ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : جمعه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۱۰:۳۷
ناحیه منو


قیمت تلویزیون در بازار ایران

قیمت تلویزیون در بازار ایراننام اندازه صفحه نمایش کیفیت صفحه نمایش رزولوشن تصویر قیمت (تومان)X.Vision XS2240 LED TV ۲۲ " Full HD ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ ۵۰۵,۰۰۰X.Vision XS2450 LED TV ۲۴ " HD ۷۶۸ × ۱۳۶۶ ۵۶۰,۰۰۰X.Vision XS2940 LED TV ۲۹ " HD ۷۶۸ × ۱۳۶۶ ۷۱۵,۰۰۰PANASONIC LED FULL HD TV 32B6 ...

قیمت تلویزیون در بازار ایران

ناماندازه صفحه نمایشکیفیت صفحه نمایشرزولوشن تصویرقیمت (تومان)
X.Vision XS2240 LED TV۲۲ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۵۰۵,۰۰۰
X.Vision XS2450 LED TV۲۴ “HD۷۶۸ × ۱۳۶۶۵۶۰,۰۰۰
X.Vision XS2940 LED TV۲۹ “HD۷۶۸ × ۱۳۶۶۷۱۵,۰۰۰
PANASONIC LED FULL HD TV 32B6 SERIES 32 INCH۳۲”Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۷۷۰,۰۰۰
LG 24MT45000 LED TV۲۴ “HD۷۶۸ × ۱۳۶۶۷۹۹,۰۰۰
LG 32LB55100GI LED TV۳۲ “HD۱۳۶۶x768۸۳۰,۰۰۰
Samsung 32H4270۳۲HD ۹۰۰,۰۰۰
LG 29MT45000 LED TV۲۹ “HD۷۶۸ × ۱۳۶۶۹۴۹,۰۰۰
TCL 32B3700 LED TV   ۹۸۹,۰۰۰
Samsung 32H4595۳۲”FULL HD۱۳۶۶X768۱,۰۹۰,۰۰۰
LG 43LF540 FULL HD۱۰۸۰x1920۱,۱۹۰,۰۰۰
LG 32LB56100 LED TV۳۲ “HD۷۲۰ × ۱۲۸۰۱,۱۹۹,۰۰۰
Samsung 43H4550۴۳”HD۱۰۲۴X768۱,۲۰۵,۰۰۰
LG 42LB5630۴۲Full HD ۱,۲۱۰,۰۰۰
X.Vision XW4020 LED TV۴۰ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۱,۲۲۰,۰۰۰
LG 42LB56100GI LED TV۴۲ “Full HD ۱,۲۴۰,۰۰۰
Samsung 43H4850 Plasma TV۴۳ “HD۱۰۲۴X768۱,۲۷۰,۰۰۰
LG 42LY340۴۲Full HD ۱,۲۸۰,۰۰۰
PHILIPS LED 3D FULL HD TV 47PFK7179۴۰”Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۱,۲۸۰,۰۰۰
Sony KDL-32R420۳۲ “HD۷۶۰ × ۱۲۸۰۱,۲۹۹,۰۰۰
LG 42LB552 Full HD ۱,۳۰۰,۰۰۰
Sierra SR-LE40101 LED TV۴۰ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۱,۳۱۰,۰۰۰
Samsung LED 40F5000۴۰ “FULL HD۱۹۲۰X1080۱,۳۴۰,۰۰۰
Sierra SR-LE40102 LED TV۴۰ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۱,۳۴۹,۰۰۰
SONY 40R472 FULL HD ۱,۳۵۰,۰۰۰
Samsung LED F5300 40۴۰”  ۱,۳۵۰,۰۰۰
LG 42LB58200 Smart LED TV۴۲ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۱,۳۶۰,۰۰۰
SAMSUNG 40F5300 FULL HD ۱,۳۶۰,۰۰۰
SAMSUNG 40H4200 FULL HD ۱,۴۰۰,۰۰۰
SONY 40R470 FULL HD ۱,۴۲۰,۰۰۰
Sharp LC-39LE1550 LED TV۳۹”Full HD۱۰۸۰x1920۱,۴۲۹,۰۰۰
Sony LED R470 40۴۰”  ۱,۴۳۰,۰۰۰
TOSHIBA 40L2450 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۱,۴۳۰,۰۰۰
Snowa SL3D-32S96BLD Smart LED TV۳۲ “HD۷۲۰ × ۱۲۸۰۱,۴۳۵,۰۰۰
LG 42LB6230۴۲”Full HD ۱,۴۵۰,۰۰۰
Samsung 43H4950 Plasma TV۴۳ “HD۱۰۲۴x768۱,۴۷۰,۰۰۰
SAMSUNG 40H5003 FULL HD ۱,۴۷۰,۰۰۰
LG Plasma 42PN45000۴۲ “HD۱۳۶۶ × ۷۶۸۱,۴۹۵,۰۰۰
