ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۷:۱۷
ناحیه منو


قیمت گوشی موبایل

قیمت گوشی موبایل  نام کیفیت دوربین سیستم عامل اندازه صفحه نمایش قیمت (تومان)Alcatel One Touch 1010D فاقد دوربین فاقد سیستم‌عامل ۱.۴۵ " ۴۹,۰۰۰Smart Click B1083 Dual SIM   خیر   ۵۰,۰۰۰Samsung E1200M   فاقد سیستم‌عامل ۱.۵۲ " ۵۲,۰۰۰Dimo W5S ۱.۳ MP فاقد سیستم‌عامل   ۵۵,۰۰۰Alcatel 1042D VGA فاقد سیستم‌عامل ۱.۸ " ۵۷,۰۰۰Marshal ME-355A فاقد دوربین فاقد سیستم‌عامل ۱.۷۷ " ۵۹,۰۰۰Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM فاقد ...

قیمت گوشی موبایل

 

نامکیفیت دوربینسیستم عاملاندازه صفحه نمایشقیمت (تومان)
Alcatel One Touch 1010Dفاقد دوربینفاقد سیستم‌عامل۱.۴۵ “۴۹,۰۰۰
Smart Click B1083 Dual SIM خیر ۵۰,۰۰۰
Samsung E1200M فاقد سیستم‌عامل۱.۵۲ “۵۲,۰۰۰
Dimo W5S۱.۳ MPفاقد سیستم‌عامل ۵۵,۰۰۰
Alcatel 1042DVGAفاقد سیستم‌عامل۱.۸ “۵۷,۰۰۰
Marshal ME-355Aفاقد دوربینفاقد سیستم‌عامل۱.۷۷ “۵۹,۰۰۰
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIMفاقد دوربینفاقد سیستم‌عامل۱.۴۵ “۵۹,۰۰۰
GLX D6VGAفاقد سیستم‌عامل ۵۹,۰۰۰
Fly EON Dual SIM – DS 107DVGAفاقد سیستم‌عامل ۵۹,۰۰۰
Smart Club B2300 Dual SIM خیر ۵۹,۰۰۰
GLX K1 Plus Plus Dual SIM  ۵۹,۰۰۰
GLX W004VGAفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۶۲,۰۰۰
Nokia 105فاقد دوربینفاقد سیستم‌عامل۱.۴۵ “۶۲,۰۰۰
Orod 1616A   ۶۲,۰۰۰
Orod 1616   ۶۲,۰۰۰
Orod 1800   ۶۳,۰۰۰
Orod 110   ۶۸,۰۰۰
Orod GB 101C   ۶۸,۰۰۰
Marshal ME-357VGAفاقد سیستم‌عامل۲.۰ “۶۹,۰۰۰
Marshal ME-355BVGAفاقد سیستم‌عامل۱.۷۷ “۶۹,۰۰۰
Dimo 1201 Dual SIM فاقد سیستم‌عامل۲.۸ “۶۹,۰۰۰
GLX B6 Dual SIM فاقد سیستم‌عامل ۶۹,۰۰۰
Orod 110c   ۶۹,۰۰۰
Orod GB 101   ۶۹,۰۰۰
Samsung S3310۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۱ “۷۳,۰۰۰
Nokia 107 Dual Simفاقد دوربینفاقد سیستم‌عامل۱.۸ “۷۳,۰۰۰
Nokia 106فاقد دوربینفاقد سیستم‌عامل۱.۸ “۷۵,۰۰۰
Alcatel One Touch 1060DVGAفاقد سیستم‌عامل۱.۸ “۷۵,۰۰۰
GLX B3VGAفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۷۵,۰۰۰
Marshal ME-357BVGAفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۷۷,۰۰۰
Nokia 130 فاقد سیستم‌عامل ۷۷,۰۰۰
Samsung B310E Duosفاقد دوربینفاقد سیستم‌عامل۲.۰ “۷۹,۰۰۰
Samsung SM-B312E DuosVGAفاقد سیستم‌عامل۲.۰ “۸۲,۰۰۰
ZTE R528   ۸۲,۰۰۰
Alcatel One Touch 1042D   ۸۳,۰۰۰
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM فاقد سیستم‌عامل۱.۸ “۸۵,۰۰۰
ZTE R621J  ۸۵,۰۰۰
Samsung Metro B312E Duos   ۸۵,۰۰۰
Nokia 130 Dual SIM   ۸۸,۰۰۰
Nokia 108 Dual SimVGAفاقد سیستم‌عامل۱.۸ “۸۹,۰۰۰
Samsung Guru Music 2 – B310E  ۹۱,۰۰۰
Alcatel One Touch 1030Dفاقد دوربینفاقد سیستم‌عامل۱.۸ “۹۳,۰۰۰
Orod 6700   ۹۸,۰۰۰
Dimo T200 Dual SimVGAفاقد سیستم‌عامل ۹۹,۰۰۰
Orod 110H   ۹۹,۰۰۰
GLX Luster 1۲ MPاندروید ۱۰۴,۰۰۰
GLX M3VGAفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۱۰۵,۰۰۰
Samsung E1200Rفاقد دوربینفاقد سیستم‌عامل۱.۵۲ “۱۰۵,۰۰۰
Nokia 215VGAفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۱۱۰,۰۰۰
Nokia 215 Dual SIMVGAفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۱۱۱,۰۰۰
LG T385۲ MPBrew Mobile۳.۲ “۱۱۵,۰۰۰
Orod C5   ۱۱۸,۰۰۰
Dimo SARV 7 Dual SIM۲ MPاندروید۳.۵ “۱۲۰,۰۰۰
Nokia 220 Dual Sim۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۱۲۲,۰۰۰
Alcatel One Touch 2005D۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۱۲۵,۰۰۰
GLX Luster 2 Triple SIM۲ MPاندروید۳.۵ “۱۲۵,۰۰۰
Dimo S40۲ MPاندروید ۱۲۵,۰۰۰
Orod C3   ۱۲۸,۰۰۰
Alcatel One Touch TRIBE 3040D۲ MPفاقد سیستم‌عامل۳.۵ “۱۲۹,۰۰۰
LG L30 Dual SIM D125۲ MPاندروید۳.۲ “۱۲۹,۰۰۰
Smart dido E3510 Dual SIM۱.۳ MPاندروید۳.۵ “۱۲۹,۰۰۰
Dimo S43۲ MPاندروید۴.۰ “۱۳۵,۰۰۰
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM۳.۲ MPفاقد سیستم‌عامل ۱۳۵,۰۰۰
Orod SLIM   ۱۳۵,۰۰۰
Samsung B350E Dual SIM  ۱۳۵,۰۰۰
Alcatel One Touch 2010D۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۱۴۴,۰۰۰
Orod HERO   ۱۴۸,۰۰۰
Vsun D3B Mobile Phone۲ MPاندروید۳.۵ “۱۴۹,۰۰۰
Alcatel One Touch 2001X   ۱۴۹,۰۰۰
