ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۷ ، ساعت : ۰۸:۳۲
ناحیه منو


قیمت لپ تاپ در این هفته

مدل سایز صفحه قیمتLenovo Ideapad G5030 - D ۱۵.۶ " ۸۳۰,۰۰۰Lenovo Essential G5045 - C ۱۵.۶ " ۸۴۰,۰۰۰Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk ۱۵.۶ " ۸۵۹,۰۰۰Lenovo B5070 - Pentium ۱۵.۶ " ۸۶۰,۰۰۰ASUS X553MA - A ۱۵.۶ " ۸۶۰,۰۰۰Lenovo Ideapad E1030 - A ۱۰ " ۸۶۸,۰۰۰Lenovo Essential G5045 - D ۱۵.۶ " ۸۶۹,۰۰۰Acer Aspire E1-510 ...

مدلسایز صفحهقیمت
Lenovo Ideapad G5030 – D۱۵.۶ “۸۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – C۱۵.۶ “۸۴۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk۱۵.۶ “۸۵۹,۰۰۰
Lenovo B5070 – Pentium۱۵.۶ “۸۶۰,۰۰۰
ASUS X553MA – A۱۵.۶ “۸۶۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad E1030 – A۱۰ “۸۶۸,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – D۱۵.۶ “۸۶۹,۰۰۰
Acer Aspire E1-510 NEW ۸۷۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk۱۵.۶ “۸۷۰,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – A۱۵.۶ “۸۷۵,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – A۱۵.۶ “۸۸۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad G5030 – B۱۵.۶ “۸۸۵,۰۰۰
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel۱۵.۶ “۸۸۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk۱۵.۶ “۸۸۵,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – C۱۵.۶ “۸۹۰,۰۰۰
Lenovo Ideapad G5030 – C۱۵.۶ “۸۹۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – B۱۵.۶ “۸۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r005ne۱۵.۶ “۸۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r002se۱۵.۶ “۸۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r012ne۱۵.۶ “۹۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – F۱۵.۶ “۹۱۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5030 – E۱۵.۶ “۹۱۹,۰۰۰
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GB-Intel۱۵.۶ “۹۲۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r104ne۱۵.۶ “۹۳۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – B۱۵.۶ “۹۳۵,۰۰۰
ASUS EeeBook X205TA۱۱ “۹۴۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r014ne۱۵.۶ “۹۵۰,۰۰۰
ASUS X553MA – B۱۵.۶ “۹۵۰,۰۰۰
ASUS X551MA – A۱۵.۶ “۹۵۰,۰۰۰
HP 250 G3 – B۱۵.۶ “۹۵۵,۰۰۰
ASUS X551CA – Pentium۱۵.۶”۹۶۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3541 – A۱۵.۶ “۹۶۹,۰۰۰
ASUS X551CA – A۱۵.۶ “۹۷۰,۰۰۰
MSI S12T 3M – A۱۱ “۹۸۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – C۱۵.۶ “۹۸۵,۰۰۰
MSI S12T 3M – B۱۱ “۹۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-D024SE ۱۵.۶ “۹۹۹,۰۰۰
Dell INSPIRON 3541 – C۱۵.۶ “۹۹۹,۰۰۰
ASUS X453MA۱۴ “۹۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r115ne۱۵.۶ “۱,۰۱۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r113ne۱۵.۶ “۱,۰۱۵,۰۰۰
Lenovo Ideapad G5030 – A۱۵.۶ “۱,۰۲۰,۰۰۰
ASUS X200MA – Celeron۱۱ “۱,۰۲۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5030 – F۱۵.۶ “۱,۰۲۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-d027ee۱۵.۶ “۱,۰۳۰,۰۰۰
Lenovo B5070 New ۱,۰۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – B۱۵.۶ “۱,۰۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r114ne۱۵.۶ “۱,۰۴۵,۰۰۰
Acer Chromebook 11 C720 – A۱۱ “۱,۰۴۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – A۱۵.۶ “۱,۰۵۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – D۱۴ “۱,۰۶۵,۰۰۰
