ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۲۲:۰۱
ناحیه منو


قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار

نواع آجر سفال تیغهنام واحد نوع بسته بندی قیمت  بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ ۱,۱۰۰  سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ ۳۴۰آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۱۵آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ ۱۲۰آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۰۵سفال تیغه اصفهان ...

نواع آجر سفال تیغه
نامواحدنوع بسته بندیقیمت
 بلوک سقفی ۲۵ تهراندانه ای۴۰*۲۵۱,۱۰۰
 سفال تیغه طرح فومدانه ای۱۰*۲۰*۲۵۳۴۰
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵۱۱۵
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه)دانه ای۵*۱۰*۲۰۱۲۰
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵۱۰۵
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه )دانه ای۱۵*۲۰*۲۰۲۰۵
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۱۰*۲۰*۲۰۱۴۵
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۷*۲۰*۲۰۱۴۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت۳۱۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار۴۲۵
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت۴۴۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار۵۱۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت۳۰۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار۴۴۰
سفال تیغه یزد (بدون کرایه )دانه ای۱۰*۲۰*۲۰۱۳۰
سفال تیغه یزد (بدون کرایه )دانه ای۱۵*۲۰*۲۰۱۹۰
سفال تیغه یزد (بدون کرایه)دانه ای۷*۲۰*۲۰۱۳۰
انواع آجر فشاری و بهمنی
نامواحدنوع بسته بندیقیمت
 آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه)دانه ای۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵۲۲۰
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)دانه ای۴٫۵*۹*۱۸٫۵۹۵
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵۱۱۵
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه)دانه ای۴٫۵*۱۰*۱۹۸۵
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵۱۰۵
آجر فشاری ماشینی(کرایه)تن۵*۱۰*۲۰۶۲,۰۰۰
آجر فشاری کوره ای(کرایه)تن۵*۱۰*۲۰۶۸,۰۰۰
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵۲۳۰
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۴*۱۰*۲۱٫۵۲۴۰
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه)دانه ای۵*۱۰*۲۰۱۲۰
انواع بلوک تیغه
نامواحدنوع بسته بندیقیمت
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۱۰*۲۰*۴۰۶۵۰
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰۸۵۰
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۷*۲۰*۴۰۶۵۰
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )دانه ای۱۰*۲۰*۴۰۱,۲۵۰
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )دانه ای۷*۲۰*۴۰۱,۰۵۰
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰۱,۴۰۰
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)دانه ای۱۰*۲۰*۴۰۷۵۰
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰۱,۰۵۰
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)دانه ای۷*۲۰*۴۰۷۵۰
انواع دیوارگچی و پانل گچی
نامواحدنوع بسته بندیقیمت
دیوار گچی نویدمتر مربعمتر مربع۷,۰۰۰
دیوارگچی ساوهمتر مربعمتر مربع۷,۵۰۰
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل)متر مربعمتر مربع۶,۵۰۰
