ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۴:۵۵
ناحیه منو


قیمت لپ تاپ در این هفته

مدل سایز صفحه قیمتLenovo Ideapad G5030 - D ۱۵.۶ " ۸۳۰,۰۰۰Lenovo Essential G5045 - C ۱۵.۶ " ۸۴۰,۰۰۰Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk ۱۵.۶ " ۸۵۹,۰۰۰Lenovo B5070 - Pentium ۱۵.۶ " ۸۶۰,۰۰۰ASUS X553MA - A ۱۵.۶ " ۸۶۰,۰۰۰Lenovo Ideapad E1030 - A ۱۰ " ۸۶۸,۰۰۰Lenovo Essential G5045 - D ۱۵.۶ " ۸۶۹,۰۰۰Acer Aspire E1-510 ...

مدلسایز صفحهقیمت
Lenovo Ideapad G5030 – D۱۵.۶ “۸۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – C۱۵.۶ “۸۴۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk۱۵.۶ “۸۵۹,۰۰۰
Lenovo B5070 – Pentium۱۵.۶ “۸۶۰,۰۰۰
ASUS X553MA – A۱۵.۶ “۸۶۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad E1030 – A۱۰ “۸۶۸,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – D۱۵.۶ “۸۶۹,۰۰۰
Acer Aspire E1-510 NEW ۸۷۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk۱۵.۶ “۸۷۰,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – A۱۵.۶ “۸۷۵,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – A۱۵.۶ “۸۸۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad G5030 – B۱۵.۶ “۸۸۵,۰۰۰
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel۱۵.۶ “۸۸۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk۱۵.۶ “۸۸۵,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – C۱۵.۶ “۸۹۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad G5030 – C۱۵.۶ “۸۹۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – B۱۵.۶ “۸۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r005ne۱۵.۶ “۸۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r002se۱۵.۶ “۸۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r012ne۱۵.۶ “۹۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – F۱۵.۶ “۹۱۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5030 – E۱۵.۶ “۹۱۹,۰۰۰
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GB-Intel۱۵.۶ “۹۲۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r104ne۱۵.۶ “۹۳۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – B۱۵.۶ “۹۳۵,۰۰۰
ASUS EeeBook X205TA۱۱ “۹۴۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r014ne۱۵.۶ “۹۵۰,۰۰۰
ASUS X553MA – B۱۵.۶ “۹۵۰,۰۰۰
ASUS X551MA – A۱۵.۶ “۹۵۰,۰۰۰
HP 250 G3 – B۱۵.۶ “۹۵۵,۰۰۰
ASUS X551CA – Pentium۱۵.۶”۹۶۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3541 – A۱۵.۶ “۹۶۹,۰۰۰
ASUS X551CA – A۱۵.۶ “۹۷۰,۰۰۰
MSI S12T 3M – A۱۱ “۹۸۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – C۱۵.۶ “۹۸۵,۰۰۰
MSI S12T 3M – B۱۱ “۹۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-D024SE ۱۵.۶ “۹۹۹,۰۰۰
Dell INSPIRON 3541 – C۱۵.۶ “۹۹۹,۰۰۰
ASUS X453MA۱۴ “۹۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r115ne۱۵.۶ “۱,۰۱۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r113ne۱۵.۶ “۱,۰۱۵,۰۰۰
Lenovo Ideapad G5030 – A۱۵.۶ “۱,۰۲۰,۰۰۰
ASUS X200MA – Celeron۱۱ “۱,۰۲۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5030 – F۱۵.۶ “۱,۰۲۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-d027ee۱۵.۶ “۱,۰۳۰,۰۰۰
Lenovo B5070 New ۱,۰۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – B۱۵.۶ “۱,۰۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r114ne۱۵.۶ “۱,۰۴۵,۰۰۰
Acer Chromebook 11 C720 – A۱۱ “۱,۰۴۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – A۱۵.۶ “۱,۰۵۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – D۱۴ “۱,۰۶۵,۰۰۰
MSI CR430 – B۱۴ “۱,۰۶۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-g024ne۱۵.۶ “۱,۰۷۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – E۱۴ “۱,۰۷۵,۰۰۰