Dimo S45 Dual SIM۲ MPاندروید۴ “۱۵۰,۰۰۰
Dimo S45 New۲ MPاندروید۴.۰ “۱۵۰,۰۰۰
Nokia 500۵.۰ MPSymbian۳.۲ “۱۵۵,۰۰۰
Samsung C3520۱.۳ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۱۵۵,۰۰۰
Alcatel OneTouch 2001X۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۱۵۵,۰۰۰
Alcatel One Touch TPOP 4010X۲ MPاندروید۳.۵ “۱۵۵,۰۰۰
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM۳.۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۸ “۱۵۵,۰۰۰
Huawei Ascend Y220VGAاندروید۳.۵ “۱۵۸,۰۰۰
Nokia 225 Dual SIM۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۸ “۱۵۸,۰۰۰
Huawei Ascend Y221۲.۰ MPاندروید۳.۵ “۱۵۸,۰۰۰
Fly Horizon 3 Dual SIM – IQ434۱.۳ MPاندروید ۱۵۸,۰۰۰
Huawei U8685D Ascend Y210۲ MPاندروید۳.۵ “۱۶۰,۰۰۰
Nokia Asha 501۳.۲ MPفاقد سیستم‌عامل۳.۰ “۱۶۵,۰۰۰
Samsung C3592 Dual SIM۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۴۰ “۱۶۵,۰۰۰
Orod GB 101S   ۱۶۵,۰۰۰
Nokia Asha 310۲ MPفاقد سیستم‌عامل۳.۰ “۱۶۹,۰۰۰
Lenovo A369i Dual SIM۲ MPاندروید۴.۰ “۱۶۹,۰۰۰
GLX Shine Dual SIM۲ MPاندروید۳.۵ “۱۶۹,۰۰۰
Alcatel One Touch Pixi 4007D۲ MPاندروید۳.۵ “۱۷۰,۰۰۰
Smart Leto E4011 Dual SIM۳.۲ MPاندروید۳.۹۷ “۱۷۲,۰۰۰
Prestigio 3350 DUO۳ MPاندروید۳.۵ “۱۷۴,۰۰۰
Huawei Ascend Y221 Dual SIM۲ MPاندروید ۱۷۴,۰۰۰
Dimo Sana۳.۲ MPاندروید۴.۵ “۱۷۵,۰۰۰
Samsung Z1 Dual SIM۳.۲ MPتایزن ۱۷۵,۰۰۰
Alcatel Pop D1 4018D Dual SIM اندروید ۱۷۵,۰۰۰
GLX Z1 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۱۷۹,۰۰۰
Huawei Ascend Y330 Dual SIM۳.۲ MPاندروید۴.۰ “۱۸۰,۰۰۰
Nokia Asha 300۵.۰ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۱۸۳,۰۰۰
Samsung Rex 70 S3802۲.۰ MPفاقد سیستم‌عامل۳ “۱۸۵,۰۰۰
Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO۳.۲ MPاندروید۴.۰ “۱۸۹,۰۰۰
Vsun D3 Mobile Phone۲ MPاندروید ۱۸۹,۰۰۰
Alcatel Pop C2 4032D Dual SIM اندروید ۱۸۹,۰۰۰
Huawei Ascend Y330۳.۲ MPاندروید۴.۰ “۱۹۳,۰۰۰
Nokia 206 Dual SIM۱.۳ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۱۹۵,۰۰۰
Nokia X Dual SIM۳.۲ MPاندروید۴.۰ “۱۹۵,۰۰۰
Vsun D3۲.۰ MPاندروید۳.۵ “۱۹۵,۰۰۰
Dimo Maron M5۵.۰ MPاندروید۴.۷ “۱۹۷,۰۰۰
Pierre Cardin P6۵.۰ MPاندروید۴.۷ “۱۹۸,۰۰۰
Samsung Galaxy Star S5282۲ MPاندروید۳ “۱۹۹,۰۰۰
LG L40 Dual D170۳.۲ MPاندروید۳.۵ “۱۹۹,۰۰۰
LG L40 D160۳.۲ MPاندروید۳.۵ “۱۹۹,۰۰۰
Dimo Soren 2S – 4GB۵.۰ MPاندروید ۱۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Star 2 G130E Duos۲ MPاندروید۳.۵۰ “۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Star 2 G130E۲.۰ MPفاقد سیستم‌عامل۳.۵۰ “۲۰۴,۰۰۰
Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM۲ MPاندروید۴.۰ “۲۰۵,۰۰۰
LG Optimus L1 II Dual E420۲ MPاندروید۳.۰ “۲۰۵,۰۰۰
Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO۲ MPاندروید۴.۰ “۲۰۵,۰۰۰
ZTE Blade Kis ii Max – V815W  ۲۰۷,۰۰۰
HUAWEI ASCEND Y360 DUAL SIM اندروید ۲۰۸,۰۰۰
Samsung Galaxy Star S5280۲ MPاندروید۳ “۲۰۹,۰۰۰
Alcatel One Touch S’Pop 4030D۳.۲ MPاندروید۳.۵ “۲۰۹,۰۰۰
Fly Iris 2 Dual SIM – IQ4490i۳.۲ MPاندروید ۲۰۹,۰۰۰
Alcatel One Touch Pop C1 4015D۲ MPاندروید۳.۵۰ “۲۱۵,۰۰۰
Nokia Lumia 530۵.۰ MPویندوز۴.۰ “۲۱۵,۰۰۰
Samsung S5260 Star II۳.۲ MPفاقد سیستم‌عامل۳ “۲۱۹,۰۰۰
Dimo F4 Dual SIM۲ MPاندروید۵ “۲۱۹,۰۰۰
Sony Xperia E۳.۲ MPاندروید۳.۵ “۲۲۰,۰۰۰
Nokia Asha 309۲ MPفاقد سیستم‌عامل۳.۰ “۲۲۲,۰۰۰
Sony Xperia E Dual۳.۲ MPاندروید۳.۵ “۲۲۲,۰۰۰
LG Optimus L3 II E425۳.۲ MPاندروید۳.۲ “۲۲۵,۰۰۰
HTC Desire 200۵.۰ MPاندروید۳.۵ “۲۲۵,۰۰۰
Nokia Asha 503 Dual Sim۵.۰ MPفاقد سیستم‌عامل۳.۰ “۲۲۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G316HU۵.۰ MPاندروید ۲۲۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E۳.۲ MPاندروید۴.۳ “۲۳۳,۰۰۰
Nokia C2-03۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۶ “۲۳۴,۰۰۰
Huawei Ascend Y300 Dual۵.۰ MPاندروید۴ “۲۳۵,۰۰۰
Lenovo A516۵.۰ MPاندروید۴.۵۰ “۲۳۵,۰۰۰
ZTE Blade G Pro V829 – 4GB۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۲۳۹,۰۰۰