PANASONIC LED FULL HD TV 39A400 SERIES 39 INCH۳۹”Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰
Samsung LED 40F5500۴۰”  ۱,۵۲۰,۰۰۰
Samsung 40H5865 LED TV۴۰ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۱,۵۲۹,۰۰۰
Sony KDL-40R450۴۰”Full HD۱۹۲۰X1080۱,۵۴۰,۰۰۰
LG 42UB820   ۱,۵۵۰,۰۰۰
PANASONIC 40A400 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۱,۵۵۰,۰۰۰
Tecnocom ET39E66CB TV۳۹ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۱,۵۵۹,۰۰۰
Samsung 40H5870 LED TV۴۰ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۱,۵۷۹,۰۰۰
LG 50PB56000 GI Plasma TV۵۰ “HD۷۲۰ × ۱۲۸۰۱,۵۷۹,۰۰۰
Samsung 40H4860۴۰ “Full HD۱۹۲۰x1080۱,۶۱۰,۰۰۰
Samsung 40H5860 LED TV۴۰ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۱,۶۱۳,۰۰۰
۴۰W600B۴۰Full HD ۱,۶۲۰,۰۰۰
Samsung LED 42F5000۴۲ “FULL HD۱۹۲۰X1080۱,۶۳۰,۰۰۰
Samsung 40H5855۴۰ “FULL HD۱۹۲۰x1080۱,۶۴۰,۰۰۰
LG 47LB56100GI LED TV۴۷ “Full HD ۱,۶۵۰,۰۰۰
LG 47LB5630۴۷”Full HD ۱,۶۸۰,۰۰۰
X.Vision Xk4370 LED TV۴۳ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۱,۶۸۹,۰۰۰
X.Vision XS4020S Smart LED TV۴۰ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۱,۶۹۹,۰۰۰
TCL 40B2800 LED TV   ۱,۶۹۹,۰۰۰
PANASONIC LED FULL HD TV 42A400 SERIES 42 INCH۴۲”Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰
PANASONIC TH-40A410 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰
Samsung 51H4850 Plasma TV۵۱ “HD۱۰۲۴X768۱,۷۳۰,۰۰۰
۴۰W605B۴۰Full HD ۱,۷۴۰,۰۰۰
LED FULL HD TV 42PFL2908 SERIES 42 INCH۴۲ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۱,۷۴۹,۰۰۰
TCL 42B3700 LED TV   ۱,۷۴۹,۰۰۰
SAMSUNG 46F5300 FULL HD ۱,۷۵۰,۰۰۰
LG LED 47LB5820۴۷Full HD ۱,۷۵۰,۰۰۰
Samsung LED F5300 46۴۶”  ۱,۷۶۰,۰۰۰
Samsung 40H6430 Smart LED TV۴۰ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۱,۷۹۰,۰۰۰
۴۷LB580۴۷HD ۱,۸۰۰,۰۰۰
LG 49LB5510 Full HD ۱,۸۰۰,۰۰۰
PANASONIC LED FULL HD TV TH-42A410 SERIES 42 INCH۴۲”Full HD ۱,۸۱۰,۰۰۰
SHARP 46LE450 FULL HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۱,۸۴۹,۰۰۰
TOSHIBA 40L5450 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۱,۸۵۰,۰۰۰
PANASONIC TX-42AS600 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۱,۸۵۰,۰۰۰
LG 49LF540۴۹ اینجFULL HD۱۰۸۰x1920۱,۸۵۰,۰۰۰
LG 49LB552 ۴۹Full HD ۱,۸۵۰,۰۰۰
۴۷LY340۴۷Full HD ۱,۸۵۰,۰۰۰
LG 42LB6520۴۲”Full HD ۱,۸۵۰,۰۰۰
LG 42LB7200۴۲ “Full HD ۱,۸۵۰,۰۰۰
LG 42LB69000 Smart LED TV۴۲ “Full HD۱۹۲۰x1080۱,۸۵۰,۰۰۰
Samsung 51H4950 Plasma TV۵۱ “HD۱۰۲۴x768۱,۸۸۰,۰۰۰
LG 47LY750۴۷ اینجFULL HD۱۰۸۰x1920۱,۹۱۰,۰۰۰
LG 50LB5630 FULL HD۱۰۸۰x1920۱,۹۳۰,۰۰۰
X.Vision LE-42K3DS200۴۲ “Full HD۱۹۲۰x1080۱,۹۳۱,۰۰۰
Samsung LED 46F5500۴۶”  ۱,۹۴۰,۰۰۰
Samsung 48H4200۴۸ “HD ۱,۹۵۰,۰۰۰