ASUS X451MA – A۱۴ “۱,۰۸۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n264se۱۵.۶ “۱,۰۸۰,۰۰۰
Acer Chromebook 13 CB5-311 – B۱۳ “۱,۰۹۹,۰۰۰
DELL Inspiron 3537 – i7۱۵.۶۱,۱۰۰,۰۰۰
ASUS X200MA – A۱۱ “۱,۱۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-511G-P2BJ۱۵.۶ “۱,۱۲۵,۰۰۰
Acer Aspire E5-511G-P48Q۱۵.۶ “۱,۱۳۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – D۱۵.۶ “۱,۱۳۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – F۱۵.۶ “۱,۱۵۸,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – H۱۵.۶ “۱,۱۶۵,۰۰۰
MSI CR61 – D۱۵.۶ “۱,۱۶۵,۰۰۰
MSI CR61E – A۱۵.۶ “۱,۱۷۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk۱۵.۶ “۱,۱۸۰,۰۰۰
Acer Chromebook 11 C720P – A۱۱ “۱,۱۹۹,۰۰۰
TOSHIBA Satellite-NB10-A986۱۱.۶ “۱,۲۰۰,۰۰۰
HP 355 G2 – B۱۵.۶ “۱,۲۰۰,۰۰۰
HP 355 G2 – A۱۵.۶ “۱,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – I۱۵.۶ “۱,۲۱۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – E۱۵.۶ “۱,۲۲۰,۰۰۰
ASUS F102۱۰ “۱,۲۲۵,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK۱۵.۶ “۱,۲۴۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – G۱۵.۶ “۱,۲۴۰,۰۰۰
Acer Chromebook 13 CB5-311 – A۱۳ “۱,۲۴۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r003۱۵ “۱,۲۵۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – C۱۵.۶ “۱,۲۵۵,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – D۱۵.۶ “۱,۲۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r044ne۱۵.۶ “۱,۲۶۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite-C55-B1179۱۵.۶ “۱,۲۸۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – C۱۵.۶ “۱,۲۸۰,۰۰۰
HP 250 G1 – B۱۵.۶ “۱,۲۸۰,۰۰۰
HP 250 G2 – A۱۵.۶ “۱,۲۹۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk۱۵.۶ “۱,۲۹۵,۰۰۰
ASUS X552MD – A۱۵.۶ “۱,۳۰۰,۰۰۰
ASUS X552CL – B۱۵.۶ “۱,۳۰۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk۱۵.۶ “۱,۳۰۵,۰۰۰
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB۱۵.۶ “۱,۳۰۵,۰۰۰
Acer Aspire E5-531G-DC-3556UTBMNKK۱۵.۶ “۱,۳۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk۱۵.۶ “۱,۳۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk۱۵.۶ “۱,۳۱۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-G012 ۱,۳۲۰,۰۰۰
HP 250 – A۱۵.۶ “۱,۳۳۰,۰۰۰
MSI CR61-P ۱,۳۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r106ne۱۵.۶ “۱,۳۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r108ne۱۵.۶ “۱,۳۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r100ne۱۵.۶ “۱,۳۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r118ne۱۵.۶ “۱,۳۴۰,۰۰۰
Lenovo E5070 – A۱۵.۶ “۱,۳۴۸,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – O۱۵.۶ “۱,۳۴۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – F۱۵.۶ “۱,۳۵۰,۰۰۰
ASUS X54C-B۱۵.۶ “۱,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E535 – A۱۵.۶ “۱,۳۵۰,۰۰۰
Dell Inspiron 3521 – H۱۵.۶ “۱,۳۵۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-35LJ۱۵.۶ “۱,۳۶۰,۰۰۰
Lenovo Essential G510 – A۱۵.۶ “۱,۳۶۵,۰۰۰
ASUS X452CP – i3۱۴.۰ “۱,۳۷۰,۰۰۰
HP Pavilion 15 R255 ۱,۳۷۰,۰۰۰
ASUS X452LD – A۱۴ “۱,۳۷۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p100ne۱۵.۶ “۱,۳۸۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r138ne۱۵.۶ “۱,۳۸۵,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-37CW۱۵.۶ “۱,۳۸۹,۰۰۰
Lenovo Essential G500 – C۱۵.۶ “۱,۳۹۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571-4030U4G50MNKKI۱۵.۶ “۱,۳۹۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – G۱۵.۶ “۱,۳۹۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-g005AX۱۵.۶ “۱,۳۹۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – R۱۵.۶ “۱,۳۹۹,۰۰۰