GLX ASA۵ MP  ۲۳۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Young S6310۳.۲ MPاندروید۳.۲۷ “۲۴۳,۰۰۰
Orod S3 اندروید ۴ ۲۴۸,۰۰۰
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO۸.۰ MPاندروید۴.۰ “۲۴۹,۰۰۰
Smart Coral S5201 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۲۴۹,۰۰۰
Huawei Ascend Y520۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۲۴۹,۰۰۰
Huawei Ascend Y520 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۲۴۹,۰۰۰
Huawei Ascend Y540۵.۰ MPاندروید۴.۵۰ “۲۵۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y300۵.۰ MPاندروید۴ “۲۵۲,۰۰۰
Huawei Ascend Y600 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۲۵۴,۰۰۰
Nokia Asha 311۳.۲ MPفاقد سیستم‌عامل۳.۰ “۲۵۵,۰۰۰
Nokia 301 Dual SIM۳.۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۴ “۲۵۵,۰۰۰
Microsoft Lumia 435 Dual SIM۲ MPویندوز۲۵۵,۰۰۰
Lenovo A319 Dual SIM اندروید ۲۵۵,۰۰۰
Huawei Ascend Y511 Dual SIM۳.۲ MPاندروید۴.۵ “۲۵۶,۰۰۰
Huawei Ascend Y320 Dual Sim۲ MPاندروید۴.۰ “۲۵۹,۰۰۰
Huawei Ascend Y600۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۲۵۹,۰۰۰
Sony Xperia E1۳.۲ MPاندروید۴.۰ “۲۶۰,۰۰۰
HTC Desire 310۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۲۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۲۶۰,۰۰۰
Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO۸.۰ MPاندروید۴.۵۰ “۲۶۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Pop C3 4033X۳.۲ MPاندروید۴.۰ “۲۶۳,۰۰۰
Alcatel One Touch Pop C5 5036D۵.۰ MPاندروید۴.۵۰ “۲۶۵,۰۰۰
Alcatel One Touch Pop C3 4033D۳.۲ MPاندروید۴.۰ “۲۶۸,۰۰۰
Huawei Ascend Y210D۲ MPاندروید۳.۵ “۲۶۹,۰۰۰
Alcatel One Touch M’Pop 5020D۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۲۶۹,۰۰۰
Lenovo A526۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۲۶۹,۰۰۰
Nokia Lumia 520۵.۰ MPویندوز۴ “۲۷۰,۰۰۰
Sony Xperia E1 Dual D2105۳.۲ MPاندروید۴.۰ “۲۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend G525 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۲۷۵,۰۰۰
Huawei Ascend Y530۵.۰ MPاندروید۴.۵۰ “۲۷۵,۰۰۰
Microsoft Lumia 532۵ MP, 2592 ? 1944 pixelsویندوز۲۷۷,۰۰۰
ZTE Blade L2۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۲۷۹,۰۰۰
HTC Desire 310 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۲۷۹,۰۰۰
Caterpillar B25۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۰ “۲۸۰,۰۰۰
Microsoft Lumia 430 Dual SIM  ۲۸۰,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 3502 DUO  ۲۸۰,۰۰۰
HUAWEI ASCEND Y560 اندروید ۲۸۴,۰۰۰
Smart CLIO S4700 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۴.۷ “۲۸۵,۰۰۰
Nokia X2 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۴.۳ “۲۸۶,۰۰۰
Nokia X Plus۳.۲ MPاندروید۴ “۲۸۸,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace S5830۵.۰ MPاندروید۳.۵ “۲۸۹,۰۰۰
LG Optimus L3 E400۳.۲ MPاندروید۳.۲ “۲۸۹,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5450 Duo  ۲۸۹,۰۰۰
Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO۸.۰ MPاندروید۴.۰ “۲۹۴,۰۰۰
BAARNO B2 Dual SIM۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۲۹۵,۰۰۰
Microsoft Lumia 435۲.۰ MPویندوز۴ “۲۹۶,۰۰۰
Lenovo A328 Dual SIM   ۲۹۶,۰۰۰
Nokia Lumia 630 Dual۵.۰ MPویندوز۴.۵ “۲۹۸,۰۰۰
Vsun V3B Mobile Phone۸.۰ MPاندروید۴.۰ “۲۹۹,۰۰۰
Gsmart Roma R2 Plus۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۲۹۹,۰۰۰
Dimo D70۸.۰ MPاندروید ۲۹۹,۰۰۰
Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM۵.۰ MPاندروید ۲۹۹,۰۰۰
HTC Radar۵.۰ MPویندوز۳.۸ “۳۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend G600 – U8950۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۰۵,۰۰۰
Nokia Lumia 630۵.۰ MPویندوز۴.۵ “۳۰۵,۰۰۰
Microsoft Lumia 532 Dual SIM۵.۰ MPویندوز۳۰۹,۰۰۰
Sony Ericsson Xperia Neo V۵.۰ MPاندروید۳.۷ “۳۱۰,۰۰۰
HTC Desire 400 اندروید۴.۳ “۳۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace 3 S7270۵.۰ MPاندروید۴ “۳۱۳,۰۰۰
