ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۸:۰۰
ناحیه منو


قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور

با توجه به گزارش جدید مرکز آمار درباره قیمت مسکن در مناطق مختلف و نوسانات کشوری نرخ زمین، مسکن و اجاره بها در نیمه دوم سال ۹۲، معدل یکساله قیمت ملک محاسبه شد. بر این اساس، ...

بورس کالا

با توجه به گزارش جدید مرکز آمار درباره قیمت مسکن در مناطق مختلف و نوسانات کشوری نرخ زمین، مسکن و اجاره بها در نیمه دوم سال ۹۲، معدل یکساله قیمت ملک محاسبه شد. بر این اساس، متوسط قیمت مسکن در کشور در سال ۹۲ با ۳۳ درصد افزایش به مترمربعی یک میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید و قیمت کشوری زمین نیز متری ۷۰۵ هزار تومان شد. نسبت قیمت آپارتمان های تهران به کل کشور ۷/۲ برابر است و در بازار زمین این نسبت به ۷ برابر می رسد. در نقشه کشوری قیمت مسکن، ۳۱ مرکز استان به همراه ۶ شهر اول رتبه بندی شده اند که در این گزارش به آن میپردازیم

از یکسو باعث برابری شتاب قیمت مسکن در کل کشور با نرخ رشد قیمت ها در تهران شده و از سوی دیگر کاهش نسبت قیمت املاک تهران به قیمت املاک سایر شهرها را در پی داشته است.هرچند طبق جدیدترین گزارش رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن در تهران و کشور با هم یکسان و به سطح ۳۳درصد رسیده اما اختلاف در این دو بازار همچنان وجود دارد طوری که بین پایتخت و کل کشور به لحاظ نوسانات قیمت زمین و اجاره بها به ترتیب فواصل حداکثری و حداقلی برقرار است.
مرکز آمار ایران عصر چهارشنبه گزارش تازه خود را از بازار مسکن کشور در بازه زمانی نیمه دوم سال۹۲ منتشر کرد و مطابق خبری که روز پنج شنبه به نقل از این گزارش به چاپ رسید، مشخص شد در ۶ ماه دوم سال گذشته، قیمت زمین، قیمت واحدمسکونی و همچنین اجاره بها در همه شهرها بین ۱۴ تا ۱۷درصد نسبت به ۶ ماه دوم سال۹۱ افزایش پیدا کرده است. با این حال تلفیق گزارش هفته گذشته مرکز آمار با گزارشی که ۲۶اسفند سال گذشته توسط همین مرکز درباره نوسانات کشوری قیمت ملک در بازه زمانی نیمه اول ۹۲  منتشر شد، نشان می دهد: در یک سال ۹۲ میانگین قیمت واحد مسکونی در کل کشور به مترمربعی یک میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسیده که ۳۳درصد نسبت به یک سال۹۱ افزایش یافته است.
در سال گذشته متوسط قیمت مسکن در تهران نیز با رشدی مشابه شتاب کشوری۳۳درصد افزایش- به متری ۴میلیون تومان رسید.به این ترتیب در حال حاضر ارزش آپارتمان های تهران ۷/۲ برابر ارزش آپارتمان ها در کل کشور است. این نسبت در سال۹۱ به اندازه ۳برابر گزارش شده بود اما در سال۹۲ به دلیل کاهش شتاب افزایش قیمت مسکن در تهران، کمتر شد و به ۷/۲برابر رسید.
سال گذشته اولین سال رکود مسکن در تهران بود و همین اتفاق باعث کم شدن شیب افزایش قیمت شد.
نرخ رشد قیمت مسکن در تهران از ۵۰درصد در سال۹۱ به ۳۳درصد در سال۹۲ رسید. با این حال از آنجا که دوره های رکود و رونق ابتدا در تهران بروز می کند و سپس با تاخیر چندماهه و البته شدت کمتر، به سایر شهرها سرایت می کند، در نتیجه در سال۹۲ اوضاع ارزش ملک در تهران متفاوت از سایر شهرها بود به این معنی که به رغم تغییر جهت قیمت مسکن در پایتخت، قیمت ها در سایر شهرها کماکان جهت افزایشی خود را حفظ کرد و همین تفاوت باعث شد منحنی نوسانات قیمت مسکن تهران در مسیر کاهش –از ۵۰درصد سال۹۱ به ۳۳درصد- با منحنی در حال صعود قیمت کشوری هم مسیر شود و به یک نرخ رشد برابر برسند.
کاهش قیمت در تهران و افزایش قیمت در سایر شهرها طی سال گذشته، نسبت قیمت ها را نیز از ۳برابر دو سال پیش به ۷/۲ برابر تقلیل داده است.

استان های اول
با داده های مرکز آمار ایران از میانگین قیمت واحدمسکونی در هر یک از مناطق شهری کل کشور می توان ۳۱ استان کشور را با شاخص قیمت مسکن رتبه بندی کرد.
در این رتبه بندی، فارغ از تهران که با فاصله زیادی مقام اول گران ترین استان کشور را در بازار مسکن در اختیار دارد، پنج استان دیگر نیز در جایگاه بالاتری در مقایسه با سایر استان ها قرار گرفته اند. در حال حاضر بعد از تهران، به ترتیب استان های اصفهان، قم، البرز، مرکزی و آذربایجان شرقی جزو گران ترین مناطق برای خرید مسکن به حساب می آیند.
نیمه دوم سال گذشته میانگین قیمت مسکن در استان تهران مترمربعی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در پنج استان گران بعد از تهران نیز قیمت ها بالای متری یک میلیون تومان بوده است؛ اما در ۲۵ استان دیگر کشور، میانگین قیمت هر مترمربع واحدمسکونی، پایین تر از یک میلیون تومان گزارش شده است.
طبق آخرین آمار رسمی مربوط به نیمه دوم سال گذشته، در استان های اصفهان، قم، البرز، مرکزی و آذربایجان شرقی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب ۵/۱ میلیون، ۳/۱ میلیون، ۲/۱ میلیون، ۱/۱ میلیون و یک میلیون تومان است.
در این رده بندی، استان ایلام جزو ارزان ترین استان های کشور برای خرید مسکن معرفی شده است. در این استان، متوسط قیمت مسکن مترمربعی ۴۴۷هزار تومان است.