ASUS X554LD – B۱۵.۶ “۱,۴۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-331A۱۵.۶ “۱,۴۰۰,۰۰۰
ASUS X452 – B۱۴ “۱,۴۰۰,۰۰۰
ASUS X552LD – B۱۵.۶ “۱,۴۰۰,۰۰۰
HP PAVILION 15-d053se۱۵.۶ “۱,۴۰۵,۰۰۰
HP PAVILION 15-d054se۱۵.۶ “۱,۴۰۵,۰۰۰
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G۱۵.۶۱,۴۰۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – D۱۵.۶ “۱,۴۱۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-r031ne۱۵.۶ “۱,۴۲۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-d033se۱۵.۶ “۱,۴۲۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – D۱۵.۶ “۱,۴۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r128ne۱۵.۶ “۱,۴۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p027ne۱۵.۶ “۱,۴۴۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p028ne۱۵.۶ “۱,۴۴۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p029ne۱۵.۶ “۱,۴۴۵,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – E۱۵.۶ “۱,۴۴۸,۰۰۰
Lenovo Thinkpad E555 – A۱۵.۶ “۱,۴۴۹,۰۰۰
MSI S30 – A۱۳ “۱,۴۴۹,۰۰۰
Acer Chromebook 11 C720 – B۱۱ “۱,۴۴۹,۰۰۰
hp probook 455۱۵.۶ “۱,۴۶۰,۰۰۰
Lenovo Essential G500s – A۱۵.۶ “۱,۴۶۰,۶۰۰
MSI CX61 i5-A۱۵.۶ “۱,۴۶۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p122ne۱۵.۶ “۱,۴۶۹,۰۰۰
Lenovo B5080 i5 ۱,۴۷۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk۱۵.۶ “۱,۴۸۳,۰۰۰
MSI CX61 2PC – F۱۵.۶ “۱,۴۸۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – C۱۵.۶ “۱,۴۸۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – B۱۵.۶ “۱,۴۸۸,۰۰۰
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk۱۵.۶ “۱,۴۹۰,۰۰۰
HP ProBook 455 G1 – A۱۵.۶ “۱,۴۹۵,۰۰۰
MSI CR61 – C۱۵.۶ “۱,۴۹۹,۰۰۰
Lenovo B5070 – F۱۵.۶ “۱,۴۹۹,۰۰۰
HP ProBook 455 G1 – B۱۵.۶ “۱,۴۹۹,۰۰۰
MSI CX61 2PC – B۱۵.۶ “۱,۴۹۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – B۱۵.۶ “۱,۵۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk۱۵.۶ “۱,۵۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-58D9۱۵.۶ “۱,۵۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-57E3۱۵.۶ “۱,۵۱۹,۰۰۰
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB۱۵.۶ “۱,۵۲۰,۰۰۰
Dell Inspiron 3521-A۱۵.۶ “۱,۵۳۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-79SY۱۵.۶ “۱,۵۳۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB۱۵ “۱,۵۳۰,۰۰۰
Lenovo B5400_L۱۵.۶” LED backlight۱,۵۳۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p – B۱۵.۶ “۱,۵۳۰,۰۰۰
Toshiba R50 ۱,۵۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – A۱۵.۶ “۱,۵۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n236se۱۵.۶ “۱,۵۶۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – E۱۵.۶ “۱,۵۶۰,۰۰۰
ASUS X552CL – A۱۵.۶ “۱,۵۶۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii۱۵.۶ “۱,۵۷۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p050۱۵ “۱,۵۷۰,۰۰۰
ASUS X555LP – A۱۵.۶ “۱,۵۸۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk – 2GB۱۵.۶ “۱,۵۹۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – B۱۵.۶ “۱,۵۹۹,۰۰۰
Acer Aspire E1۱۵.۶ “۱,۶۰۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r111ne۱۵.۶ “۱,۶۰۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-n260se۱۵.۶ “۱,۶۲۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E431 – B۱۴ “۱,۶۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r112ne۱۵.۶ “۱,۶۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – C۱۵.۶ “۱,۶۳۰,۰۰۰
