ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : چهارشنبه, ۶ مرداد , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۱۳:۵۷
ناحیه منو


لیست آخرین قیمت یخچال فریزر در بازار

لیست آخرین قیمت یخچال فریزر در بازار  نام قیمت (تومان)Snowa SR B240GW ۲,۱۶۵,۰۰۰Snowa SR B240TI ۲,۲۹۵,۰۰۰Samsung RT52HESW Refrigerator ۲,۳۰۰,۰۰۰LG GT-B2014PW Refrigerator ۲,۶۰۱,۰۰۰LG GTF3020DCW Refrigerator ۲,۶۶۰,۰۰۰LG GTF3018DCB Refrigerator ۲,۶۶۳,۰۰۰Snowa SR-B270TI Refrigerator ۲,۶۶۵,۰۰۰LG GT-B2014PS Refrigerator ۲,۸۰۷,۰۰۰LG GT-B2014PT Refrigerator ۲,۸۱۷,۰۰۰LG GTF3020DCB Refrigerator ۲,۸۱۸,۰۰۰LG GTF3022DCB Refrigerator ۲,۸۴۹,۰۰۰BOSCH KGV33VW30S ۲,۹۰۰,۰۰۰Bosch KGN33X48 Refrigerator ۲,۹۱۰,۰۰۰LG GTF3020DCT ...

لیست آخرین قیمت یخچال فریزر در بازار

 

نامقیمت (تومان)
Snowa SR B240GW۲,۱۶۵,۰۰۰
Snowa SR B240TI۲,۲۹۵,۰۰۰
Samsung RT52HESW Refrigerator۲,۳۰۰,۰۰۰
LG GT-B2014PW Refrigerator۲,۶۰۱,۰۰۰
LG GTF3020DCW Refrigerator۲,۶۶۰,۰۰۰
LG GTF3018DCB Refrigerator۲,۶۶۳,۰۰۰
Snowa SR-B270TI Refrigerator۲,۶۶۵,۰۰۰
LG GT-B2014PS Refrigerator۲,۸۰۷,۰۰۰
LG GT-B2014PT Refrigerator۲,۸۱۷,۰۰۰
LG GTF3020DCB Refrigerator۲,۸۱۸,۰۰۰
LG GTF3022DCB Refrigerator۲,۸۴۹,۰۰۰
BOSCH KGV33VW30S۲,۹۰۰,۰۰۰
Bosch KGN33X48 Refrigerator۲,۹۱۰,۰۰۰
LG GTF3020DCT Refrigerator۲,۹۵۹,۰۰۰
LG GTF3022GLX۲,۹۷۰,۰۰۰
Snowa SR T288TW۲,۹۹۹,۰۰۰
Samsung RL72SP5 Refrigerator۳,۰۷۵,۰۰۰
LG LF218SRD Refrigerator۳,۰۷۷,۰۰۰
Samsung RT77BAEW Refrigerator۳,۳۳۹,۰۰۰
LG LF218SFL Freezer۳,۴۶۹,۰۰۰
LG GTF3027GLX۳,۶۹۰,۰۰۰
Samsung RT81BAPN Refrigerator۳,۷۰۰,۰۰۰
Samsung RT81KAPN Refrigerator۳,۸۴۹,۰۰۰
LG GTF3029GLX۳,۸۹۰,۰۰۰
LG TF-G327TD Refrigerator۴,۳۳۳,۰۰۰
Bosch KDN 53A01 ME۴,۳۹۹,۰۰۰
Bosch KGN 56AI20 M۴,۴۹۰,۰۰۰
Snowa SR-R388GW-SR-F389GW Refrigerator۴,۴۹۹,۰۰۰
LG TF-G329TD Refrigerator۴,۵۳۷,۰۰۰
Bosch KGD 57PI20 M۴,۷۵۹,۰۰۰
یخچال فریزر چهار درب آبریزدار HITACHI RW660۴,۹۰۰,۰۰۰
SNOWA SR S826SS۴,۹۵۰,۰۰۰
Samsung RS23KHSW۴,۹۸۰,۰۰۰
Samsung RS225PTEW Refrigerator۵,۰۳۵,۰۰۰
Snowa SR S928LW۵,۲۰۰,۰۰۰
SNOWA SR S830SS۵,۳۰۰,۰۰۰
Samsung RS225PTPN Refrigerator۵,۳۰۰,۰۰۰
Snowa SR-SL933LW Refrigerator۵,۳۹۹,۰۰۰
Snowa SR-SL933LT Refrigerator۵,۵۹۹,۰۰۰
Samsung RS21HFLH۵,۸۰۰,۰۰۰
Samsung HM24SW۶,۰۳۰,۰۰۰
Samsung G26KSSW۶,۲۰۰,۰۰۰
LG SX5029WF۶,۲۷۰,۰۰۰
Beko GNE V 423 E۶,۴۸۰,۰۰۰
BOSCH KAN58A70NE۶,۵۰۰,۰۰۰
LG LF1020SRX-LF1021SFX Refrigerator۶,۵۴۷,۰۰۰
LG P-Bentlee SX-P428W Refrigerator۶,۵۸۰,۰۰۰
LG SX5031JMW۶,۶۰۰,۰۰۰
Beko GNE 134621 E۶,۸۹۰,۰۰۰
LG P-Bentlee SX5428WB Refrigerator۶,۹۰۹,۰۰۰
LG P-Bentlee SX-P428T Refrigerator۶,۹۰۹,۰۰۰
LG Bentlee SX-B528W Refrigerator۷,۲۷۹,۰۰۰
LG SX5033WJN۷,۲۸۰,۰۰۰
LG SX5031 JMW۷,۴۹۰,۰۰۰
Samsung Rosso W۷,۵۵۰,۰۰۰
LG SX5528WB۷,۵۹۰,۰۰۰
Samsung RS12W۷,۶۲۰,۰۰۰
BOSCH GSN 36A31۷,۶۷۹,۰۰۰
LG SX5532SB۷,۹۷۰,۰۰۰
LG Bentlee SX-B532W Refrigerator۷,۹۷۹,۰۰۰
LG SX5534WB۸,۸۷۰,۰۰۰
LG SX5033KWN۸,۸۷۰,۰۰۰

برچسب ها

نظرات شما