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H۵.۰ MPاندروید۴.۳ “۳۱۴,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5430۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۳۱۵,۰۰۰
Prestigio 5450 DUO۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۱۵,۰۰۰
Microsoft Lumia 535 Dual SIM۵.۰ MPویندوز۵.۰ “۳۱۵,۰۰۰
Samsung Galaxy J1 4G۵.۰ MPاندروید ۳۱۵,۰۰۰
SAMSUNG GALAXY J100 DUAL اندروید ۳۱۶,۰۰۰
Fly Thunder 3 Dual SIM – IQ4415۵.۰ MPاندروید ۳۲۱,۰۰۰
Nokia Lumia 510۵.۰ MPویندوز۴.۰ “۳۲۳,۰۰۰
Nokia X2-02۲ MPفاقد سیستم‌عامل۲.۲ “۳۲۵,۰۰۰
Huawei U9500 Ascend D1۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۲۵,۰۰۰
Dimo Diox D9۵.۰ MPاندروید ۳۲۵,۰۰۰
HTC Desire 320۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۲۹,۰۰۰
Vsun V9 Mobile Phone۸.۰ MPاندروید ۳۲۹,۰۰۰
Vsun V9i Mobile Phone۸.۰ MPاندروید ۳۲۹,۰۰۰
Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۳۵,۰۰۰
Huawei Y625۸.۰ MPاندروید ۳۳۵,۰۰۰
Prestigio MultiPhone PAP5455 DUO۱۳.۰ MPاندروید ۳۳۵,۰۰۰
Nokia Lumia 610۵.۰ MPویندوز۳.۷ “۳۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Core 2 Duos G355H۵.۰ MPاندروید۴.۵۰ “۳۴۰,۰۰۰
Gsmart T4۸.۰ MPاندروید۴.۰ “۳۴۰,۰۰۰
Gigabyte GSmart T4 (Lite Edition) Dual SIM۵.۰ MPاندروید ۳۴۰,۰۰۰
Gigabyte GSmart T4 Dual SIM۸.۰ MPاندروید ۳۴۰,۰۰۰
Nokia Lumia 620۵.۰ MPویندوز۳.۸ “۳۴۵,۰۰۰
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۳۴۵,۰۰۰
Samsung Galaxy J1 Ace Duos – J110F  ۳۴۵,۰۰۰
LG L70 D320۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۴۶,۰۰۰
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۳۴۹,۰۰۰
Smart Ultra I8513 Dual SIM۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۳۴۹,۰۰۰
Sony Xperia L۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۳۵۰,۰۰۰
Prestigio MultiPhone PAP5500 Duo۵.۰ MPاندروید۵ “۳۵۰,۰۰۰
BlackBerry Curve 8520۲.۰ MPBlackBerry OS۲.۴۶ “۳۵۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Star 6010X۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۳۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060۵.۰ MPاندروید۵.۰۱ “۳۵۰,۰۰۰
LG L50 D221 Dual SIM۳.۲ MPاندروید۴.۰ “۳۵۲,۰۰۰
LG L Fino Dual SIM D295۸.۰ MPاندروید ۳۵۲,۰۰۰
Huawei Ascend G610 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۵۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272۵.۰ MPاندروید۴ “۳۵۵,۰۰۰
LG L70 Dual D325۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۵۵,۰۰۰
HTC Desire 516۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۵۵,۰۰۰
Huawei Ascend G630 Dual SIM۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۵۵,۰۰۰
Huawei Honor 3C Lite Dual SIM – U19۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۵۵,۰۰۰
HUAWEI ASCEND Y550 اندروید ۳۵۵,۰۰۰
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D۵.۰ MPاندروید۴.۳ “۳۵۸,۰۰۰
Prestigio MultiPhone PSP3451۵.۰ MPاندروید۴.۵۰ “۳۵۸,۰۰۰
Alcatel Onetouch Pop S3 5050X۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۳۵۹,۰۰۰
HTC Desire 326G Dual SIM اندروید ۳۵۹,۰۰۰
Samsung Galaxy Core Prime۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۶۰,۰۰۰
HUAWEI ASCEND G620 اندروید ۳۶۰,۰۰۰
HTC Desire 516 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۶۳,۰۰۰
Samsung Galaxy Core Prime Dual SIM SM-G361H/DS اندروید ۳۶۳,۰۰۰
Fly Dune Dual SIM – IQ4503۵.۰ MPاندروید ۳۶۴,۰۰۰
Prestigio Multiphone 5504 DUO۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۶۵,۰۰۰
 
Microsoft Lumia 535۵.۰ MPویندوز۵.۰ “۳۶۵,۰۰۰
Prestigio Multi Phone 4500 Duo۸.۰ MPاندروید ۳۶۵,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5500 Duo  ۳۶۸,۰۰۰
Vsun V9۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۶۹,۰۰۰
Gsmart Arty A3۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۶۹,۰۰۰
Huawei Ascend G630۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Core 2 G355H۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۷۰,۰۰۰