Toshiba R50 i3 ۱,۶۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – F۱۵.۶ “۱,۶۳۹,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – G۱۵.۶ “۱,۶۴۰,۰۰۰
SVF1521BYF 320GBصفحه نمایش ۱۵ ” WXGA۱,۶۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r260ne۱۵.۶ “۱,۶۷۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk۱۵.۶ “۱,۶۷۹,۰۰۰
ASUS Transformer Book Flip TP550LD – B۱۵.۶ “۱,۶۸۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – E۱۵.۶ “۱,۶۸۰,۰۰۰
ASUS X452 – A۱۴ “۱,۶۸۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-R221 ۱,۶۹۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-r021۱۵.۶ “۱,۶۹۹,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p – A۱۵.۶ “۱,۶۹۹,۰۰۰
HP R212 ۱,۷۰۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-53AH۱۵.۶ “۱,۷۱۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r020۱۵.۶ “۱,۷۱۰,۰۰۰
MSI CX61 2PC – D۱۵.۶ “۱,۷۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk۱۵.۶ “۱,۷۲۰,۰۰۰
ASUS X555LD – i5۱۵ “۱,۷۲۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk۱۵.۶ “۱,۷۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik۱۵.۶ “۱,۷۲۵,۰۰۰
Toshiba R50 i5 ۱,۷۳۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – C۱۴ “۱,۷۳۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-753E۱۵.۶ “۱,۷۳۹,۰۰۰
MSI CX61 2PC – E۱۵.۴ “۱,۷۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p034ne۱۵.۶ “۱,۷۵۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – B۱۴ “۱,۷۵۰,۰۰۰
ASUS X552CL – i5۱۵.۶”۱,۷۵۰,۰۰۰
HP Pavilion P105 ۱,۷۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r213ne۱۵.۶ “۱,۷۶۰,۰۰۰
ASUS K555LD – i5۱۵ “۱,۷۶۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – A۱۵.۶ “۱,۷۷۰,۰۰۰
ASUS X455LD – B۱۴ “۱,۷۷۰,۰۰۰
VAIO SVF1521BYF+ ۱,۷۷۰,۰۰۰
Acer Aspire V7-582-PG45008GB1TB24GBSSDMAII-NVD۱۵.۶ “۱,۷۸۵,۰۰۰
ASUS K450LD – A۱۴ “۱,۷۹۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p133ne۱۵.۶ “۱,۷۹۹,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – B۱۵.۶ “۱,۸۱۰,۰۰۰
SVF1521BYF Plus 500GBصفحه نمایش ۱۵ ” WXGA۱,۸۲۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – M۱۵.۶ “۱,۸۲۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-n240ee۱۵.۶ “۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n240se۱۵.۶ “۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n241se۱۵.۶ “۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p062ne۱۵.۶ “۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n242se۱۵.۶ “۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p108ne۱۵.۶ “۱,۸۴۰,۰۰۰
ASUS X552CL – D۱۵.۶ “۱,۸۴۹,۰۰۰
MSI CX61 2OC – I۱۵.۶ “۱,۸۴۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-p060ne۱۵.۶ “۱,۸۵۰,۰۰۰
ASUS X552LD – i5۱۵.۶ “۱,۸۵۰,۰۰۰
ASUS A550 – A۱۵.۶ “۱,۸۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p111ne۱۵.۶ “۱,۸۶۰,۰۰۰
ASUS X550LD – B۱۵.۶ “۱,۸۶۵,۰۰۰
HP Pavilion X360 13-a004ne۱۳ “۱,۸۶۹,۰۰۰
Samsung ATIV-Book-9-Lite-NP905-S3G۱۳.۳ “۱,۸۷۰,۰۰۰
HP 350 G1 – C۱۵.۶ “۱,۸۷۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – A۱۵.۶ “۱,۸۷۰,۰۰۰
ASUS X550LD – A۱۵.۶ “۱,۸۷۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p022ne۱۵.۶ “۱,۸۷۰,۰۰۰
ASUS X555LP – C۱۵.۶ “۱,۸۷۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus۱۵ “۱,۸۷۰,۰۰۰
HP ProBook 350 i5 ۱,۸۷۰,۰۰۰
ASUS K555LD – i7۱۵ “۱,۸۸۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p – C۱۵.۶ “۱,۸۹۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E440 – A۱۴ “۱,۸۹۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p061ne۱۵.۶ “۱,۸۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-p109ne۱۵.۶ “۱,۸۹۹,۰۰۰
