ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : یکشنبه, ۲۲ فروردین , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۱۵:۲۲
ناحیه منو


قیمت خودرو در مناطق آزاد

قیمت خودرو در مناطق آزادنام خودروتیپمدلقیمت بازار(تومان )آئودی A4 T Premium Sedan2.0 2015 113,000,000 پانامراV6 / 4WD / 7A / 310 hp3.62015 450,000,000سوناتا Limited 2014 91,000,000 راو4 --- 2014 80,000,000هوندا سویکEXi 1.8 I4 / FWD / 5A /139 hp 2015 75,000,000 کامارو ZL1 Coupe 2014 183,000,000 آلتیما 3.5 L 2014 89,000,000CTS کوپه Standard AWD 2014 138,000,000 آزرا Limited 2014 110,000,000 النترا SE A/T 2014 60,000,000جنسیس کوپه 3.8 Ultimate 2014 106,000,000مزدا6 i Sport MT 2014 72,000,000 سانتافه Limited FWD 2014 114,000,000پرادو TXL چهار در 2015 150,000,000 

پیشرفته‌ترین خودروهای 2016

قیمت خودرو در مناطق آزاد

نام خودرو

تیپ

مدل

قیمت بازار

(تومان )

آئودی A4T Premium Sedan2.0۲۰۱۵۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 پانامرا

V6 / 4WD / 7A / 310 hp3.6

۲۰۱۵۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سوناتاLimited۲۰۱۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰
 راو۴۲۰۱۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا سویکEXi۱.۸ I4 / FWD / ۵A /139 hp۲۰۱۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 کاماروZL1 Coupe۲۰۱۴۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
 آلتیما۳.۵ L۲۰۱۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰
CTS کوپهStandard AWD۲۰۱۴۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 آزراLimited۲۰۱۴۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 النتراSE A/T۲۰۱۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جنسیس کوپه۳.۸ Ultimate۲۰۱۴۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۶i Sport MT۲۰۱۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
 سانتافهLimited FWD۲۰۱۴۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پرادوTXL چهار در۲۰۱۵۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

برچسب ها

نظرات شما