دریافتنی تجاری

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۷/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

برخی مزیت های ثبت سند مرکب:

کاهش تعداد اسناد حسابداری به صورتی که می توان تمام رویدادهای یک روز را در یک سند روزانه ثبت نمود.

صرفه جویی در مصرف کاغذ

برچسب ها

نظرات شما