MSI CR430 – B۱۴ “۱,۰۶۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-g024ne۱۵.۶ “۱,۰۷۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – E۱۴ “۱,۰۷۵,۰۰۰
ASUS X451MA – A۱۴ “۱,۰۸۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n264se۱۵.۶ “۱,۰۸۰,۰۰۰
Acer Chromebook 13 CB5-311 – B۱۳ “۱,۰۹۹,۰۰۰
DELL Inspiron 3537 – i7۱۵.۶۱,۱۰۰,۰۰۰
ASUS X200MA – A۱۱ “۱,۱۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-511G-P2BJ۱۵.۶ “۱,۱۲۵,۰۰۰
Acer Aspire E5-511G-P48Q۱۵.۶ “۱,۱۳۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – D۱۵.۶ “۱,۱۳۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – F۱۵.۶ “۱,۱۵۸,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – H۱۵.۶ “۱,۱۶۵,۰۰۰
MSI CR61 – D۱۵.۶ “۱,۱۶۵,۰۰۰
MSI CR61E – A۱۵.۶ “۱,۱۷۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk۱۵.۶ “۱,۱۸۰,۰۰۰
Acer Chromebook 11 C720P – A۱۱ “۱,۱۹۹,۰۰۰
TOSHIBA Satellite-NB10-A986۱۱.۶ “۱,۲۰۰,۰۰۰
HP 355 G2 – B۱۵.۶ “۱,۲۰۰,۰۰۰
HP 355 G2 – A۱۵.۶ “۱,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – I۱۵.۶ “۱,۲۱۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – E۱۵.۶ “۱,۲۲۰,۰۰۰
ASUS F102۱۰ “۱,۲۲۵,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK۱۵.۶ “۱,۲۴۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – G۱۵.۶ “۱,۲۴۰,۰۰۰
Acer Chromebook 13 CB5-311 – A۱۳ “۱,۲۴۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r003۱۵ “۱,۲۵۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – C۱۵.۶ “۱,۲۵۵,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – D۱۵.۶ “۱,۲۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r044ne۱۵.۶ “۱,۲۶۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite-C55-B1179۱۵.۶ “۱,۲۸۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – C۱۵.۶ “۱,۲۸۰,۰۰۰
HP 250 G1 – B۱۵.۶ “۱,۲۸۰,۰۰۰
HP 250 G2 – A۱۵.۶ “۱,۲۹۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk۱۵.۶ “۱,۲۹۵,۰۰۰
ASUS X552MD – A۱۵.۶ “۱,۳۰۰,۰۰۰
ASUS X552CL – B۱۵.۶ “۱,۳۰۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk۱۵.۶ “۱,۳۰۵,۰۰۰
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB۱۵.۶ “۱,۳۰۵,۰۰۰
Acer Aspire E5-531G-DC-3556UTBMNKK۱۵.۶ “۱,۳۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk۱۵.۶ “۱,۳۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk۱۵.۶ “۱,۳۱۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-G012 ۱,۳۲۰,۰۰۰
HP 250 – A۱۵.۶ “۱,۳۳۰,۰۰۰
MSI CR61-P ۱,۳۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r106ne۱۵.۶ “۱,۳۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r108ne۱۵.۶ “۱,۳۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r100ne۱۵.۶ “۱,۳۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r118ne۱۵.۶ “۱,۳۴۰,۰۰۰
Lenovo E5070 – A۱۵.۶ “۱,۳۴۸,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – O۱۵.۶ “۱,۳۴۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – F۱۵.۶ “۱,۳۵۰,۰۰۰
ASUS X54C-B۱۵.۶ “۱,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E535 – A۱۵.۶ “۱,۳۵۰,۰۰۰
Dell Inspiron 3521 – H۱۵.۶ “۱,۳۵۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-35LJ۱۵.۶ “۱,۳۶۰,۰۰۰
Lenovo Essential G510 – A۱۵.۶ “۱,۳۶۵,۰۰۰
ASUS X452CP – i3۱۴.۰ “۱,۳۷۰,۰۰۰
HP Pavilion 15 R255 ۱,۳۷۰,۰۰۰
ASUS X452LD – A۱۴ “۱,۳۷۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p100ne۱۵.۶ “۱,۳۸۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r138ne۱۵.۶ “۱,۳۸۵,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-37CW۱۵.۶ “۱,۳۸۹,۰۰۰
