ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۲۰:۱۰
ناحیه منو


قیمت روز لپ تاپ

قیمت روز لپ تاپ مدلپردازندهرمصفحه نمایشقیمتPro 11214Touch Core i7-4500U ۸GB DDR3 ۱۱۱۰۸۰×۱۹۲۰ ۴,۷۸۰,۰۰۰(گارانتی)Multi-flip14ASVF14N11SG Pentium-3556U ۲GB DDR3 ۱۴۱۰۸۰×۱۹۲۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰(گارانتی)SVF15216SG Core i3-3227U ۴GB DDR3 ۱۵.۵۷۶۸×۱۳۶۶ ۲,۶۲۰,۰۰۰(گارانتی)SVF1532DCYW Core i5-4200U  ۴GB DDR3 ۱۵.۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ ۲,۶۸۵,۰۰۰(گارانتی)SVF1532CCXB Core i3-4005U ۶GB DDR3 ۱۵.۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰(گارانتی)Multi-flip14ASVF14N12SG Core i3-4005U ۴GB DDR3 ۱۵.۵۱۰۸۰×۱۹۲۰ ۳,۵۸۸,۰۰۰(گارانتی)SVF15328SG Core i5-4200U ۴GB DDR3 ۱۵.۶۷۶۸×۱۳۶۶ ۳,۱۲۰,۰۰۰(گارانتی)SVF14N15CDS Core i5-4200U  ۸GB DDR3  ۱۴۱۰۸۰×۱۹۲۰  ۳,۶۴۰,۰۰۰(گارانتی)SVF14N16SG Core i5-4200U ۴GB DDR3 ۱۴۱۰۸۰×۱۹۲۰ ۳,۷۶۰,۰۰۰(گارانتی)SVF15N26CXB Core i7-4500U  ۱۲GB DDR3  ۱۵.۶۱۰۸۰×۱۹۲۰ ۴,۸۵۰,۰۰۰(گارانتی) مدل پردازنده کارت گرافیک/ حافظه رم صفحه نمایش قیمتAspire S7 392 Core i7-4500U Intel HD 4400 ۸GB DDR3 ۱۳۷۶۸×۱۳۶۶ ۴,۸۴۵,۰۰۰(گارانتی)Aspire V3-572G-4510 Core ...

قیمت روز لپ تاپ

 

مدل
پردازنده
رم
صفحه نمایش
قیمت
Pro 11214

Touch

Core i7-4500U۸GB DDR3۱۱

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۴,۷۸۰,۰۰۰

(گارانتی)

Multi-flip14A

SVF14N11SG

Pentium-3556U۲GB DDR3۱۴

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

(گارانتی)

SVF15216SGCore i3-3227U۴GB DDR3۱۵.۵

۷۶۸×۱۳۶۶

۲,۶۲۰,۰۰۰

(گارانتی)

SVF1532DCYWCore i5-4200U ۴GB DDR3۱۵.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۲,۶۸۵,۰۰۰

(گارانتی)

SVF1532CCXBCore i3-4005U۶GB DDR3۱۵.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۲,۳۹۵,۰۰۰

(گارانتی)

Multi-flip14A

SVF14N12SG

Core i3-4005U۴GB DDR3۱۵.۵

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۵۸۸,۰۰۰

(گارانتی)

SVF15328SGCore i5-4200U۴GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۳,۱۲۰,۰۰۰

(گارانتی)

SVF14N15CDSCore i5-4200U ۸GB DDR3 ۱۴

۱۰۸۰×۱۹۲۰

 ۳,۶۴۰,۰۰۰

(گارانتی)

SVF14N16SGCore i5-4200U۴GB DDR3۱۴

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۷۶۰,۰۰۰

(گارانتی)

SVF15N26CXBCore i7-4500U ۱۲GB DDR3 ۱۵.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۴,۸۵۰,۰۰۰

(گارانتی)

 