SONY 42W700B FULL HD ۱,۹۷۰,۰۰۰
Samsung 40H5890۴۰ “FULL HD۱۹۲۰x1080۱,۹۸۰,۰۰۰
Samsung 40H6360 LED TV۴۰ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
Sony KDL-46R450۴۶”Full HD۱۹۲۰X1080۲,۰۰۰,۰۰۰
LG 42LB67000 Smart LED TV۴۲ “Full HD۱۹۲۰x1080۲,۰۰۰,۰۰۰
Samsung LED 46F5000۴۶ “Full HD 1080۱۹۲۰X1080۲,۰۳۰,۰۰۰
PHILIPS 42PFT6509۴۲ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۲,۰۵۵,۰۰۰
SAMSUNG 48H5500 FULL HD ۲,۰۷۰,۰۰۰
Samsung PS51F4950۵۱ “HD۱۰۲۴x768۲,۰۸۰,۰۰۰
Sony KDL-42R500۴۲”Full HD۱۹۲۰X1080۲,۰۸۰,۰۰۰
Sony LED 3D 42W800A۴۲”  ۲,۱۰۰,۰۰۰
Sony LED 3D 42W800B۴۲ “Full HD ۲,۱۰۰,۰۰۰
Samsung 40H6355 LED TV۴۰ “Full HD۱۰۸۰x1920۲,۱۰۰,۰۰۰
samsung 40H5270AS۴۰Full HD ۲,۱۰۰,۰۰۰
PANASONIC LED FULL HD SMART TV 42AS610S SERIES 42 INCH۴۲”Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰
LG 42LB62300 LED TV۴۲ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۱۱۹,۰۰۰
Sony KDL-42W800 Smart LED TV۴۲ “Full HD۱۹۲۰x1080۲,۱۳۴,۰۰۰
LG LED 47LB561۴۷ “Full HD ۲,۱۵۰,۰۰۰
LG LED LN57000 42۴۲”  ۲,۱۷۰,۰۰۰
۴۷LB6700۴۷Full HD ۲,۱۸۰,۰۰۰
۴۲PFL5008D۴۲Full HD ۲,۱۸۹,۰۰۰
Sony LED R470 46۴۶”  ۲,۲۰۰,۰۰۰
PANASONIC LED FULL HD TV 42THLE6E SERIES 42 INCH۴۲”Full HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰ Pixels۲,۲۰۰,۰۰۰
SONY 48R470 FULL HD ۲,۲۰۰,۰۰۰
PANASONIC 42AS630 FULL HD ۲,۲۲۰,۰۰۰
Samsung 48H5855۴۸ “Full HD۱۹۲۰x1080۲,۲۲۵,۰۰۰
Snowa SL3D-39S96BLD Smart LED TV۳۹ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۲۵۹,۰۰۰
Sony KDL-40W600 Smart LED TV۴۰ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۲۷۰,۰۰۰
Samsung 48H5860 LED TV۴۸ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۲۷۹,۰۰۰
LG 47LB69000 Smart LED TV۴۷ “Full HD۱۹۲۰x1080۲,۲۸۰,۰۰۰
Samsung 48H5865 LED TV۴۸ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۲۹۹,۰۰۰
Snowa SLD-49S36BLD LED TV۴۹ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۲۹۹,۰۰۰
SHARP LED 3D FULL HD TV 39LE750 SERIES 39 INCH۳۹ “Full HD ۲,۳۰۰,۰۰۰
۴۸W600B ۴۸”Full HD ۲,۳۲۰,۰۰۰
Samsung 46H6360 LED TV۴۶ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۲,۳۲۹,۰۰۰
LG 47LB7200۴۷”Full HD ۲,۳۳۰,۰۰۰
PANASONIC LED 3D FULL HD SMART TV 48AS640 SERIES 48 INCH۴۸ “Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۲,۳۵۰,۰۰۰
LG 49UB700T HD ۲,۳۶۰,۰۰۰
Philips 50PFL3108S ۵۰ “Full HD ۲,۳۶۹,۰۰۰
LG LED 55LB5610۵۵ “Full HD۱۹۲۰x1080۲,۳۷۰,۰۰۰
۴۲W828B۴۲Full HD ۲,۳۸۰,۰۰۰
LG LED 3D 42LA6610۴۲ “FULL HD۱۹۲۰X1080۲,۳۸۰,۰۰۰
TCL 48B3700 LED TV   ۲,۳۹۹,۰۰۰
LG 50LB58200 Smart LED TV۵۰ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۲,۴۰۰,۰۰۰
Samsung 48H6400۴۸Full HD ۲,۴۰۰,۰۰۰