Lenovo Essential G500 – C۱۵.۶ “۱,۳۹۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571-4030U4G50MNKKI۱۵.۶ “۱,۳۹۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – G۱۵.۶ “۱,۳۹۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-g005AX۱۵.۶ “۱,۳۹۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – R۱۵.۶ “۱,۳۹۹,۰۰۰
ASUS X554LD – B۱۵.۶ “۱,۴۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-331A۱۵.۶ “۱,۴۰۰,۰۰۰
ASUS X452 – B۱۴ “۱,۴۰۰,۰۰۰
ASUS X552LD – B۱۵.۶ “۱,۴۰۰,۰۰۰
HP PAVILION 15-d053se۱۵.۶ “۱,۴۰۵,۰۰۰
HP PAVILION 15-d054se۱۵.۶ “۱,۴۰۵,۰۰۰
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G۱۵.۶۱,۴۰۹,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – D۱۵.۶ “۱,۴۱۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-r031ne۱۵.۶ “۱,۴۲۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-d033se۱۵.۶ “۱,۴۲۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – D۱۵.۶ “۱,۴۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r128ne۱۵.۶ “۱,۴۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p027ne۱۵.۶ “۱,۴۴۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p028ne۱۵.۶ “۱,۴۴۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p029ne۱۵.۶ “۱,۴۴۵,۰۰۰
Lenovo Essential G5045 – E۱۵.۶ “۱,۴۴۸,۰۰۰
Lenovo Thinkpad E555 – A۱۵.۶ “۱,۴۴۹,۰۰۰
MSI S30 – A۱۳ “۱,۴۴۹,۰۰۰
Acer Chromebook 11 C720 – B۱۱ “۱,۴۴۹,۰۰۰
hp probook 455۱۵.۶ “۱,۴۶۰,۰۰۰
Lenovo Essential G500s – A۱۵.۶ “۱,۴۶۰,۶۰۰
MSI CX61 i5-A۱۵.۶ “۱,۴۶۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p122ne۱۵.۶ “۱,۴۶۹,۰۰۰
Lenovo B5080 i5 ۱,۴۷۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk۱۵.۶ “۱,۴۸۳,۰۰۰
MSI CX61 2PC – F۱۵.۶ “۱,۴۸۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – C۱۵.۶ “۱,۴۸۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – B۱۵.۶ “۱,۴۸۸,۰۰۰
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk۱۵.۶ “۱,۴۹۰,۰۰۰
HP ProBook 455 G1 – A۱۵.۶ “۱,۴۹۵,۰۰۰
MSI CR61 – C۱۵.۶ “۱,۴۹۹,۰۰۰
Lenovo B5070 – F۱۵.۶ “۱,۴۹۹,۰۰۰
HP ProBook 455 G1 – B۱۵.۶ “۱,۴۹۹,۰۰۰
MSI CX61 2PC – B۱۵.۶ “۱,۴۹۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – B۱۵.۶ “۱,۵۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk۱۵.۶ “۱,۵۰۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-58D9۱۵.۶ “۱,۵۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-57E3۱۵.۶ “۱,۵۱۹,۰۰۰
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB۱۵.۶ “۱,۵۲۰,۰۰۰
Dell Inspiron 3521-A۱۵.۶ “۱,۵۳۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-79SY۱۵.۶ “۱,۵۳۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB۱۵ “۱,۵۳۰,۰۰۰
Lenovo B5400_L۱۵.۶” LED backlight۱,۵۳۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p – B۱۵.۶ “۱,۵۳۰,۰۰۰
Toshiba R50 ۱,۵۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – A۱۵.۶ “۱,۵۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n236se۱۵.۶ “۱,۵۶۰,۰۰۰
Lenovo B5070 – E۱۵.۶ “۱,۵۶۰,۰۰۰
ASUS X552CL – A۱۵.۶ “۱,۵۶۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii۱۵.۶ “۱,۵۷۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p050۱۵ “۱,۵۷۰,۰۰۰
ASUS X555LP – A۱۵.۶ “۱,۵۸۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk – 2GB۱۵.۶ “۱,۵۹۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – B۱۵.۶ “۱,۵۹۹,۰۰۰
Acer Aspire E1۱۵.۶ “۱,۶۰۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-r111ne۱۵.۶ “۱,۶۰۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-n260se۱۵.۶ “۱,۶۲۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E431 – B۱۴ “۱,۶۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r112ne۱۵.۶ “۱,۶۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – C۱۵.۶ “۱,۶۳۰,۰۰۰