Acer Aspire E1-472PG۱۴ “۱,۸۹۹,۰۰۰
Dell Inspiron 15R 5537 – A۱۵.۶ “۱,۹۰۰,۰۰۰
HP ProBook 4540s – H۱۵.۶ “۱,۹۰۰,۰۰۰
HP Probook 350 G1-i7صفحه نمایش ۱۵.۶ “۱,۹۰۵,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p Touch – A۱۵.۶ “۱,۹۱۵,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – B۱۵.۶ “۱,۹۲۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E440 – B۱۴ “۱,۹۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p036ne۱۵.۶ “۱,۹۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p035ne۱۵.۶ “۱,۹۳۰,۰۰۰
ASUS X555LD – B۱۵.۶ “۱,۹۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – G۱۵.۶ “۱,۹۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p037ne۱۵.۶ “۱,۹۳۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G2 – J4S97EA۱۵.۶ “۱,۹۳۵,۰۰۰
Lenovo B5080 i7 ۱,۹۴۰,۰۰۰
ASUS X450LD – A۱۴ “۱,۹۴۵,۰۰۰
Lenovo B5080 – B۱۵.۶ “۱,۹۴۹,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – F۱۵.۶ “۱,۹۴۹,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5075 – A۱۵.۶ “۱,۹۵۰,۰۰۰
ASUS X550LD – i3۱۵.۶ “۱,۹۵۰,۰۰۰
SVF1521BYF Plus 750GBصفحه نمایش ۱۵ ” WXGA۱,۹۵۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – G۱۵.۶ “۱,۹۵۰,۰۰۰
ASUS X550L – B۱۵.۶ “۱,۹۵۵,۰۰۰
HP 350 G1 – A۱۵.۶ “۱,۹۶۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G2 – J4S69EA۱۵.۶ “۱,۹۶۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G2 – J4U51EA۱۵.۶ “۱,۹۷۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – C۱۵.۶ “۱,۹۷۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF14213SG ۱۴ “۱,۹۸۰,۰۰۰
ASUS X550LDV i5 ۱,۹۹۰,۰۰۰
SONY FIT-SVF15213-CX-Plus-Core-i3-8GB-1TB-Intel-Touch۱۵ “۱,۹۹۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – H۱۵.۶ “۱,۹۹۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES۱۵.۶ “۱,۹۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N11SGS۱۴ “۱,۹۹۰,۰۰۰
ASUS X550 – C۱۵.۶ “۲,۰۰۰,۰۰۰
ASUS A550 – B۱۵.۶ “۲,۰۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1521GCXB۱۵ “۲,۰۲۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – A۱۵.۶ “۲,۰۲۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – D۱۵.۶ “۲,۰۳۰,۰۰۰
ASUS A555LD – A۱۵.۶ “۲,۰۳۰,۰۰۰
ASUS X550 – A۱۵.۶ “۲,۰۳۵,۰۰۰
MSI CX61 2PC – H۱۵.۶ “۲,۰۳۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p039ne۱۵.۶ “۲,۰۴۰,۰۰۰
HP Pavilion-15-P039-Core-i7-6GB-1TB-2GB۱۵.۶ “۲,۰۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p038ne۱۵.۶ “۲,۰۴۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – G۱۵.۶ “۲,۰۴۹,۰۰۰
HP ProBook 450 G1 – F7Y15ES-ABV۱۵.۶ “۲,۰۵۰,۰۰۰
Dell Vostro 5470 – B۱۴ “۲,۰۶۰,۰۰۰
HP ENVY 15-k007ne۱۵.۶ “۲,۰۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n259se۱۵.۶ “۲,۰۶۰,۰۰۰
ASUS K555LN – C۱۵.۶ “۲,۰۶۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk۱۵.۶ “۲,۰۷۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – D۱۵.۶ “۲,۰۷۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-571G-6602۱۵.۶ “۲,۰۸۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite S50-B-136۱۵.۶ “۲,۰۸۰,۰۰۰
ASUS K550L۱۵.۶ “۲,۰۸۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z4070 – A۱۴ “۲,۰۸۵,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – B۱۵.۶ “۲,۰۹۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk۱۵.۶ “۲,۰۹۵,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX۱۵.۶ “۲,۰۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-p115ne۱۵.۶ “۲,۱۰۰,۰۰۰