PHILIPS 40PFL4358۴۰ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۲,۴۲۹,۰۰۰
LED FULL HD TV 48PFT5509 SERIES 48 INCH۴۸ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۲,۴۲۹,۰۰۰
LG 42LB65200 Smart LED TV۴۲ “Full HD۱۹۲۰x1080۲,۴۴۹,۰۰۰
PHILIPS 47PFH4109۴۷ “Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۲,۴۷۹,۰۰۰
Samsung 48H5855 LED TV۴۸ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰
LG 42LA64000۴۲”Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰
Philips LED 3D 42PFK6589۴۲ “Full HD ۲,۵۰۰,۰۰۰
LG LED 55LB5820۵۵ “Full HD۱۹۲۰x1080۲,۵۴۰,۰۰۰
LG 49LB62300 LED TV   ۲,۵۷۹,۰۰۰
LG 42LA62100۴۲”Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۵۹۰,۰۰۰
sony 48W605B۴۸”  ۲,۶۰۰,۰۰۰
LG 49UB820   ۲,۶۰۰,۰۰۰
SHARP 40LE835 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۲,۶۰۰,۰۰۰
TOSHIBA 47L5450 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۲,۶۵۰,۰۰۰
PHILIPS LED 3D FULL HD SMART TV 48PFT5509۲۶”HD۱۳۶۶ × ۷۶۸۲,۶۵۰,۰۰۰
LG 50LB6520 Full HD ۲,۶۷۰,۰۰۰
Samsung 48H6430 Smart LED TV۴۸ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۶۸۰,۰۰۰
FULL HD TV 50LE450 SERIES 50 INCH۵۰ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۲,۶۸۹,۰۰۰
SHARP 50LE440۵۰ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۲,۶۸۹,۰۰۰
PHILIPS 46PFL4358۴۶ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۲,۶۸۹,۰۰۰
PHILIPS 50PFH4109۵۰ “Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۲,۶۸۹,۰۰۰
Tecnocom ET42E68SCW TV۴۲ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۶۹۹,۰۰۰
LG 49UB83000 Smart TV   ۲,۷۵۰,۰۰۰
LG 49UB850 ۵۵ Ultra HD (4K)۲,۷۷۰,۰۰۰
۴۶PFL5008D۴۶”Full HD ۲,۸۲۹,۰۰۰
۵۰LB6700۵۰Full HD ۲,۸۴۰,۰۰۰
SHARP 46LE530 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۲,۸۴۹,۰۰۰
SAMSUNG 48H6800 FULL HD ۲,۸۶۰,۰۰۰
Samsung 46H6355 LED TV۴۶ “Full HD۱۰۸۰x1920۲,۸۹۰,۰۰۰
Daewoo DLE3D-42E8100-DPB TV۴۲ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۸۹۹,۰۰۰
PHILIPS 42PFS7109۴۲ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۲,۹۵۰,۰۰۰
Sony KDL-48W600 Smart LED TV۴۸ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۲,۹۶۵,۰۰۰
samsung 50H6400۵۰Full HD ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳D LED FULL HD TV 50PFH6109 SERIES 50 INCH۵۰ “Full HD ۳,۰۰۰,۰۰۰
PANASONIC 42AS650E FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰
PANASONIC LED 3D FULL HD SMART TV 42AS670 SERIES 42 INCH۴۲ “Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۳,۰۳۰,۰۰۰
LED 3D FULL HD TV 55PFK7109 SERIES 55 INCH۵۵ “Full HD ۳,۰۵۰,۰۰۰
۳D FULL HD TV 42PFL6008 SERIES 42 INCH۴۲ “Full HD ۳,۰۵۰,۰۰۰
SONY 50W800B FULL HD ۳,۰۵۰,۰۰۰
philips 42PFK7109۴۷Full HD ۳,۰۹۹,۰۰۰