Toshiba R50 i3 ۱,۶۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – F۱۵.۶ “۱,۶۳۹,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – G۱۵.۶ “۱,۶۴۰,۰۰۰
SVF1521BYF 320GBصفحه نمایش ۱۵ ” WXGA۱,۶۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r260ne۱۵.۶ “۱,۶۷۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk۱۵.۶ “۱,۶۷۹,۰۰۰
ASUS Transformer Book Flip TP550LD – B۱۵.۶ “۱,۶۸۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – E۱۵.۶ “۱,۶۸۰,۰۰۰
ASUS X452 – A۱۴ “۱,۶۸۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-R221 ۱,۶۹۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-r021۱۵.۶ “۱,۶۹۹,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p – A۱۵.۶ “۱,۶۹۹,۰۰۰
HP R212 ۱,۷۰۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-53AH۱۵.۶ “۱,۷۱۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r020۱۵.۶ “۱,۷۱۰,۰۰۰
MSI CX61 2PC – D۱۵.۶ “۱,۷۱۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk۱۵.۶ “۱,۷۲۰,۰۰۰
ASUS X555LD – i5۱۵ “۱,۷۲۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk۱۵.۶ “۱,۷۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik۱۵.۶ “۱,۷۲۵,۰۰۰
Toshiba R50 i5 ۱,۷۳۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – C۱۴ “۱,۷۳۰,۰۰۰
Acer Aspire E5-571G-753E۱۵.۶ “۱,۷۳۹,۰۰۰
MSI CX61 2PC – E۱۵.۴ “۱,۷۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p034ne۱۵.۶ “۱,۷۵۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – B۱۴ “۱,۷۵۰,۰۰۰
ASUS X552CL – i5۱۵.۶”۱,۷۵۰,۰۰۰
HP Pavilion P105 ۱,۷۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-r213ne۱۵.۶ “۱,۷۶۰,۰۰۰
ASUS K555LD – i5۱۵ “۱,۷۶۰,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – A۱۵.۶ “۱,۷۷۰,۰۰۰
ASUS X455LD – B۱۴ “۱,۷۷۰,۰۰۰
VAIO SVF1521BYF+ ۱,۷۷۰,۰۰۰
Acer Aspire V7-582-PG45008GB1TB24GBSSDMAII-NVD۱۵.۶ “۱,۷۸۵,۰۰۰
ASUS K450LD – A۱۴ “۱,۷۹۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p133ne۱۵.۶ “۱,۷۹۹,۰۰۰
Dell INSPIRON 3542 – B۱۵.۶ “۱,۸۱۰,۰۰۰
SVF1521BYF Plus 500GBصفحه نمایش ۱۵ ” WXGA۱,۸۲۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – M۱۵.۶ “۱,۸۲۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-n240ee۱۵.۶ “۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n240se۱۵.۶ “۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n241se۱۵.۶ “۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p062ne۱۵.۶ “۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n242se۱۵.۶ “۱,۸۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p108ne۱۵.۶ “۱,۸۴۰,۰۰۰
ASUS X552CL – D۱۵.۶ “۱,۸۴۹,۰۰۰
MSI CX61 2OC – I۱۵.۶ “۱,۸۴۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-p060ne۱۵.۶ “۱,۸۵۰,۰۰۰
ASUS X552LD – i5۱۵.۶ “۱,۸۵۰,۰۰۰
ASUS A550 – A۱۵.۶ “۱,۸۵۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p111ne۱۵.۶ “۱,۸۶۰,۰۰۰
ASUS X550LD – B۱۵.۶ “۱,۸۶۵,۰۰۰
HP Pavilion X360 13-a004ne۱۳ “۱,۸۶۹,۰۰۰
Samsung ATIV-Book-9-Lite-NP905-S3G۱۳.۳ “۱,۸۷۰,۰۰۰
HP 350 G1 – C۱۵.۶ “۱,۸۷۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – A۱۵.۶ “۱,۸۷۰,۰۰۰
ASUS X550LD – A۱۵.۶ “۱,۸۷۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p022ne۱۵.۶ “۱,۸۷۰,۰۰۰
ASUS X555LP – C۱۵.۶ “۱,۸۷۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus۱۵ “۱,۸۷۰,۰۰۰
HP ProBook 350 i5 ۱,۸۷۰,۰۰۰