مدلپردازندهکارت گرافیک/ حافظهرمصفحه نمایشقیمت
Aspire S7 392Core i7-4500UIntel HD 4400۸GB DDR3۱۳

۷۶۸×۱۳۶۶

۴,۸۴۵,۰۰۰

(گارانتی)

Aspire V3-572G-4510Core i5-4210UGT 840M/ 2GB۶GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۲,۰۵۰,۰۰۰

(گارانتی)

Aspire E1-510-35202Pentium N3520Intel HD/Up to 2GB۲GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۱,۰۷۰,۰۰۰

(گارانتی)

Aspire V3-772GCore i7-4702MQGT 760M/ 2GB

Up to 4GB Share

۱۶GB DDR3۱۷

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۹۱۰,۰۰۰

(گارانتی)

Aspire V3-772G-747aCore i7-4702MQGT 750M/ 4GB

Up to 6GB Share

۱۶GB DDR3۱۷

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۴۹۵,۰۰۰

(گارانتی)

Aspire V5-573G-74508GTaiiCore i7-4500UGT 720M/ 2GB

Up to 3GB Share

۸GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۲,۵۴۰,۰۰۰

(گارانتی)

Aspire V5-561G-74508G1Core i7-4500UR7 265M / 2GB

Up to 4GB Share

۸GB DDR3۱۵.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۲,۲۵۰,۰۰۰

(گارانتی)

Aspire V5-561G-54206G1Core i5-4200UR7 265M / 2GB

Up to 4GB Share

۶GB DDR3۱۵.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۱,۸۸۵,۰۰۰

(گارانتی)

Aspire E5-571G-50MXCore i3-4030UGT 820M/ 1GB

Up to 2GB Share

۴GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۱,۵۲۰,۰۰۰

(گارانتی)

Aspire E5-571G-79SYCore i7-4510UGTX 840M/ 2GB

Up to 4GB Share

۸GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

 ۲,۳۱۰,۰۰۰

(گارانتی)

Aspire V3-772G-747a161Core i7-4702MQGT 750M/ 4GB

Up to 6GB Share

۱۶GB DDR3۱۷

۱۰۸۰×۱۹۲۰

 ۳,۴۱۰,۰۰۰

(گارانتی)

مدلپردازندهکارت گرافیک/ حافظهرمصفحه نمایشقیمت
UX303LN-ACore i7-4510UGTX 840M/ 2GB

Up to 4GB Share

۸GB DDR3۱۳

۱۰۸۰×۳۲۰۰

۳,۹۵۰,۰۰۰

(گارانتی)

G750JZCore i7-4700HQGTX 880M/ 4GB

Up to 6GB Share

۱۶GB DDR3۱۷.۳

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۷,۲۵۰,۰۰۰

(گارانتی)

G750JXCore i7-4700HQGTX 770M/ 3GB

Up to 6GB Share

۱۲GB DDR3۱۷.۳

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۶,۸۷۰,۰۰۰

(گارانتی)

Taichi 31Core i7-3537UIntel HD 4000

Up to 1024MB Share

۴GB DDR3۱۳.۳

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۵,۰۵۰,۰۰۰
Taichi 21Core i7-3517UIntel HD 4000

Up to 1024MB Share

۴GB DDR3۱۱.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۴,۰۱۰,۰۰۰
UX32LN-BCore i7-4510UGTX 840M/ 2GB

Up to 4GB Share

۸GB DDR3۱۳

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۶۱۰,۰۰۰

(گارانتی)

UX32LN-ACore i7-4500UGTX 840M/ 2GB

Up to 4GB Share

۸GB DDR3۱۳

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۶۸۹,۰۰۰

(گارانتی)

N56JN-BCore i7-4700HQGTX 760M/ 4GB

Up to 6GB Share

۸GB DDR3۱۵.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۳۶۵,۰۰۰

(گارانتی)

N56JN-ACore i7-4700HQGT 840M/ 2GB

Up to 4GB Share

۸GB DDR3۱۵.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۱۱۵,۰۰۰

(گارانتی)