۱۴ شهر بالای متری یک میلیون
در بررسی کشوری قیمت مسکن، چنانچه مبنای مقایسه به صورت استانی باشد، تعداد نقاطی که میانگین قیمت در آنها بالای متری یک میلیون تومان است عبارت خواهد بود از «تهران به اضافه ۵ استان دیگر».
اما چنانچه مبنای رده بندی از استان به شهر های اصلی -مرکز استان- تغییر پیدا کند، در این صورت تعداد نقاطی که میانگین قیمت مسکن در آنها بالای متری یک میلیون تومان است به ۱۴شهر افزایش پیدا می کند.
تهران، اصفهان، تبریز، کرج، مشهد، زنجان، شیراز، قزوین، قم، سنندج، رشت، اراک، بندرعباس و همدان ۱۴ شهری هستند که ملک مسکونی در آنها بالای متری یک میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت زمین و اجاره بها در کشور
متوسط قیمت زمین مسکونی در کل کشور در سال۹۲ با ۳۰درصد افزایش، به متری ۷۰۵ هزار تومان رسید. در تهران طی سال۹۲، متوسط قیمت زمین با ۴۰درصد افزایش نسبت به سال۹۱، به مترمربعی ۵ میلیون تومان رسید.
مقایسه بازار زمین تهران و سایر شهرها نشان می دهد: زمین مسکونی در استان تهران هفت برابر نرخ کشوری آن قیمت دارد. همچنین قیمت زمین های شهر تهران نیز ۵/۷ برابر گران تر از شاخص کشوری است. در شهر تهران متوسط قیمت زمین پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. به این ترتیب نرخ رشد قیمت زمین در تهران ۱۰واحد درصد بیشتر از نرخ رشد قیمت زمین در کل کشور است؛ این در حالی است که نرخ رشد قیمت مسکن در تهران و کل کشور با هم برابر هستند.
این گزارش از تغییرات کشوری اجاره بهای مسکن نیز حاکی است: در سال۹۲ اجاره بها در کل کشور با ۲۰درصد افزایش نسبت به سال۹۱ به مترمربعی ۶۶۵۰ تومان رسید.
در تهران طی سال گذشته، متوسط اجاره بهای مسکن ۵/۱۶درصد افزایش یافت و به متری ۱۸۳۰۰ تومان رسید.
بین بازار اجاره مسکن تهران و کل کشور به لحاظ نرخ رشد، فاصله حداقلی در مقایسه با بازار خرید و فروش آپارتمان و همین طور بازار زمین وجود دارد.
آنچه باعث شده فاصله در بازار اجاره و زمین –به رغم برابر شدن نرخ رشد قیمت بین تهران و کشور- همچنان وجود داشته باشد، به اثر متفاوت رکود بر هر یک از سه بازار معاملات مسکن، زمین و اجاره مسکن برمی گردد.
در زمان رکود مسکن در تهران، بیشترین تاثیر کاهشی متوجه معاملات خرید مسکن و همین طور ارزش خرید و فروش آپارتمان ها می شود. در این حالت، بخشی از تقاضای خرید مسکن به سمت معاملات اجاره متمایل می شود. در بازار زمین نیز به علت آنکه ظرفیت محدود زمین در تهران حتی در مقایسه با کمترین سطح ساخت وساز، باز هم از حداقل حجم تقاضای خرید زمین کمتر است، بنابراین بروز رکود در سرمایه گذاری های ساختمانی به آن شکل باعث کاهش قیمت زمین نخواهد شد، به خصوص آنکه در سال گذشته عمده تاثیر منفی ناشی از رکود، بر معاملات مسکن اتفاق افتاد و ساخت وسازها تنها ۸ درصد نسبت به سال۹۱ کم شد؛ بنابراین قیمت زمین در تهران همچنان فاصله حداکثری خود را با قیمت زمین در سایر شهرها حفظ کرده است. بررسی ها نشان می دهد: در کل کشور متوسط قیمت مسکن در همه شهرها به غیر از تهران متری بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در نوسان است؛ اما متوسط قیمت زمین در همه شهرها بدون احتساب تهران از مترمربعی ۴۰۰ هزار تومان تجاوز نمی کند.
می توان نتیجه گرفت ارزش زمین مسکونی در شهرها در مقایسه با قیمت واحدمسکونی به مراتب کمتر و ارزان تر است. این موضوع باعث شده شکاف قیمت تهران و کشور در بازار زمین بیشتر از بازار مسکن باشد که در این بین میتوان به نقش بالای بعضی دلالان غیر متخصص و غیر متعهد و نبود نظارت اشاره کرد.

برچسب ها

نظرات شما

  Virag می گوید :

  Thought it woul’ndt to give it a shot. I was right.

  حمید می گوید :

  رکود مسکن بقوت خود هست چون دولت هیچ حمایتی نمی کند

  درناز می گوید :

  ممنون

  شهریار می گوید :

  چه جالب