ASUS K555LD – i7۱۵ “۱,۸۸۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p – C۱۵.۶ “۱,۸۹۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E440 – A۱۴ “۱,۸۹۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p061ne۱۵.۶ “۱,۸۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-p109ne۱۵.۶ “۱,۸۹۹,۰۰۰
Acer Aspire E1-472PG۱۴ “۱,۸۹۹,۰۰۰
Dell Inspiron 15R 5537 – A۱۵.۶ “۱,۹۰۰,۰۰۰
HP ProBook 4540s – H۱۵.۶ “۱,۹۰۰,۰۰۰
HP Probook 350 G1-i7صفحه نمایش ۱۵.۶ “۱,۹۰۵,۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p Touch – A۱۵.۶ “۱,۹۱۵,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – B۱۵.۶ “۱,۹۲۵,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E440 – B۱۴ “۱,۹۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p036ne۱۵.۶ “۱,۹۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p035ne۱۵.۶ “۱,۹۳۰,۰۰۰
ASUS X555LD – B۱۵.۶ “۱,۹۳۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5070 – G۱۵.۶ “۱,۹۳۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p037ne۱۵.۶ “۱,۹۳۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G2 – J4S97EA۱۵.۶ “۱,۹۳۵,۰۰۰
Lenovo B5080 i7 ۱,۹۴۰,۰۰۰
ASUS X450LD – A۱۴ “۱,۹۴۵,۰۰۰
Lenovo B5080 – B۱۵.۶ “۱,۹۴۹,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – F۱۵.۶ “۱,۹۴۹,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5075 – A۱۵.۶ “۱,۹۵۰,۰۰۰
ASUS X550LD – i3۱۵.۶ “۱,۹۵۰,۰۰۰
SVF1521BYF Plus 750GBصفحه نمایش ۱۵ ” WXGA۱,۹۵۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – G۱۵.۶ “۱,۹۵۰,۰۰۰
ASUS X550L – B۱۵.۶ “۱,۹۵۵,۰۰۰
HP 350 G1 – A۱۵.۶ “۱,۹۶۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G2 – J4S69EA۱۵.۶ “۱,۹۶۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G2 – J4U51EA۱۵.۶ “۱,۹۷۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – C۱۵.۶ “۱,۹۷۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF14213SG ۱۴ “۱,۹۸۰,۰۰۰
ASUS X550LDV i5 ۱,۹۹۰,۰۰۰
SONY FIT-SVF15213-CX-Plus-Core-i3-8GB-1TB-Intel-Touch۱۵ “۱,۹۹۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – H۱۵.۶ “۱,۹۹۰,۰۰۰
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES۱۵.۶ “۱,۹۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N11SGS۱۴ “۱,۹۹۰,۰۰۰
ASUS X550 – C۱۵.۶ “۲,۰۰۰,۰۰۰
ASUS A550 – B۱۵.۶ “۲,۰۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1521GCXB۱۵ “۲,۰۲۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – A۱۵.۶ “۲,۰۲۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – D۱۵.۶ “۲,۰۳۰,۰۰۰
ASUS A555LD – A۱۵.۶ “۲,۰۳۰,۰۰۰
ASUS X550 – A۱۵.۶ “۲,۰۳۵,۰۰۰
MSI CX61 2PC – H۱۵.۶ “۲,۰۳۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-p039ne۱۵.۶ “۲,۰۴۰,۰۰۰
HP Pavilion-15-P039-Core-i7-6GB-1TB-2GB۱۵.۶ “۲,۰۴۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p038ne۱۵.۶ “۲,۰۴۰,۰۰۰
Lenovo Essential G5080 – G۱۵.۶ “۲,۰۴۹,۰۰۰
HP ProBook 450 G1 – F7Y15ES-ABV۱۵.۶ “۲,۰۵۰,۰۰۰
Dell Vostro 5470 – B۱۴ “۲,۰۶۰,۰۰۰
HP ENVY 15-k007ne۱۵.۶ “۲,۰۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n259se۱۵.۶ “۲,۰۶۰,۰۰۰
ASUS K555LN – C۱۵.۶ “۲,۰۶۵,۰۰۰
Acer Aspire E1-572G-74506G75TMnkk۱۵.۶ “۲,۰۷۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – D۱۵.۶ “۲,۰۷۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-571G-6602۱۵.۶ “۲,۰۸۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite S50-B-136۱۵.۶ “۲,۰۸۰,۰۰۰
ASUS K550L۱۵.۶ “۲,۰۸۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z4070 – A۱۴ “۲,۰۸۵,۰۰۰
Lenovo Essential G505 – B۱۵.۶ “۲,۰۹۰,۰۰۰
Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk۱۵.۶ “۲,۰۹۵,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX۱۵.۶ “۲,۰۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-p115ne۱۵.۶ “۲,۱۰۰,۰۰۰
ASUS X450LD – C۱۴ “۲,۱۱۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-FHD۱۵.۶ “۲,۱۱۵,۰۰۰
Dell 5548 i5 ۲,۱۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5 640 i7۱۵.۶۲,۱۲۰,۰۰۰
Dell Inspiron 5447 – A۱۴ “۲,۱۲۰,۰۰۰
HP Pavilion-15-R136ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB۱۵.۶ “۲,۱۲۰,۰۰۰
HP Pavilion-15-R135ne-Core-i7-8GB-1TB-2GB۱۵.۶ “۲,۱۲۰,۰۰۰
ASUS K551LN – A۱۵.۶ “۲,۱۳۰,۰۰۰
SVF1521BYF Plus 1000GBصفحه نمایش ۱۵ ” WXGA۲,۱۴۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik۱۵.۶ “۲,۱۴۵,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – B۱۵.۶ “۲,۱۴۹,۰۰۰
ASUS K555LD – A۱۵.۶ “۲,۱۵۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z510 – A۱۵.۶ “۲,۱۵۸,۲۰۰
TOSHIBA Satellite S50-B-127۱۵.۶ “۲,۱۶۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p112ne۱۵.۶ “۲,۱۶۰,۰۰۰
ASUS K555LN – D۱۵.۶ “۲,۱۷۰,۰۰۰
ASUS VivoBook V500CA ۲,۱۷۰,۰۰۰
ASUS X450LD – B۱۴ “۲,۱۹۰,۰۰۰
HP Pavilion-15-P213nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB۱۵.۶ “۲,۱۹۹,۰۰۰
HP Pavilion-15-P212nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB۱۵.۶ “۲,۱۹۹,۰۰۰
Fujitsu LifeBook SH531 i7۱۳.۳”۲,۱۹۹,۰۰۰
HP Pavilion-15-P215nia-Core-i5-6GB-1TB-4GB۱۵.۶ “۲,۱۹۹,۰۰۰
TOSHIBA Satellite L50-B-123۱۵.۶ “۲,۲۱۰,۰۰۰
Toshiba L40-B1258 ۲,۲۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-573PG-74508G1Taii۱۵.۶ “۲,۲۲۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – C۱۵.۶ “۲,۲۲۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-p040ne۱۵.۶ “۲,۲۲۰,۰۰۰
ASUS X455LD – i5۱۴ “۲,۲۲۵,۰۰۰
ASUS K555LN – B۱۵.۶ “۲,۲۳۰,۰۰۰
HP ENVY-15-K009ne-Core-i7-16GB-1TB+8GB-SSD-4GB۱۵.۶ “۲,۲۳۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-573G-74508G1Takk۱۵.۶ “۲,۲۴۵,۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 – E۱۵.۶ “۲,۲۵۰,۰۰۰
Asus X550DP۱۵.۶”۲,۲۵۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-74c9۱۵.۶ “۲,۲۶۰,۰۰۰
MSI AP200-G3220-4GB-500GB-Intel۲۰.۰ “۲,۲۶۵,۰۰۰
ASUS X455LD – A۱۴ “۲,۲۶۵,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-783F۱۵.۶ “۲,۲۷۵,۰۰۰
Acer Aspire V3-572G-73MC۱۵.۶ “۲,۲۷۵,۰۰۰
ASUS K451LN – A۱۴ “۲,۲۸۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF15213CXP۱۵ “۲,۲۸۰,۰۰۰
ASUS K455LD – A۱۴ “۲,۲۸۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E531 – H۱۵.۶ “۲,۲۹۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Yoga 11S – A۱۱ “۲,۲۹۹,۰۰۰
ASUS X450LC – B۱۴ “۲,۲۹۹,۰۰۰
HP Pavilion 15-n245se۱۵.۶ “۲,۳۰۰,۰۰۰
SONY VAIO SVF15212CXWاندازه ۱۵.۵۲,۳۰۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z500-B۱۵.۶ “۲,۳۲۰,۰۰۰
ASUS X555LP – B۱۵.۶ “۲,۳۲۰,۰۰۰
Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk۱۵.۶ “۲,۳۲۰,۰۰۰
Toshiba Satellite C850-A628۱۵.۶ “۲,۳۲۰,۰۰۰
ASUS K551LB – B۱۵.۶ “۲,۳۳۰,۰۰۰
ASUS K451LB – B۱۴ “۲,۳۳۰,۰۰۰
ASUS K451LB – A۱۴ “۲,۳۳۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF15216SFW۱۵ “۲,۳۴۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15213SA۱۵.۶ “۲,۳۴۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-n247ee۱۵.۶ “۲,۳۴۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – A۱۵.۶ “۲,۳۵۰,۰۰۰
MSI AE222G-Core-i5-8GB-1TB-2GB-Touch۲۱.۵ “۲,۳۵۰,۰۰۰