Nokia Lumia 635۵.۰ MPویندوز۵.۰ “۳۷۳,۰۰۰
Huawei Y635۵.۰ MPاندروید ۳۷۵,۰۰۰
Alcatel One Touch X’Pop 5035D۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۷۹,۰۰۰
Alcatel One Touch Pop C7 7041D۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۷۹,۰۰۰
LG L Fino۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۷۹,۰۰۰
Vsun V9i۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۳۷۹,۰۰۰
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۳۸۰,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5454 DUO  ۳۸۰,۰۰۰
Prestigio MultiPhone PAP3501 DUO۵.۰ MPاندروید۵ “۳۸۲,۰۰۰
HTC Desire 500۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۳۸۵,۰۰۰
Fly Eclipse 3 Dual SIM – IQ4514۸.۰ MPاندروید ۳۸۹,۰۰۰
HTC Desire 500 Dual Sim۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۳۹۰,۰۰۰
Asus Zenfone 4۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۳۹۳,۰۰۰
Samsung I8260 Galaxy Core۵.۰ MPاندروید۴.۳ “۳۹۵,۰۰۰
Sony Xperia E4 Dual SIM۵.۰ MPاندروید۳۹۵,۰۰۰
Sony Xperia E4 Dualاندروید۳۹۵,۰۰۰
Gigabyte GSmart Rey R3 Dual SIM۸.۰ MPاندروید ۳۹۸,۰۰۰
GLX Sky Dual Core۵.۰ MPاندروید۵.۳ “۳۹۹,۰۰۰
Nokia XL۵.۰ MPاندروید۵ “۳۹۹,۰۰۰
Lenovo S650۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۳۹۹,۰۰۰
Smart Vega I4750 Dual SIM۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۳۹۹,۰۰۰
Gsmart Rey R3۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۳۹۹,۰۰۰
HTC Desire 526G Dual SIM۸.۰ MPاندروید ۳۹۹,۰۰۰
HTC Desire 526G Plus Dual SIM۸.۰ MPاندروید ۴۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend G620S – L01۸.۰ MPاندروید ۴۰۰,۰۰۰
Sony Xperia M۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۴۰۵,۰۰۰
Nokia Lumia 525۵.۰ MPویندوز۴.۰ “۴۰۹,۰۰۰
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J110H اندروید ۴۰۹,۰۰۰
Vsun HEXA Mobile Phone۸.۰ MPاندروید ۴۱۰,۰۰۰
HTC Desire 510۵.۰ MPاندروید۴.۷ “۴۱۲,۰۰۰
LG Leon Dual SIM – H324t۸.۰ MPاندروید ۴۱۵,۰۰۰
GLX G4۸.۰ MPاندروید۵.۳ “۴۲۰,۰۰۰
GLX G5 Dual SIM۸.۰ MPاندروید ۴۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Neo۵.۰ MPاندروید۵.۰۱ “۴۲۳,۰۰۰
Alcatel One Touch Pop C9 7047D۸.۰ MPاندروید۵.۵ “۴۲۵,۰۰۰
Vsun HEXA۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۲۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Win I8552 Dual۵.۰ MPاندروید۴.۷ “۴۲۹,۰۰۰
Sony Xperia E3 Dual۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۴۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060I/DS۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۳۳,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5044 Duo۸.۰ MPاندروید۵ “۴۳۵,۰۰۰
Huawei Ascend G6۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۴۳۵,۰۰۰
Sony Xperia E3۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۴۳۵,۰۰۰
X.Vision E60 – XI6030GC Dual SIM۵.۰ MPاندروید ۴۳۵,۰۰۰
Huawei Ascend G730 Dual SIM – U10۵.۰ MPاندروید۵.۵ “۴۳۷,۰۰۰
Acer Liquid Z520 اندروید ۴۳۹,۰۰۰
Nokia Lumia 625۵.۰ MPویندوز۴.۷ “۴۴۰,۰۰۰
LG L Bello Dual SIM – D335۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۴۵,۰۰۰
LG L Bello۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۴۹,۰۰۰
Microsoft Lumia 540 Dual SIM۸.۰ MPویندوز ۴۵۰,۰۰۰
Alcatel Onetouch Idol2 mini – 6016X۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۴۵۵,۰۰۰
LG L80 Dual SIM D380۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۵۶,۰۰۰
Smart PRIME I8813 Dual SIM۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۵۹,۰۰۰
BlackBerry Q5 BlackBerry OS۳.۱ “۴۶۰,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 4322 Duo۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۴۶۳,۰۰۰
Alcatel Onetouch Idol2 mini – 6016D۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۴۶۵,۰۰۰
Huawei Ascend G6 4G  ۴.۵ “۴۶۵,۰۰۰
Vsun H9 Mobile Phone۱۳.۰ MPاندروید ۴۶۹,۰۰۰
HTC Desire 526G Plus 8GB Dual SIM اندروید ۴۶۹,۰۰۰