ASUS X450LD – C۱۴ “۲,۱۱۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-FHD۱۵.۶ “۲,۱۱۵,۰۰۰
Dell 5548 i5 ۲,۱۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5 640 i7۱۵.۶۲,۱۲۰,۰۰۰
Dell Inspiron 5447 – A۱۴ “۲,۱۲۰,۰۰۰
HP Pavilion-15-R136ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB۱۵.۶ “۲,۱۲۰,۰۰۰
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB۱۵.۶ “۲,۱۲۰,۰۰۰
ASUS K551LN – A۱۵.۶ “۲,۱۳۰,۰۰۰
SVF1521BYF Plus 1000GBصفحه نمایش ۱۵ ” WXGA۲,۱۴۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik۱۵.۶ “۲,۱۴۵,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – B۱۵.۶ “۲,۱۴۹,۰۰۰
ASUS K555LD – A۱۵.۶ “۲,۱۵۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z510 – A۱۵.۶ “۲,۱۵۸,۲۰۰
TOSHIBA Satellite S50-B-127۱۵.۶ “۲,۱۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p112ne۱۵.۶ “۲,۱۶۰,۰۰۰
ASUS K555LN – D۱۵.۶ “۲,۱۷۰,۰۰۰
ASUS VivoBook V500CA ۲,۱۷۰,۰۰۰
ASUS X450LD – B۱۴ “۲,۱۹۰,۰۰۰
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB۱۵.۶ “۲,۱۹۹,۰۰۰
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB۱۵.۶ “۲,۱۹۹,۰۰۰
Fujitsu LifeBook SH531 i7۱۳.۳”۲,۱۹۹,۰۰۰
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB۱۵.۶ “۲,۱۹۹,۰۰۰
TOSHIBA Satellite L50-B-123۱۵.۶ “۲,۲۱۰,۰۰۰
Toshiba L40-B1258 ۲,۲۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-573PG-74508G1Taii۱۵.۶ “۲,۲۲۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – C۱۵.۶ “۲,۲۲۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p040ne۱۵.۶ “۲,۲۲۰,۰۰۰
ASUS X455LD – i5۱۴ “۲,۲۲۵,۰۰۰
ASUS K555LN – B۱۵.۶ “۲,۲۳۰,۰۰۰
HP ENVY-15-K009ne-Core-i7-16GB-1TB+8GB-SSD-4GB۱۵.۶ “۲,۲۳۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-573G-74508G1Takk۱۵.۶ “۲,۲۴۵,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – E۱۵.۶ “۲,۲۵۰,۰۰۰
Asus X550DP۱۵.۶”۲,۲۵۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-74c9۱۵.۶ “۲,۲۶۰,۰۰۰
MSI AP200-G3220-4GB-500GB-Intel۲۰.۰ “۲,۲۶۵,۰۰۰
ASUS X455LD – A۱۴ “۲,۲۶۵,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-783F۱۵.۶ “۲,۲۷۵,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-73MC۱۵.۶ “۲,۲۷۵,۰۰۰
ASUS K451LN – A۱۴ “۲,۲۸۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF15213CXP۱۵ “۲,۲۸۰,۰۰۰
ASUS K455LD – A۱۴ “۲,۲۸۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – H۱۵.۶ “۲,۲۹۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Yoga 11S – A۱۱ “۲,۲۹۹,۰۰۰
ASUS X450LC – B۱۴ “۲,۲۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-n245se۱۵.۶ “۲,۳۰۰,۰۰۰
SONY VAIO SVF15212CXWاندازه ۱۵.۵۲,۳۰۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z500-B۱۵.۶ “۲,۳۲۰,۰۰۰
ASUS X555LP – B۱۵.۶ “۲,۳۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk۱۵.۶ “۲,۳۲۰,۰۰۰
Toshiba Satellite C850-A628۱۵.۶ “۲,۳۲۰,۰۰۰
ASUS K551LB – B۱۵.۶ “۲,۳۳۰,۰۰۰
ASUS K451LB – B۱۴ “۲,۳۳۰,۰۰۰
ASUS K451LB – A۱۴ “۲,۳۳۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF15216SFW۱۵ “۲,۳۴۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15213SA۱۵.۶ “۲,۳۴۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-n247ee۱۵.۶ “۲,۳۴۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – A۱۵.۶ “۲,۳۵۰,۰۰۰
MSI AE222G-Core-i5-8GB-1TB-2GB-Touch۲۱.۵ “۲,۳۵۰,۰۰۰
Sony Vaio SVE14115FLP۱۴.۱ “۲,۳۵۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q572 ۲,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – B۱۵.۶ “۲,۳۷۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z510 – B۱۵.۶ “۲,۳۷۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – F۱۵.۶ “۲,۳۸۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-n246ee۱۵.۶ “۲,۳۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n247se۱۵.۶ “۲,۳۹۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH532 – A۱۴ “۲,۳۹۰,۰۰۰
