ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۸:۴۷
ناحیه منو


لیست قیمت بلیط قطار مسیرهای مختلف کشوری

به گزارش حساب من پیرامون لیست قیمت بلیط قطار با توجه به افزایش ۶۵ تا ۷۵ درصدی نرخ بلیت پروازهای داخلی و کوچ مسافران هوایی به حمل‌ونقل زمینی و ایمن‌تر و ارزان‌تر بودن شبکه حمل ...

به گزارش حساب من پیرامون لیست قیمت بلیط قطار با توجه به افزایش ۶۵ تا ۷۵ درصدی نرخ بلیت پروازهای داخلی و کوچ مسافران هوایی به حمل‌ونقل زمینی و ایمن‌تر و ارزان‌تر بودن شبکه حمل و نقل ریلی نسبت به دیگر بخش‌های حمل و نقل قطار مقبولیت بیشتری بین دیگر وسایل نقلیه دارد،اما نرخ‌های فعلی که شرکت‌های حمل و نقل ریلی برای جابه‌جایی در مسیرهای مختلف از مسافران اخذ می‌کنند بر اساس نوع مسیر، مسافت و نوع قطار و خدماتی است که در طول مسیر به مسافران ارائه می‌دهند.

اما آنچه مدت‌ها در این حوزه مطرح است متناسب نبودن تعرفه‌های راه‌آهن با هزینه‌های افزایش یافته است چرا که به گفته مسئولان، قیمت ناوگان به دلیل افزایش قیمت ارز افزایش یافته اما نرخ بلیت به تناسب این افزایش بالا نرفته و فعالیت برای شرکت‌های حمل و نقل ریلی مقرون به صرفه نیست و به گفته رییس انجمن صنایع ریلی با توجه به قانون برنامه‌ چهارم و پنجم باید پس از افزایش نرخ سوخت، افزایش قیمت در بلیت قطار نیز اعمال می‌شد اما برخلاف حمل‌ و نقل جاده‌ای این امر با تاخیر و بسیار کمتر از حد معمول اتفاق افتاد و از آنجاکه از زمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه بخش ریلی قطع شده است باید هزینه‌ شرکت‌ها به نوعی جبران شود.
لیست قیمت بلیط قطار مسیرهای مختلف کشوری

نامنوع قطاربهای بلیت(ریال)
تهران – مشهدترنست۳۷۴۵۰۰
تهران – مشهداتوبوسی دو طبقه ۱۰۸۲۲۰۰۰۰
تهران – شاهروداتوبوسی دوطبقه ۱۰۸۱۱۰۰۰۰
تهران – شاهروداتوبوسی ۹۶۷۰۰۰۰
تهران – مشهد(عادی)دانمارکی ۵۴+ ۹۶۱۵۵۰۰۰+ ۱۲۰۰۰۰
تهران – نیشابور-تربیت حیدریهدانمارکی ۵۵+۸۰۱۲۷۰۰۰+۱۲۰۰۰۰
تهران – مشهداتوبوسی۷۰۱۴۰۰۰۰
تهران – مشهداسپانیایی ۶۶/اسپانیایی تبدیل ۶۰۲۲۵۰۰۰+۲۵۲۵۰۰
تهران – مشهددانمارکی۵۴۱۵۵۰۰۰
تهران – مشهددلیجان۴۴(بازسازی)۳۴۵۰۰۰
تهران – مشهدسفیر(۳۶۵۰۰۰+۲۱۰۰۰۰+۱۷۵۰۰۰)
تهران – مشهدپارسی۶۰۲۸۰۰۰۰
تهران – مشهدغزال ۴۰۴۵۰۰۰۰
تهران – مشهدسیمرغ ۳۲۴۰۰۰۰۰
تهران – مشهدسبز ۳۲۴۰۰۰۰۰
تهران – مشهدآلمانی ۳۶۳۹۰۰۰۰
تهران – مشهدنور ۴۰۵۱۰۰۰۰
تهران – مشهددلیجان ۴۴۲۸۰۰۰۰
تهران – مشهدنگین ۶۶+نگین ۳۶۳۹۰۰۰۰/ ۲۸۰۰۰۰
تهران – مشهددرجه ۲ خواب ۶۶۱۸۰۰۰۰
طبس – مشهددرجه ۲ خواب ۶۶+ ۹۶۱۲۵۰۰۰+۸۰۰۰۰
اصفهان – مشهدغزال ۴۰/ نور ۴۰۵۵۰۰۰۰+۶۰۰۰۰۰
تبریز – مشهدتبدیلی۶۶ +خلیج فارس ۴۴۲۲۰۰۰۰+۵۰۰۰۰۰
تبریز – مشهداسپانیایی تبدیلی ۶۰ + اسپانیایی ۳۲۳۹۸۰۰۰+۵۹۰۰۰۰
مهاباد – مشهداسپانیایی تبدیلی ۶۰۳۶۰۰۰۰
اهواز – مشهدپارسی۶۰۴۷۰۰۰۰
سمنان – مشهداتوبوسی دو طبقه ۱۰۸۱۵۵۰۰۰
شاهرود – مشهداتوبوسی دو طبقه ۱۰۸۱۱۰۰۰۰
تهران – نیشابور- تربیت حیدریهدانمارکی ۵۴ + اتوبوسی ۸۰۱۲۷۰۰۰+۱۲۰۰۰۰
شبستر – مشهدپارسی۶۰۴۷۰۰۰۰
ملایر – مشهدخلیج فارس۴۴۴۵۰۰۰۰
قم – مشهدپارسی ۶۰ / (آلمانی۳۲ + دانمارکی ۵۴)۲۰۰۰۰۰ / (۴۲۷۵۰۰۰+ ۱۸۷۵۰۰)
زنجان – مشهدآلمانی ۳۲ + دانمارکی ۵۵۲۶۰۰۰۰+۱۹۵۰۰۰
قزوین – مشهدآلمانی ۳۲ + دانمارکی ۵۶۱۹۰۰۰۰+۱۵۰۰۰۰
کرج – مشهددرجه دو خواب ۶۶۱۹۰۰۰۰
کاشان – مشهدپلور سبز۴۰۴۸۰۰۰۰
یزد – مشهدغزال۴۰۴۲۸۰۰۰
کرمان – مشهدپارسی ۶۰ / غزال ۴۰۳۰۰۰۰۰+۴۶۰۰۰۰
بندرعباس – مشهدغزال۴۰۵۸۰۰۰۰
ساری – مشهددلیجان۴۴۲۸۵۰۰۰
شیراز- مشهدمارال+ پلور سبز ۴۰۶۰۰۰۰۰ + ۶۰۰۰۰۰
مشهد – سرخسریل باس۶۰۰۰۰