Sony Vaio SVE14115FLP۱۴.۱ “۲,۳۵۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q572 ۲,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – B۱۵.۶ “۲,۳۷۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z510 – B۱۵.۶ “۲,۳۷۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 – F۱۵.۶ “۲,۳۸۵,۰۰۰
HP Pavilion 15-n246ee۱۵.۶ “۲,۳۹۰,۰۰۰
HP Pavilion 15-n247se۱۵.۶ “۲,۳۹۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH532 – A۱۴ “۲,۳۹۰,۰۰۰
ASUS X555LD – A۱۵.۶ “۲,۳۹۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 – E۱۵.۶ “۲,۳۹۹,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – A۱۵.۶ “۲,۴۰۰,۰۰۰
Acer V3 571G i7 2GB 8/1۱۵.۶ “۲,۴۰۰,۰۰۰
ASUS Book Flip TP500LN ۲,۴۳۰,۰۰۰
ASUS X550 – G۱۵.۶ “۲,۴۴۹,۰۰۰
MSI CX61 2PC – I۱۵.۶ “۲,۴۴۹,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E550 – A۱۵.۶ “۲,۴۴۹,۰۰۰
MSI CX61 2PC – A۱۵.۶ “۲,۴۵۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 11 SVF11N13CG۱۱.۶ “۲,۴۸۰,۰۰۰
ASUS VivoBook F550LD – B۱۵.۶ “۲,۴۸۰,۰۰۰
ASUS K551LB – A۱۵.۶ “۲,۴۸۵,۰۰۰
MSI CX61 2PC – C۱۵.۶ “۲,۴۸۵,۰۰۰
Dell INSPIRON 5537 – A۱۵.۶ “۲,۵۰۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E431 – A۱۴ “۲,۵۱۰,۰۰۰
ASUS K555LN – E۱۵.۶ “۲,۵۲۰,۰۰۰
Toshiba R30 ۲,۵۳۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook UH572 – A۱۳ “۲,۵۵۰,۰۰۰
ASUS Transformer Book Flip TP550LD – A۱۵.۶ “۲,۵۶۰,۰۰۰
ASUS VivoBook F550LD۱۵.۶ “۲,۵۶۵,۰۰۰
Sony VAIO 14E SVF14415CL۱۴.۰ ” –۲,۵۷۰,۰۰۰
TOSHIBA Satellite S50-B-11J۱۵.۶ “۲,۵۹۰,۰۰۰
Sony VAIO SVT11213CGW ۱۱.۶ “۲,۶۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15216SG۱۵.۶ “۲,۶۲۰,۰۰۰
Lenovo E4070 – A۱۴ “۲,۶۲۵,۰۰۰
ASUS K451LN – B۱۴ “۲,۶۲۸,۰۰۰
Acer V5-573 i7 8/1T 4GB Touch Win8.1۱۵.۶”۲,۶۶۰,۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z4070 – B۱۴ “۲,۶۷۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N13CXB۱۴ “۲,۷۰۰,۰۰۰
ASUS K551LN – B۱۵.۶ “۲,۷۱۰,۰۰۰
MSI AE222G-Core-i3-8GB-1TB-2GB-Touch۲۱.۵ “۲,۷۴۰,۰۰۰
Dell Vostro 5470 – C۱۴ “۲,۷۴۵,۰۰۰
Dell 5548 i7 ۲,۷۶۰,۰۰۰
ASUS Q550 ۲,۷۸۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – E۱۵.۶ “۲,۷۹۹,۰۰۰
Lenovo Flex 2 14 – A۱۴ “۲,۸۰۰,۰۰۰
SONY VAIO SVF15218SFbاندازه ۱۵.۵۲,۸۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF14218SG۱۴ “۲,۸۳۰,۰۰۰
Lenovo Flex 2 – D۱۵.۶ “۲,۸۴۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF1532DCYW۱۵.۶ “۲,۸۵۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF15218SG ۱۵.۵ “۲,۸۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2015 – MJVM2۱۳ “۲,۸۷۰,۰۰۰
VAIO SVF14425CLB ۲,۹۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF15328SAB۱۵ “۲,۹۲۰,۰۰۰
Apple MacBook Air MD711۱۱ “۲,۹۲۰,۰۰۰
ASUS VivoBook S551LB – i7۱۵.۶ “۲,۹۴۰,۰۰۰
MSI GX70 3CC Destroyer – A۱۷ “۲,۹۴۰,۰۰۰
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-8GB-1TB-2GB۱۷.۳ “۲,۹۵۰,۰۰۰
Fujitsu UltraBook U772 i5۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰
ASUS K550JK – A۱۵.۶ “۲,۹۹۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD760B۱۳ “۲,۹۹۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q702۱۱.۶ “۳,۰۱۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF14326۱۴ “۳,۰۵۰,۰۰۰
Sony VAIO SVS13122CXP۱۳ “۳,۰۵۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD711B۱۱ “۳,۰۶۹,۰۰۰
VAIO SVF14N13CLS ۳,۰۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1532AGX۱۵ “۳,۰۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X Touch۱۴ “۳,۱۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Multi Flip SVF14N13SG۱۴ “۳,۱۰۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook E752۱۵.۶ “۳,۱۱۰,۰۰۰