Asus Zenfone 5۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۷۰,۰۰۰
HTC Desire 300۵.۰ MPاندروید۴.۳ “۴۷۷,۰۰۰
HTC Desire 610۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۴۷۸,۰۰۰
ZTE Grand Memo Lite۸.۰ MPاندروید۵.۷ “۴۷۹,۰۰۰
Sony Xperia J۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۴۸۰,۰۰۰
Blackberry Bold 9780 BlackBerry OS۲.۴۴ “۴۸۰,۰۰۰
Motorola Moto E 2015۵.۰ MPاندروید ۴۸۰,۰۰۰
Nokia Lumia 710۵.۰ MPویندوز۳.۷ “۴۸۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۸۵,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5550 DUO  ۴۸۵,۰۰۰
GLX Spider1 Dual SIM۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۹۴,۰۰۰
Huawei Honor 3C Dual SIM۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۹۵,۰۰۰
LG L90 D405۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۴۹۵,۰۰۰
Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D۵.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Prime Dual SIM SM-G531H/DS اندروید ۴۹۵,۰۰۰
Huawei Honor 3C Dual SIM – U10۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۴۹۷,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 Dual SIM۸.۰ MPاندروید۵.۲۵ “۴۹۹,۰۰۰
Lenovo A850 اندروید۵.۵ “۴۹۹,۰۰۰
Caterpillar B100۳.۲ MP  ۴۹۹,۰۰۰
GLX Spring Dual SIM۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۴۹۹,۰۰۰
Lenovo A6000 اندروید ۴۹۹,۰۰۰
HTC Desire 616 Dual SIM۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۰۵,۰۰۰
Sony Xperia M2 Dual SIM۸.۰ MPاندروید۴.۸ “۵۱۰,۰۰۰
Huawei Ascend G740۵.۰ MPاندروید۵.۵ “۵۱۰,۰۰۰
Sony Xperia SP۸.۰ MPاندروید۴.۶ “۵۱۲,۰۰۰
BlackBerry Q10۸.۰ MPBlackBerry OS۳.۱ “۵۱۴,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5300 Duo۸.۰ MPاندروید۵.۳ “۵۱۵,۰۰۰
Sony Xperia M2۸.۰ MPاندروید۴.۸ “۵۱۵,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5503 Duo۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۱۵,۰۰۰
Huawei Ascend P7 mini   ۵۱۵,۰۰۰
HTC Desire 626G Plus Dual SIM۱۳.۰ MPاندروید ۵۱۵,۰۰۰
HTC Desire 620 dual sim۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۲۰,۰۰۰
HTC Desire P۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۵۲۱,۰۰۰
Lenovo Vibe X S960۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۲۹,۰۰۰
HTC Desire 620G Dual SIM۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۳۰,۰۰۰
Lenovo K3 Dual SIM۸.۰ MPاندروید ۵۳۲,۰۰۰
Microsoft Lumia 640 Dual SIM۸.۰ MPویندوز ۵۳۵,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5507 DUO  ۵۳۸,۰۰۰
Lenovo Golden Warrior A8 اندروید۵.۰ “۵۳۹,۰۰۰
BlackBerry Z3 8G۵.۰ MPBlackBerry OS۵ “۵۴۰,۰۰۰
Nokia Lumia 730 Dual SIM۶.۷ MPویندوز۴.۷ “۵۴۳,۰۰۰
Huawei Honor 4C Dual SIM – U01۱۳.۰ MPاندروید ۵۴۵,۰۰۰
Sony Xperia C۸.۰ MPاندروید۵ “۵۴۸,۰۰۰
Alcatel Onetouch Idol 2 6037Y۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۴۹,۰۰۰
Gigabyte GSmart Mika M2 Dual SIM۱۳.۰ MPاندروید ۵۴۹,۰۰۰
Lenovo S820۱۲.۰ MPاندروید۴.۷ “۵۵۰,۰۰۰
ASUS PadFone 2 A68 – 32GB۱۳.۰ MPاندروید ۵۵۰,۰۰۰
Gsmart Mika M2۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۵۰,۰۰۰
LG G3 Beat Dual SIM D724۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۵۵,۰۰۰
Alcatel Onetouch Idol 2 6037K۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۵۵,۰۰۰
Asus Zenfone 2 ZE500CL اندروید ۵۵۵,۰۰۰
Microsoft Lumia 640 LTE۸.۰ MPویندوز ۵۵۹,۰۰۰
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I Dual SIM۸.۰ MPاندروید۴.۸ “۵۶۰,۰۰۰
Sony Xperia M2 Aqua۸.۰ MPاندروید۴.۸ “۵۶۰,۰۰۰
Huawei G Play Mini۱۳.۰ MPاندروید ۵۶۵,۰۰۰
Nokia Lumia 720 ویندوز۴.۳ “۵۶۷,۰۰۰
Alcatel One Touch Snap 7025D۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۵۶۹,۰۰۰
Lenovo S930۸.۰ MPاندروید۶.۰ “۵۶۹,۰۰۰
Sony Xperia SL۱۲.۰ MPاندروید۴.۳ “۵۷۰,۰۰۰
LG L90 Dual۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۵۷۰,۰۰۰
Prestigio Multiphone 7500-16GB۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۷۰,۰۰۰