SONY LED 3D 55W800۵۵ “ ۱۹۲۰X1080۳,۱۵۰,۰۰۰
PHILIPS 40PFK6719۴۰ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۳,۱۷۹,۰۰۰
Samsung 48H6490 Smart TV۴۸ “Full HD۱۰۸۰x1920۳,۲۵۹,۰۰۰
۵۰PFT6509۵۰Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۳,۲۷۰,۰۰۰
Sony KDL-46W700A۴۶”Full HD۱۹۲۰X1080۳,۲۹۰,۰۰۰
LG 49LB8700۴۹ “Full HD ۳,۳۰۰,۰۰۰
LG 47LB65200 Smart LED TV۴۷ “Full HD۱۹۲۰x1080۳,۳۱۵,۰۰۰
۵۰PFL5008D۵۰”Full HD ۳,۳۳۰,۰۰۰
۵۵LB6700۵۵Full HD ۳,۳۴۰,۰۰۰
LG 55LB6520۵۵ “Full HD ۳,۳۵۰,۰۰۰
samsung 55H6400۵۵Full HD ۳,۳۵۰,۰۰۰
۴۶PFL4208۴۶Full HD ۳,۳۵۹,۰۰۰
LED 3D FULL HD SMART TV 47PFK6589 SERIES 47 INCH۴۷ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۳,۳۷۹,۰۰۰
PANASONIC LED 3D FULL HD TV 42FT60 SERIES 42 INCH۴۲”Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰
Daewoo DLE3D-47E5500-DPB TV۴۷ “Full HD۱۹۲۰× ۱۰۸۰۳,۵۳۹,۰۰۰
LG 55LB7200۵۵Full HD ۳,۵۵۰,۰۰۰
PHILIPS 47PFS7109۴۷ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۳,۶۸۹,۰۰۰
LED 3D FULL HD TV 47PFK7179 SERIES 47 INCH۴۷ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰
Sony LED 3D 55W800B۵۵ “Full HD ۳,۷۷۰,۰۰۰
Samsung 58H5885 LED TV۵۸ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۳,۷۹۹,۰۰۰
Sony LED 3D 55W800A۵۵”  ۳,۸۰۰,۰۰۰
FULL HD TV 60LE630 SERIES 60 INCH۶۰ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۳,۸۰۰,۰۰۰
PHILIPS 55PFL6609۵۵ “Full HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۳,۸۴۹,۰۰۰
PHILIPS 55PFT6609۵۵ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۳,۸۵۰,۰۰۰
PHILIPS 55PFT6509۵۵ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۳,۸۵۹,۰۰۰
LED 3D FULL HD TV 47PFK7109 SERIES 47 INCH۴۷ “Full HD ۳,۹۸۹,۰۰۰
LG 55UB83000 Smart TV   ۴,۱۰۰,۰۰۰
۶۰W600B ۶۰Full HD ۴,۱۰۰,۰۰۰
Samsung 55H6390 Smart LED TV۵۵ “Full HD۱۰۸۰x1920۴,۱۱۵,۰۰۰
Samsung 55H6430 Smart LED TV۵۵ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۴,۱۳۰,۰۰۰
LG 60LB56100GI LED TV۶۰ “Full HD۱۰۸۰x1920۴,۱۴۰,۰۰۰
PHILIPS 49PUS7809 FULL HD۳۸۴۰X2160۴,۱۵۰,۰۰۰
Sony KDL-50W800 Smart LED TV۵۰ “Full HD۱۹۲۰× ۱۰۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰
PANASONIC 47AS650E FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰
Samsung LED 46F8000۴۶ “Full HD 1080۱۹۲۰X1080۴,۲۹۰,۰۰۰
SHARP LED 3D SMART TV 50LE760 SERIES 50 INCH۵۰ “Full HD ۴,۳۵۰,۰۰۰
TOSHIBA FULL HD LED TV L5450 IPS LED۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۴,۳۷۰,۰۰۰
SHARP 46LE840 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۴,۳۹۰,۰۰۰
Samsung 50HU8850 Smart LED TV۵۰ “۴K Ultra HD۲۱۶۰ × ۳۸۴۰۴,۴۳۵,۰۰۰
PHILIPS 48PFK6719۴۸ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۴,۴۴۴,۰۰۰