ASUS N56JN – A۱۵.۶ “۳,۱۲۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15328SG۱۵.۶ “۳,۱۲۰,۰۰۰
MSI GX70 3CC Destroyer – B۱۷ “۳,۱۲۵,۰۰۰
HP ENVY 15-k008ne۱۵.۶ “۳,۱۶۰,۰۰۰
Dell XPS L502-A۱۵.۶ “۳,۱۶۰,۰۰۰
ASUS ASUSPRO ADVANCED B551LG – A۱۵.۶ “۳,۱۶۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2015 – MJVE2۱۳ “۳,۱۷۰,۰۰۰
HP ENVY 15-k009ne۱۵.۶ “۳,۱۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF14328SG۱۴ “۳,۱۹۰,۰۰۰
Lenovo Yoga 2 13 – A۱۳ “۳,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad S440 – A۱۴ “۳,۲۲۰,۰۰۰
Apple MacBook Pro MD101۱۳ “۳,۲۳۰,۰۰۰
ASUS N56Jk – i5۱۵.۶ “۳,۲۴۹,۰۰۰
ASUS Zenbook UX305FA – A۱۳ “۳,۲۵۰,۰۰۰
ASUS N551JK – A۱۵.۶ “۳,۲۵۵,۰۰۰
ASUS N56JN – C۱۵.۶ “۳,۲۷۵,۰۰۰
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N13SG۱۴ “۳,۲۸۰,۰۰۰
ASUS N551JK – B۱۵.۶ “۳,۲۹۹,۰۰۰
Dell XPS 13 – 0580۱۳.۳ “۳,۳۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit multi-flip 14A SVF14N12SGB۱۴ “۳,۳۰۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-772G۱۷ “۳,۳۳۰,۰۰۰
Apple MacBook Air MD712۱۱ “۳,۳۴۰,۰۰۰
Acer Aspire V3-772G-747a8G75Makk۱۷ “۳,۳۴۵,۰۰۰
Acer Aspire V3-772G-4702MQ16GB1TBNVD۱۷ “۳,۳۴۹,۰۰۰
MSI GE40 2PC Dragon Eyes – A۱۴ “۳,۳۴۹,۰۰۰
ASUS N550JK۱۵.۶ “۳,۳۵۰,۰۰۰
ASUS N56Jk – A۱۵.۶ “۳,۳۶۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD712B۱۱ “۳,۳۶۵,۰۰۰
Apple MacBook Air MD760۱۳ “۳,۳۶۹,۰۰۰
ASUS G56JK – A۱۵.۶ “۳,۳۷۵,۰۰۰
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-8GB-1TB-2GB۱۴ “۳,۳۸۰,۰۰۰
SONY VAIO SVF15215CLW ۳,۳۹۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15E SVF15325CDB۱۵ “۳,۳۹۰,۰۰۰
ASUS N56JR – A۱۵.۶ “۳,۴۰۰,۰۰۰
MSI GE40 2OL – A۱۴ “۳,۴۱۰,۰۰۰
MSI GX60 3CC Destroyer۱۵.۶ “۳,۴۲۰,۰۰۰
Lenovo Y5070 – E۱۵.۶ “۳,۴۴۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF14326 Plus۱۴ “۳,۴۵۰,۰۰۰
MSI GE60 2PC Apache – A۱۵.۶ “۳,۴۷۵,۰۰۰
MSI GX70-3CC-Destroyer-A10-16GB-1TB-2GB۱۷ “۳,۴۸۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad T440p – B۱۴ “۳,۴۹۰,۰۰۰
Lenovo Y5070 – B۱۵.۶ “۳,۴۹۰,۰۰۰
Fujitsu LifeBook S904 i5۱۳.۳”۳,۵۰۰,۰۰۰
VAIO Pro 13 SVP13212SFBاندازه ۱۳.۳ “۳,۵۰۰,۰۰۰
APPLE MacBookAir-MJVP2۱۱ “۳,۵۵۰,۰۰۰
ASUS N551Z ۱۵.۶ “۳,۵۷۰,۰۰۰
Apple MacBook Air 2015 – MJVP2۱۱ “۳,۵۷۵,۰۰۰
Sony VAIO SVF15N12SG ۱۵.۵ “۳,۵۸۰,۰۰۰
Lenovo Y40 ۳,۵۹۹,۰۰۰
Apple MacBook Air MD761۱۳ “۳,۶۱۰,۰۰۰
ASUS G56JK – B۱۵.۶ “۳,۶۱۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15A SVF15N12SGB۱۵.۶ “۳,۶۴۹,۰۰۰
Lenovo Y5070 – C۱۵.۶ “۳,۶۴۹,۰۰۰
Apple MacBook Air 2014 – MD761B۱۳ “۳,۶۵۰,۰۰۰
MSI GE40-2PC-Dragon-Eyes-Core-i7-16GB-1TB-2GB۱۴ “۳,۶۶۰,۰۰۰
ASUS N550JK – C۱۵.۶ “۳,۶۷۹,۰۰۰
Asus U38N۱۳.۳”۳,۶۹۰,۰۰۰
Sony VAIO SVF1432SSG ۱۴ “۳,۷۰۰,۰۰۰
ASUS UX303LN – A۱۳ “۳,۷۱۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad T440s – A۱۴ “۳,۷۱۰,۰۰۰
ASUS UX32LN – A۱۳ “۳,۷۱۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad T440 – A۱۴ “۳,۷۱۰,۰۰۰
MSI GE60 2OE – A۱۵.۶ “۳,۷۴۹,۰۰۰
ASUS UX303LB – A۱۳ “۳,۷۹۹,۰۰۰
Sony VAIO Fit 15A SVF15N15CDB۱۵.۶ “۳,۸۰۰,۰۰۰
VAIO SVF15N15CDا۱۵.۵ “۳,۸۰۰,۰۰۰
Sony VAIO Fit SVF1432RSG۱۴ “۳,۸۰۰,۰۰۰
 قیمت لپ تاپ در این هفته 

 

برچسب ها

نظرات شما

    کاراندیش می گوید :

    قیمت در بازار ایران به علت نوسان قیمت ارز همیشه متغیر است در صورت نیاز مبرم اجبارا باید خرید ولی با مشورت یک کارشناس خبرهخبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه حساب من جدیدترین اخبار اقتصادی را هر شب در ایمیل خود مشاهده کنید