 

 

 

نامنوع قطاربهای بلیت(ریال)
تهران – اراکترنست۱۴۰۰۰۰
تهران – اهوازدانمارکی۵۴+ اتوبوسی ۸۰۱۳۵۰۰۰+۶۵۰۰۰
تهران – خرمشهر(پارسی ۶۰ + پلور سبز ۴۰)/ نگین ۳۶(۲۹۵۰۰۰+۴۰۰۰۰۰)/ ۳۹۰۰۰۰
تهران – اهوازپلور سبز ۴۰۲۹۰۰۰۰
خرمشهر – اهوازریل باس۲۵۰۰۰
اندیمشک – اهوازریل باس۳۰۰۰۰
تهران – تبریزسبز۳۲۳۰۰۰۰۰
تهران – تبریزتبدیلی ۶۶ + آلمانی ۳۶۱۷۰۰۰۰+۲۶۰۰۰۰
تهران – تبریزاسپانیایی تبدیلی ۶۰۱۹۲۰۰۰
کرج – تبریزاسپانیایی تبدیلی ۶۰۱۴۰۰۰۰
تهران – مراغهتبدیلی ۶۶ + آلمانی ۳۲۱۶۰۰۰۰+۲۱۰۰۰۰
تهران – مراغهدرجه دو خواب ۶۶۱۳۰۰۰۰
تهران – زنجانترنست۱۱۰۰۰۰
تهران – میانهترنست۱۳۰۰۰۰
تهران – میانهاتوبوس۷۰۷۵۰۰۰
تهران – میانهاتوبوسی۷۲۱۱۰۰۰۰
تهران – شیراز(پارسی ۶۰ + نور ۴۰) / مارال/ پلور سبز۴۰(۳۶۰۰۰۰+ ۵۵۶۰۰۰)/ ۴۰۰۰۰۰/ ۴۰۰۰۰۰
شیراز – اصفهاناتوبوسی دوطبقه ۱۰۸۱۴۰۰۰۰
شیراز – اصفهانپارسی۶۰ + نور۴۰۱۶۰۰۰۰+ ۲۲۰۰۰۰
تهران – یزدترنست۲۰۰۰۰۰
تهران – یزدپارسی ۶۰ + اتوبوسی دو طبقه ۱۰۸۲۳۰۰۰۰+ ۱۵۰۰۰۰
یزد – کرماناتوبوسی دو طبقه ۱۰۸۱۰۰۰۰۰
تهران – کرمانپارسی ۶۰ /نور ۴۰۲۵۹۰۰۰/ ۴۵۰۰۰۰
تهران – زاهدانپارسی ۶۰۴۰۰۰۰۰
تهران – بندرعباسپارسی ۶۰۳۳۰۰۰۰
تهران – بندرعباسغزال۴۰۵۵۵۰۰۰
یزد – بندرعباسپارسی ۶۰۲۴۰۰۰۰
اصفهان – بندرعباسپارسی ۶۰۲۹۰۰۰۰
تهران – ساریدانمارکی ۵۴ + اتوبوسی ۸۰۸۰۰۰۰+۶۰۰۰۰
تهران – گرگاندرجه دو خواب۶۶ + اتوبوسی ۸۰۱۲۰۰۰۰+۷۵۰۰۰
تهران – گرگانپارسی ۶۰۱۵۰۰۰۰
تهران – فیروزکوهاتوبوسی ۷۲۲۵۰۰۰
گرگان – پل سفیدریل باس۶۰۰۰۰
تهران – جمکراناتوبوسی ۹۶۲۵۰۰۰
تهران – قماتوبوسی۹۶۲۵۰۰۰
تهران – پیشواریل باس۱۵۰۰۰
تهران – آنکاراآلمانی۳۶۱۲۰۰۰۰۰
تبریز – واندرجه دو خواب۶۶۳۰۰۰۰۰
تبریز – جلفااتوبوسی۹۶۲۵۰۰۰
تبریز – تربیت معلمریل باس۱۰۰۰۰
اندیمشک – دوروداتوبوسی۹۶۱۵۰۰۰
دورود – چمسنگراتوبوس۷۰۷۰۰۰
دورود – سپیدشتاتوبوس۷۰۷۰۰۰
کارون – بندرماهشهرریل باس۲۵۰۰۰
تهران – شهرپرنداتوبوسی۸۰۳۵۰۰
تهران – شهرپرندریل باس۸۰۰۰
تهران – سمنانریل باس۷۰۰۰۰

برچسب ها

نظرات شما

    منا ملکی می گوید :

    ای بابا بریم امریکا به صرفه تره!! :-)