Motorola RAZR HD۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۵۸۰,۰۰۰
Huawei Honor 4C اندروید ۵۸۰,۰۰۰
Nokia Lumia 1320۵.۰ MPویندوز۶.۰ “۵۸۲,۰۰۰
LG G3 S (Beat)۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۵۸۴,۰۰۰
Motorola Droid Razr Maxx HD۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۵۸۵,۰۰۰
Motorola Moto G۵.۰ MPاندروید۴.۵۰ “۵۸۵,۰۰۰
ZTE Nubia Z5s mini NX403A۱۳.۰ MPاندروید۴.۷ “۵۸۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 اندروید۵.۲۵ “۵۸۵,۰۰۰
Huawei Honor 3X G750 Dual۱۳.۰ MPاندروید۵.۵ “۵۹۰,۰۰۰
LG Magna H502f۸.۰ MPاندروید ۵۹۳,۰۰۰
Fly Epic Dual SIM – IQ4602۸.۰ MPاندروید ۵۹۵,۰۰۰
BlackBerry Z10۸.۰ MPBlackBerry OS۴.۲ “۵۹۷,۰۰۰
Gsmart Saga S3۸.۰ MPاندروید۶.۰ “۵۹۹,۰۰۰
Gigabyte GSmart Saga S3 Dual SIM۸.۰ MPاندروید ۵۹۹,۰۰۰
Acer Liquid Jade Z اندروید ۵۹۹,۰۰۰
LG G Pro Lite Dual Sim۸.۰ MPاندروید۵.۵ “۶۰۰,۰۰۰
HTC Desire 626s اندروید ۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S III I9300 – 16GB۸.۰ MPاندروید۴.۸ “۶۰۴,۰۰۰
Samsung I8262 Galaxy Core۵.۰ MPاندروید۴.۳ “۶۰۷,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5505 Duo۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۰۸,۰۰۰
GLX G2۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۶۱۰,۰۰۰
Lenovo S860single Camera Back 5.0 MP  ۶۱۰,۰۰۰
Sony Xperia V۱۳.۰ MPاندروید۴.۳ “۶۱۵,۰۰۰
Samsung Galaxy J5 Dous – J500H  ۶۱۸,۰۰۰
Samsung Galaxy J5 Dual SIM SM-J500F اندروید ۶۲۰,۰۰۰
HTC Desire 700 Dual Sim۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۲۲,۰۰۰
Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۶۲۳,۰۰۰
Sony Xperia T3۸.۰ MPاندروید۵.۳ “۶۲۹,۰۰۰
Alcatel Idol Alpha-6032X۱۳.۰ MPاندروید۴.۷ “۶۲۹,۰۰۰
HTC Desire 626 – 4G۱۳.۰ MPاندروید ۶۲۹,۰۰۰
Samsung I9190 Galaxy S4 mini۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۶۳۰,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 5508 Duo۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۳۰,۰۰۰
Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM  ۵.۷ “۶۳۰,۰۰۰
LG G3 Stylus Dual SIM D690۱۳.۰ MPاندروید۵.۵ “۶۳۲,۰۰۰
Huawei Ascend P6۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۶۳۵,۰۰۰
Asus Zenfone 6۱۳.۰ MPاندروید۶.۰ “۶۳۵,۰۰۰
Huawei Ascend G700۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۳۵,۰۰۰
Lenovo A7000۸.۰ MPاندروید ۶۳۵,۰۰۰
Nokia Lumia 735۶.۷ MPویندوز۴.۷ “۶۳۶,۰۰۰
Prestigio Multiphone 7500-32GB۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۳۸,۰۰۰
Lenovo S850 Dual SIM۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9192 Dual SIM۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۶۴۴,۰۰۰
Samsung Galaxy S III I9305 – 16GB۸.۰ MPاندروید۴.۸ “۶۴۵,۰۰۰
HTC Desire 816 Dual SIM – 8GB۱۳.۰ MPاندروید۵.۵ “۶۴۵,۰۰۰
Lenovo K3 Note Dual SIM۱۳.۰ MPاندروید ۶۴۵,۰۰۰
LG G3 Stylus Dual Sim۱۳.۰ MPاندروید۵.۵ “۶۴۵,۰۰۰
Samsung Galaxy A3 SM-A300H – 16GB۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۶۴۹,۰۰۰
Samsung Galaxy S4 Mini Black Edition GT-I9190۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۶۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A3۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۶۵۰,۰۰۰
Huawei Honor 4X۱۳.۰ MPاندروید۵.۵ “۶۵۰,۰۰۰
Motorola Moto G dual sim- 2014۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۵۰,۰۰۰
HTC Desire 600 Dual Sim۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۶۵۵,۰۰۰
Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM۱۳.۰ MPویندوز ۶۵۵,۰۰۰
Huawei Ascend G750 U10 Dual SIM۱۳.۰ MPاندروید ۶۵۵,۰۰۰
Sony Xperia ZR۱۳.۰ MPاندروید۴.۵۵ “۶۶۰,۰۰۰
HTC Desire 820۱۳.۰ MPاندروید۵.۵ “۶۶۴,۰۰۰
HTC Desire 816۱۳.۰ MPاندروید۵.۵ “۶۶۵,۰۰۰
Prestigio 7600 DUO۱۳.۰ MPاندروید۶.۰۰ “۶۶۵,۰۰۰
HTC One mini 2۱۳.۰ MPاندروید۴.۵۰ “۶۶۵,۰۰۰
Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9190۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۶۶۵,۰۰۰