پانل گچی ساوهقالبقالب۳,۵۰۰
پانل گچی نویدقالبقالب۳,۴۰۰
پانل گچی کاوهقالبقالب۳,۴۰۰
انواع سیمان
نامواحدنوع بسته بندیقیمت
سیمان بنایی (جدید)تنلمینت(برزنتی)۱۰۰,۰۰۰
سیمان تیپ ۱ آبیکتنپاکتی(کاغذ)۱۱۲,۰۰۰
سیمان تیپ ۱ تهرانتنلمینت(برزنتی)۱۱۲,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ آبیکتنفله (بونکر)۱۱۷,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ تهرانتنلمینت(برزنتی)۱۲۲,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ نایینتنفله (بونکر)۹۶,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ نایینتنلمینت(برزنتی)۱۱۲,۰۰۰
 سیمان تیپ ۵ تهرانتنفله (بونکر)۹۸,۰۰۰
سیمان تیپ ۱ تهرانتنفله (بونکر)۹۷,۰۰۰
سیمان تیپ ۱ ساوهتنلمینت (برزنتی)۱۱۷,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ تهرانتنفله (بونکر)۹۶,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ جاجرودتنفله (بونکر)۱۰۱,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ ساوهتنفله (بونکر)۱۰۱,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ ساوهتنلمینت (برزنتی)۱۱۶,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ شمالتنلمینت (برزنتی)۱۱۶,۵۰۰
سیمان تیپ۲ جاجرودتنلمینت (برزنتی)۱۱۶,۵۰۰
سیمان تیپ۵ تهرانتنلمینت(برزنتی)۱۱۴,۰۰۰
سیمان سرباره نائینتنلمینت(برزنتی)۱۰۹,۰۰۰
سیمان سفید ارومیهتنپاکتی(لمینت) بدون حمل۱۹۳,۰۰۰
سیمان سفید دماوند ۵۰kgتنلمینت(برزنتی)۱۸۷,۵۰۰
سیمان سفید ۵۰ کیلوییتنلمینت (برزنتی)۱۹۴,۰۰۰
سیمان سفید۲۵کیلوییتنلمینت (برزنتی)۱۹۸,۰۰۰
سیمان پزولان ویژه (جدید)تنپاکتی(لمینت)۱۰۳,۰۰۰
سیمان پزولانی تهرانتنفله (بونکر)۸۶,۰۰۰
سیمان پزولانی تهرانتنلمینت(برزنتی)۱۰۴,۰۰۰
سیمان پزولانی ساوهتنلمینت (برزنتی)۱۱۲,۰۰۰
انواع شن و ماسه
نامواحدنوع بسته بندیقیمت
 بلوکاژ سنگ دانه بندی شدهتنفله ( ویژه مقاومت پی )۲۵,۰۰۰
 شن بادامی ۲٫۰٫۰تنفله ( ویژه بتن )۱۵,۵۰۰
 شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰تنفله ( ویژه بتن و سنگ )۱۳,۵۰۰
 شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودیتنفله ( ویژه بتن )۱۴,۰۰۰
 شن نخودی ۱٫۵٫۰تنفله ( ویژه بتن )۱۴,۰۰۰
 ماسه شکسته خورده سنگتنفله ( ویژه سنگ و بنایی )۱۴,۰۰۰
 ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسهتنفله ( ویژه بنایی )۱۳,۰۰۰
ماسه ۱ بار شسته مخلوطتنفله ( ویژه سنگ و بنایی )۱۵,۰۰۰
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره ۰,۶تنفله ( ویژه بتن )۱۶,۰۰۰
 ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره ۰,۷تنفله ( ویژه بتن )۱۷,۰۰۰
 ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط ۰,۶ و ۰,۷تنفله ( ویژه بتن )۱۶,۵۰۰
انواع گچ
نامواحدنوع بسته بندیقیمت
ایران گچ ۳۳kgگونیگونی۲,۷۵۰
گچ اسپندار سمنان ۳۰kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانهگونیگونی۱,۹۵۰
گچ اسپندارسمنان ۴۰kg مخصوص گچ خاک درب کارخانهگونیگونی۲,۳۲۰
گچ بتگیبس ۳۰kgگونیگونی۵,۲۰۰
گچ جبل متین بدون کرایهگونیگونی۲,۲۰۰
گچ جبل ۳۳kgگونیگونی۲,۸۰۰
گچ جبل ۴۰kgگونیگونی۲,۷۵۰
گچ ساتن اسپندارتن۸۱
گچ سارالیت ۳۳kgگونیگونی۲,۶۰۰
گچ سارالیت ۴۰kgگونیگونی۲,۸۵۰
گچ ساران ۴۰kgگونیگونی۲,۹۰۰
گچ ساوه طلایی ۴۰kgگونیگونی۳,۰۰۰
گچ سمنان آریان ۴۰kgگونیگونی۲,۵۰۰
گچ سمنان جمگونیگونی۲,۵۵۰
گچ سمنان حریر بدون کرایهگونیگونی۲,۴۵۰
گچ سمنان زمرد ۴۰kgگونیگونی۲,۵۰۰
گچ سمنان نوع ۱گونیگونی۲,۶۰۰
گچ سینا بدون کرایهگونیگونی۱,۹۵۰
گچ سیوا اسپندارتن۶۱
گچ کناف ۴۰kgگونیگونی۲,۹۵۰

 

برچسب ها

نظرات شما