ASUS X555LD – A۱۵.۶ “۲,۳۹۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – E۱۵.۶ “۲,۳۹۹,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – A۱۵.۶ “۲,۴۰۰,۰۰۰
Acer V3 571G i7 2GB 8/1۱۵.۶ “۲,۴۰۰,۰۰۰
ASUS Book Flip TP500LN ۲,۴۳۰,۰۰۰
ASUS X550 – G۱۵.۶ “۲,۴۴۹,۰۰۰
MSI CX61 2PC – I۱۵.۶ “۲,۴۴۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E550 – A۱۵.۶ “۲,۴۴۹,۰۰۰
MSI CX61 2PC – A۱۵.۶ “۲,۴۵۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 11 SVF11N13CG۱۱.۶ “۲,۴۸۰,۰۰۰
ASUS VivoBook F550LD – B۱۵.۶ “۲,۴۸۰,۰۰۰
ASUS K551LB – A۱۵.۶ “۲,۴۸۵,۰۰۰
MSI CX61 2PC – C۱۵.۶ “۲,۴۸۵,۰۰۰
Dell INSPIRON 5537 – A۱۵.۶ “۲,۵۰۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E431 – A۱۴ “۲,۵۱۰,۰۰۰
ASUS K555LN – E۱۵.۶ “۲,۵۲۰,۰۰۰
Toshiba R30 ۲,۵۳۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook UH572 – A۱۳ “۲,۵۵۰,۰۰۰
ASUS Transformer Book Flip TP550LD – A۱۵.۶ “۲,۵۶۰,۰۰۰
ASUS VivoBook F550LD۱۵.۶ “۲,۵۶۵,۰۰۰
Sony VAIO 14E SVF14415CL۱۴.۰ ” –۲,۵۷۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite S50-B-11J۱۵.۶ “۲,۵۹۰,۰۰۰
Sony VAIO SVT11213CGW ۱۱.۶ “۲,۶۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15216SG۱۵.۶ “۲,۶۲۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – A۱۴ “۲,۶۲۵,۰۰۰
ASUS K451LN – B۱۴ “۲,۶۲۸,۰۰۰
Acer V5-573 i7 8/1T 4GB Touch Win8.1۱۵.۶”۲,۶۶۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z4070 – B۱۴ “۲,۶۷۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N13CXB۱۴ “۲,۷۰۰,۰۰۰
ASUS K551LN – B۱۵.۶ “۲,۷۱۰,۰۰۰
MSI AE222G-Core-i3-8GB-1TB-2GB-Touch۲۱.۵ “۲,۷۴۰,۰۰۰
Dell Vostro 5470 – C۱۴ “۲,۷۴۵,۰۰۰
Dell 5548 i7 ۲,۷۶۰,۰۰۰
ASUS Q550 ۲,۷۸۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – E۱۵.۶ “۲,۷۹۹,۰۰۰
Lenovo Flex 2 14 – A۱۴ “۲,۸۰۰,۰۰۰
SONY VAIO SVF15218SFbاندازه ۱۵.۵۲,۸۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF14218SG۱۴ “۲,۸۳۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – D۱۵.۶ “۲,۸۴۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF1532DCYW۱۵.۶ “۲,۸۵۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF15218SG ۱۵.۵ “۲,۸۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2015 – MJVM2۱۳ “۲,۸۷۰,۰۰۰
VAIO SVF14425CLB ۲,۹۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF15328SAB۱۵ “۲,۹۲۰,۰۰۰
Apple MacBook Air MD711۱۱ “۲,۹۲۰,۰۰۰
ASUS VivoBook S551LB – i7۱۵.۶ “۲,۹۴۰,۰۰۰
MSI GX70 3CC Destroyer – A۱۷ “۲,۹۴۰,۰۰۰
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-8GB-1TB-2GB۱۷.۳ “۲,۹۵۰,۰۰۰
Fujitsu UltraBook U772 i5۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰
ASUS K550JK – A۱۵.۶ “۲,۹۹۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD760B۱۳ “۲,۹۹۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q702۱۱.۶ “۳,۰۱۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF14326۱۴ “۳,۰۵۰,۰۰۰
Sony VAIO SVS13122CXP۱۳ “۳,۰۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD711B۱۱ “۳,۰۶۹,۰۰۰
VAIO SVF14N13CLS ۳,۰۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1532AGX۱۵ “۳,۰۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X Touch۱۴ “۳,۱۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Multi Flip SVF14N13SG۱۴ “۳,۱۰۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook E752۱۵.۶ “۳,۱۱۰,۰۰۰
ASUS N56JN – A۱۵.۶ “۳,۱۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15328SG۱۵.۶ “۳,۱۲۰,۰۰۰