Sony Xperia C3 Dual SIM۸.۰ MPاندروید۵.۵ “۶۶۵,۰۰۰
Samsung Galaxy J5 SM-J500F۱۳.۰ MPاندروید ۶۶۵,۰۰۰
LG G4 Stylus۱۳.۰ MPاندروید ۶۶۹,۰۰۰
ZTE Grand S Lite۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۷۵,۰۰۰
Nokia Lumia 820۸.۰ MPویندوز۴.۳ “۶۸۰,۰۰۰
Sony Xperia C3۸.۰ MPاندروید۵.۵ “۶۸۰,۰۰۰
BlackBerry Torch 9810۵.۰ MPفاقد سیستم‌عامل۳.۲ “۶۹۰,۰۰۰
HTC Desire 601 Dual Sim۵.۰ MPاندروید۴.۵ “۶۹۰,۰۰۰
LG G2 mini Dual D618۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۶۹۰,۰۰۰
Motorola Moto G – 2014۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۹۰,۰۰۰
ZTE Grand S2 اندروید ۶۹۰,۰۰۰
Smart TESLA X9320 Dual SIM۱۶.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۹۵,۰۰۰
Huawei P8 Lite Dual SIM – 16GB۱۳.۰ MPاندروید ۶۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy E5 SM-E500H۸.۰ MPاندروید۵.۰ “۶۹۷,۰۰۰
Prestigio MultiPhone 7600 Duo  ۶۹۸,۰۰۰
Huawei Ascend P2۱۳.۰ MPاندروید۴.۷ “۶۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy E5اندروید۶۹۹,۰۰۰
HTC Desire 816G Dual Sim۱۳.۰ MPاندروید ۶۹۹,۰۰۰
Huawei Ascend G7۱۳.۰ MPاندروید۵.۵ “۷۰۵,۰۰۰
HTC Desire 820G Plus Dual SIM اندروید ۷۰۸,۰۰۰
Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322۱۳.۰ MPاندروید۶.۰ “۷۱۰,۰۰۰
LENOVO A916-Dual  ۵.۵ “۷۱۰,۰۰۰
Sony Xperia T2 Ultra۱۳.۰ MPاندروید۶.۰ “۷۱۵,۰۰۰
ASUS PadFone 2 A68 – 16GB۱۳.۰ MPاندروید۴.۷ “۷۲۸,۰۰۰
Sony Xperia T3 D5103۸.۰ MPاندروید۵.۳ “۷۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy S5 mini۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۷۳۵,۰۰۰
Caterpillar B15۵.۰ MPاندروید۴.۰ “۷۳۹,۰۰۰
LG G2 – 16GB۱۳.۰ MPاندروید۵.۲ “۷۴۰,۰۰۰
Sony Xperia T2 Ultra dual۱۳.۰ MPاندروید۶.۰ “۷۴۲,۰۰۰
Huawei Honor 6 – H60-L04۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۷۵۰,۰۰۰
Nokia Lumia 830۱۰ MPویندوز۵.۰ “۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy E7 SM-E700H Dual sim۱۳.۰ MPاندروید۵.۵ “۷۵۵,۰۰۰
Fly Tornado – IQ4511۱۳.۰ MPاندروید ۷۵۸,۰۰۰
Asus PadFone mini۸.۰ MPاندروید۴.۳ “۷۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J7 Dual SIM SM-J700F/DS اندروید ۷۶۵,۰۰۰
Sony Xperia Z1 Compact۲۰.۷ MPاندروید۴.۳ “۷۶۹,۰۰۰
Alcatel Idol 3 – 4.7۱۳.۰ MPاندروید ۷۶۹,۰۰۰
Motorola Moto X – 16GB۱۰ MPاندروید۴.۷ “۷۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend P7۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۷۷۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710۸.۰ MPاندروید۵.۲۵ “۷۷۵,۰۰۰
Sony Xperia Z۱۳.۰ MPاندروید۵ “۷۸۰,۰۰۰
Huawei Ascend G7 Dual SIM۱۳.۰ MPاندروید ۷۸۰,۰۰۰
BlackBerry Z30۸.۰ MPBlackBerry OS۵.۰ “۷۸۵,۰۰۰
Apple iPhone 4S-16GB۸.۰ MPApple iOS۳.۵ “۷۸۵,۰۰۰
Samsung Galaxy A5 Duos SM-A500F۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۷۸۵,۰۰۰
Samsung Galaxy J7 Dual SIM SM-J700H/DS اندروید ۷۸۵,۰۰۰
Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro۵.۰ MPاندروید۲.۵۵ “۷۹۰,۰۰۰
HTC Desire 820q dual sim اندروید ۷۹۵,۰۰۰
Lenovo P70 Dual SIM اندروید ۷۹۹,۰۰۰
Samsung Galaxy S5 mini Duos۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۸۰۴,۰۰۰
HTC Desire 820s Dual SIM – D820ts۱۳.۰ MPاندروید ۸۰۵,۰۰۰
Alcatel Onetouch Idol X Plus 6043D۱۳.۰ MPاندروید۵.۰ “۸۰۹,۰۰۰
Samsung Galaxy S4 I9505 – 16GB۱۳.۰ MPاندروید۴.۹۹ “۸۱۰,۰۰۰
Prestigio Grace 7557  ۸۱۰,۰۰۰
Microsoft Lumia 640 XL LTE۱۳.۰ MPویندوز ۸۱۵,۰۰۰
HTC One X Plus 32GB۸.۰ MPاندروید۴.۷ “۸۲۰,۰۰۰
Huawei Honor 6 L02 – 16GB اندروید ۸۲۰,۰۰۰
HTC One 801e – 32GB۴ MPاندروید۴.۷ “۸۲۵,۰۰۰
Samsung Galaxy S5 mini Duos G800H۸.۰ MPاندروید۴.۵ “۸۲۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Note II N7100 – 16GB۸.۰ MPاندروید۵.۵ “۸۳۵,۰۰۰
ASUS ZenFone 2 ZE551ML Dual SIM – 16GB اندروید ۸۳۵,۰۰۰
Sony Xperia M4 Aqua Dual SIM-E2333۱۳.۰ MPاندروید ۸۳۸,۰۰۰
Sony Xperia Z1 C6902۲۰.۷ MPاندروید۵.۰ “۸۳۹,۰۰۰
BlackBerry Leap۸.۰ MPBlackBerry OS ۸۴۰,۰۰۰
۱ ۲

برچسب ها

نظرات شما