PHILIPS 55PFL4508H۵۵ “Full HD۱۹۲۰*۱۰۸۰۴,۴۵۹,۰۰۰
LG 55LB67000 Smart LED TV۵۵ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۴,۴۹۹,۰۰۰
PANASONIC LED 3D FULL HD SMART TV 50AS670 SERIES 50 INCH۵۰ “Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
SHARP 50LE751 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۴,۶۰۰,۰۰۰
SHARP 46LE835 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۴,۶۲۰,۰۰۰
Philips LED 3D 55PFK6589۵۵ “Full HD ۴,۶۲۹,۰۰۰
Samsung 55H6490 Smart LED TV۵۵ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۴,۶۷۰,۰۰۰
Samsung 48JU8890 Smart LED TV۴۸ “۴K Ultra HD۲۱۶۰ × ۳۸۴۰۴,۶۹۹,۰۰۰
PHILIPS 50PUT8509 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۴,۷۰۰,۰۰۰
LG LED 3D 47LA74000۴۷ “FULL HD۱۹۲۰x1080۴,۷۸۰,۰۰۰
Samsung 46H7790 Smart LED TV۴۶ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰
PHILIPS 55PUS7809 FULL HD۳۸۴۰X2160۴,۸۵۰,۰۰۰
SHARP 50LE860 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۴,۹۵۰,۰۰۰
Tecnocom ET55E68DSCW TV۵۵ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۴,۹۹۹,۰۰۰
Sony KDL-55W800 Smart LED TV۵۵ “Full HD۱۹۲۰× ۱۰۸۰۴,۹۹۹,۰۰۰
Sony KDL-60W600 Smart LED TV۶۰ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۴,۹۹۹,۰۰۰
PHILIPS 58PUT8509 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung 48HU8890 Smart LED TV۴۸ “۴K Ultra HD۲۱۶۰ × ۳۸۴۰۵,۰۳۰,۰۰۰
Samsung 48HC6890 Curved Smart LED TV۴۸ “Full HD۱۹۲۰ × ۱۰۸۰۵,۰۴۵,۰۰۰
PHILIPS 46PDL8908۴۶ “Full HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۵,۱۱۹,۰۰۰
LG 55UB850 ۵۵ Ultra HD (4K)۵,۲۱۰,۰۰۰
Samsung 55H7790 Smart LED TV۵۵ “Full HD۱۰۸۰ × ۱۹۲۰۵,۲۵۰,۰۰۰
SHARP 52LE840 FULL HD۱۰۸۰*۱۹۲۰۵,۲۷۹,۰۰۰
LG 55UC970 ULTRA HD (4K) ۵,۳۸۰,۰۰۰
SHARP 52LE835 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۵,۴۴۰,۰۰۰
Samsung 60H6390۶۰ “Full HD۱۹۲۰x1080۵,۴۵۰,۰۰۰
PANASONIC 50DT60 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۵,۴۸۰,۰۰۰
LG 65UB950 ULTRA HD (4K) ۵,۶۰۰,۰۰۰
LG LED 3D 55LA86000۵۵ “FULL HD۱۹۲۰x1080۵,۶۰۰,۰۰۰
LG 55LA9700۶۵Full HD ۵,۶۴۰,۰۰۰
Sony 60W850B۶۰Full HD ۵,۸۰۰,۰۰۰
Samsung 55H8000۶۵ “Full HD ۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰W855 ۶۰Full HD ۶,۲۰۰,۰۰۰
PHILIPS 55PFS8209 FULL HD۳۸۴۰X2160۶,۳۰۰,۰۰۰
SHARP 55LE860 FULL HD۱۹۲۰ * ۱۰۸۰۶,۳۵۹,۰۰۰
SONY 49X8500B۴۹ “۴K چهار برابر فول اچ دی ۶,۳۹۰,۰۰۰
LG 55UB85000 GI Smart LED TV۵۵ “۴K Ultra HD۳۸۴۰x2160۶,۵۹۹,۰۰۰
Samsung 55HU8890 Smart LED TV۵۵ “۴K Ultra HD۳۸۴۰x2160۶,۶۹۰,۰۰۰
Samsung 55HC8880 Curved Smart LED TV۵۵ “Full HD۱۰۸۰x1920۶,۶۹۰,۰۰۰
Sony KDL-55W900A۵۵”Full HD۱۹۲۰X1080۶,۸۰۰,۰۰۰

برچسب ها

نظرات شما