MSI GX70 3CC Destroyer – B۱۷ “۳,۱۲۵,۰۰۰
HP ENVY 15-k008ne۱۵.۶ “۳,۱۶۰,۰۰۰
Dell XPS L502-A۱۵.۶ “۳,۱۶۰,۰۰۰
ASUS ASUSPRO ADVANCED B551LG – A۱۵.۶ “۳,۱۶۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2015 – MJVE2۱۳ “۳,۱۷۰,۰۰۰
HP ENVY 15-k009ne۱۵.۶ “۳,۱۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF14328SG۱۴ “۳,۱۹۰,۰۰۰
Lenovo Yoga 2 13 – A۱۳ “۳,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad S440 – A۱۴ “۳,۲۲۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro MD101۱۳ “۳,۲۳۰,۰۰۰
ASUS N56Jk – i5۱۵.۶ “۳,۲۴۹,۰۰۰
ASUS Zenbook UX305FA – A۱۳ “۳,۲۵۰,۰۰۰
ASUS N551JK – A۱۵.۶ “۳,۲۵۵,۰۰۰
ASUS N56JN – C۱۵.۶ “۳,۲۷۵,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N13SG۱۴ “۳,۲۸۰,۰۰۰
ASUS N551JK – B۱۵.۶ “۳,۲۹۹,۰۰۰
Dell XPS 13 – 0580۱۳.۳ “۳,۳۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit multi-flip 14A SVF14N12SGB۱۴ “۳,۳۰۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-772G۱۷ “۳,۳۳۰,۰۰۰
Apple MacBook Air MD712۱۱ “۳,۳۴۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-772G-747a8G75Makk۱۷ “۳,۳۴۵,۰۰۰
Acer Aspire V3-772G-4702MQ16GB1TBNVD۱۷ “۳,۳۴۹,۰۰۰
MSI GE40 2PC Dragon Eyes – A۱۴ “۳,۳۴۹,۰۰۰
ASUS N550JK۱۵.۶ “۳,۳۵۰,۰۰۰
ASUS N56Jk – A۱۵.۶ “۳,۳۶۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD712B۱۱ “۳,۳۶۵,۰۰۰
Apple MacBook Air MD760۱۳ “۳,۳۶۹,۰۰۰
ASUS G56JK – A۱۵.۶ “۳,۳۷۵,۰۰۰
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-8GB-1TB-2GB۱۴ “۳,۳۸۰,۰۰۰
SONY VAIO SVF15215CLW ۳,۳۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15325CDB۱۵ “۳,۳۹۰,۰۰۰
ASUS N56JR – A۱۵.۶ “۳,۴۰۰,۰۰۰
MSI GE40 2OL – A۱۴ “۳,۴۱۰,۰۰۰
MSI GX60 3CC Destroyer۱۵.۶ “۳,۴۲۰,۰۰۰
Lenovo Y5070 – E۱۵.۶ “۳,۴۴۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF14326 Plus۱۴ “۳,۴۵۰,۰۰۰
MSI GE60 2PC Apache – A۱۵.۶ “۳,۴۷۵,۰۰۰
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-16GB-1TB-2GB۱۷ “۳,۴۸۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad T440p – B۱۴ “۳,۴۹۰,۰۰۰
Lenovo Y5070 – B۱۵.۶ “۳,۴۹۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook S904 i5۱۳.۳”۳,۵۰۰,۰۰۰
VAIO Pro 13 SVP13212SFBاندازه ۱۳.۳ “۳,۵۰۰,۰۰۰
APPLE MacBookAir-MJVP2۱۱ “۳,۵۵۰,۰۰۰
ASUS N551Z ۱۵.۶ “۳,۵۷۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2015 – MJVP2۱۱ “۳,۵۷۵,۰۰۰
Sony VAIO SVF15N12SG ۱۵.۵ “۳,۵۸۰,۰۰۰
Lenovo Y40 ۳,۵۹۹,۰۰۰
Apple MacBook Air MD761۱۳ “۳,۶۱۰,۰۰۰
ASUS G56JK – B۱۵.۶ “۳,۶۱۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15A SVF15N12SGB۱۵.۶ “۳,۶۴۹,۰۰۰
Lenovo Y5070 – C۱۵.۶ “۳,۶۴۹,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD761B۱۳ “۳,۶۵۰,۰۰۰
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-16GB-1TB-2GB۱۴ “۳,۶۶۰,۰۰۰
ASUS N550JK – C۱۵.۶ “۳,۶۷۹,۰۰۰
Asus U38N۱۳.۳”۳,۶۹۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF1432SSG ۱۴ “۳,۷۰۰,۰۰۰
ASUS UX303LN – A۱۳ “۳,۷۱۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad T440s – A۱۴ “۳,۷۱۰,۰۰۰
ASUS UX32LN – A۱۳ “۳,۷۱۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad T440 – A۱۴ “۳,۷۱۰,۰۰۰
MSI GE60 2OE – A۱۵.۶ “۳,۷۴۹,۰۰۰
ASUS UX303LB – A۱۳ “۳,۷۹۹,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15A SVF15N15CDB۱۵.۶ “۳,۸۰۰,۰۰۰
VAIO SVF15N15CDا۱۵.۵ “۳,۸۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1432RSG۱۴ “۳,۸۰۰,۰۰۰
 قیمت لپ تاپ در این هفته 

 

برچسب ها

نظرات شما

    کاراندیش می گوید :

    قیمت در بازار ایران به علت نوسان قیمت ارز همیشه متغیر است در صورت نیاز مبرم اجبارا باید خرید ولی با مشورت یک کارشناس خبره