N56JR-ACore i7-4700HQGTX 760M/ 2GB

Up to 4GB Share

۸GB DDR3۱۵.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۳۱۵,۰۰۰

(گارانتی)

N550JKCore i7-4700HQGTX 850M/ 4GB

Up to 6GB Share

۸GB DDR3۱۵.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۸۲۰,۰۰۰

(با گارانتی)

N550JVCore i7-4700HQGTX 750M/ 4GB

Up to 6GB Share

۸GB DDR3۱۵.۶

۱۰۸۰×۱۹۲۰

۳,۸۰۰,۰۰۰

(با گارانتی)

K56CBCore i7-3537UGT 740M/ 2GB

Up to 4GB Share

۸GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۳,۰۴۰,۰۰۰
B551Core i5-4200UGT 840M/ 1GB

Up to 2GB Share

۴GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۳,۲۰۰,۰۰۰

(گارانتی)

K451LN-ACore i7-4500UGT 840M/ 2GB

Up to 3GB Share

۶GB DDR3۱۴

۷۶۸×۱۳۶۶

۲,۵۸۰,۰۰۰
A550Core i3-4010UGT 820M/ 2GB

Up to 4GB Share

 ۴GB DDR3۱۵

۷۶۸×۱۳۶۶

۱,۷۹۰,۰۰۰
X552CL-CCore i3-3217UGT 710M/ 1GB

Up to 2GB Share

۴GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۱,۷۷۰,۰۰۰

(گارانتی)

X451CA-BCeleron 1007UIntel HD 4000

Up to 900MB Share

۲GB DDR3۱۴

۷۶۸×۱۳۶۶

۹۶۰,۰۰۰

(گارانتی)

X552CL-BPentium 2217UGT 710M/ 1GB

Up to 2.5GB Share

۴GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۱,۵۴۰,۰۰۰

(گارانتی)

X452VPPentium 2217UHD 8350M/ 1GB

Up to 2GB Share

۴GB DDR3۱۴

۷۶۸×۱۳۶۶

۱,۳۹۵,۰۰۰

(گارانتی)

K551LB-ACore i5-4200UGT 740M/2GB

Up to 4GB Share

۶GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۲,۳۰۰,۰۰۰

(گارانتی)

K551LN-CCore i7-4500UGTX 840M/ 2GB

Up to 4GB Share

۶GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۲,۶۳۰,۰۰۰

(گارانتی)

K550LCore i5-4200UGT 820M/ 2GB

Up to 4GB Share

۴GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۲,۱۲۰,۰۰۰
X451CA-BCore i3-3217UIntel HD 4000

Up to 1024MB Share

۴GB DDR3۱۴

۷۶۸×۱۳۶۶

۱,۴۵۰,۰۰۰

(گارانتی)

X450CC-ACore i5-3337UGT 720M/ 2GB

Up to 4GB Share

۴GB DDR3۱۴.۱

۷۶۸×۱۳۶۶

۱,۸۹۰,۰۰۰
F550CC-ACore i5-3317UGT 720M/ 2GB

Up to 4GB Share

۶GB DDR3۱۵

۷۶۸×۱۳۶۶

۲,۴۵۰,۰۰۰

(گارانتی)

VivoBook S551Core i7-4500UGT 740M/ 2GB

Up to 4GB Share

 ۸GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۳,۳۹۰,۰۰۰

(گارانتی)

VivoBook F550LDCore i7-4500UGT 820M/ 2GB

Up to 3GB Share

 ۶GB DDR3۱۵.۶

۷۶۸×۱۳۶۶

۲,۶۰۰,۰۰۰

(گارانتی)

 

برچسب ها

نظرات شما

  shahriari می گوید :

  ممنونم بازم از این اخبار بگذارید

  سمیه می گوید :

  از اینکه اینها را گذاشتید متشکرم

  شبابی می گوید :

  با داشتن قیمت انتخاب و خرید بسیار اسان است شبابی