ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۷:۳۱
ناحیه منو


لیست قیمت دوربین های دیجیتال

لیست قیمت دوربین در بازار ایرانقیمت دوربین های کانن سری (G , SX , S) مدل مگاپیکسل  ساخت گارانتی ۲ ساله G1X ۱۴.۲ cmos ژاپن ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ G16 ۱۲.۱ cmos ژاپن ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ S110 ۱۲.۱ cmos ژاپن ۸.۱۰۰.۰۰۰ SX60 hs ۱۶.۱ cmos ژاپن ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ SX50 hs ۱۲.۱ cmos ژاپن ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ SX700 hs ۱۶.۰ cmos ژاپن ۸.۵۰۰.۰۰۰ SX600 hs ۱۶.۰ cmos ژاپن ۶.۰۰۰.۰۰۰ SX510 hs ۱۲.۱ cmos چین ۶.۲۵۰.۰۰۰ SX170 is ۱۶.۰ ...

لیست قیمت دوربین در بازار ایران

قیمت دوربین های کانن سری (G , SX , S)
 مدلمگاپیکسل ساختگارانتی ۲ ساله
 G1X۱۴.۲ cmosژاپن۱۵.۳۰۰.۰۰۰
 G16۱۲.۱ cmosژاپن ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
 S110۱۲.۱ cmosژاپن۸.۱۰۰.۰۰۰
 SX60 hs۱۶.۱ cmosژاپن۱۵.۰۰۰.۰۰۰
 SX50 hs۱۲.۱ cmosژاپن ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
 SX700 hs۱۶.۰ cmosژاپن ۸.۵۰۰.۰۰۰
 SX600 hs۱۶.۰ cmosژاپن ۶.۰۰۰.۰۰۰
 SX510 hs۱۲.۱ cmosچین۶.۲۵۰.۰۰۰
 SX170 is۱۶.۰ ccdژاپن۵.۰۰۰.۰۰۰
 SX170 is۱۶.۰ ccdچین۴.۶۰۰.۰۰۰
 SX160 is۱۶.۰ ccdژاپن۴.۲۰۰.۰۰۰
 ELPH 530 hs۱۰.۰ cmosژاپن ۵.۸۰۰.۰۰۰
 ELPH 115۱۶.۱ ccdچین ۲.۹۵۰.۰۰۰
 IXUS 265۱۶.۰ cmosچینتماس
 IXUS 155۲۰.۰ ccdچینتماس
 IXUS 150۱۶.۰ cmosچینتماس
 IXUS 145۱۶.۱ ccdچین۲.۷۵۰.۰۰۰
 Powershot D 30۱۲.۱ cmosژاپن ۱۰.۲۰۰.۰۰۰
 A 2500۱۶ ccdچین۲.۶۵۰.۰۰۰
EOS 70D (18-200)۲۰ژاپن۴۲.۰۰۰.۰۰۰
EOS 70D (18-135) STM۲۰ژاپن۳۹.۳۰۰.۰۰۰
EOS 60D (18-135)۱۸.۱ژاپن۳۰.۵۰۰.۰۰۰
EOS700D (18-135) STM۱۸ژاپن ۲۶.۸۰۰.۰۰۰
EOS 700D (18-55) STM۱۸ژاپن ۱۹.۵۰۰.۰۰۰
EOS 650D (18-55)۱۸ژاپن۱۹.۰۰۰.۰۰۰
EOS 600D (۱۸-۵۵)۱۸تایوان۱۵.۷۰۰.۰۰۰
EOS 1200D (18-55)۱۸.۱تایوان ۱۲.۹۰۰.۰۰۰
EOS M۱۸.۱ژاپن۱۲.۳۰۰.۰۰۰
Selphy CP 810۱۰ X 15 سایز KP نوع کاغذ ۳.۳۰۰.۰۰۰
کاغذ عکس KP108  ۱.۱۰۰.۰۰۰
LENS 18-135 isتایوانF 3.5 – 5.6۱۰.۵۰۰.۰۰۰
LENS 50 F 1.8 IIمالزیF 1.8 ۳.۵۰۰.۰۰۰
LENS 55-250 isمالزیF 4 – 5.6۵.۰۰۰.۰۰۰
LENS 75-300مالزیF 4 – 5.6 ۴.۶۵۰.۰۰۰
نیکون  / Nikon
مدلمگاپیکسلساختگارانتی ۲ ساله
Nikon D7000 قیمت۱۶.۲ cmosتایلند۲۶.۷۰۰.۰۰۰
Nikon D7100 قیمت۲۴.۱ cmosتایلند۳۳.۲۰۰.۰۰۰
Nikon D5300 (18-140)۲۴ cmosتایلند۲۷.۴۰۰.۰۰۰
Nikon D5300 قیمت۲۴ cmosتایلند۱۹.۸۰۰.۰۰۰
Nikon D3300 قیمت۲۴ cmosتایلند۱۶.۳۰۰.۰۰۰
Nikon D3200 قیمت۲۴ cmosتایلند۱۳.۵۰۰.۰۰۰
Nikon P 600   قیمت  ۱۱.۶۰۰.۰۰۰
Nikon P 530   قیمت۱۶ cmosچین۹.۹۰۰.۰۰۰
Nikon P 520   قیمت۱۸ cmosچین۱۱.۲۰۰.۰۰۰
Nikon L 830   قیمت۱۶ cmosاندونزی۷.۷۹۰.۰۰۰
Nikon L 320   قیمت۱۶.۱ ccdچین ۴.۱۹۰.۰۰۰
Nikon S 9500 قیمت۱۸ cmosاندونزی۷.۷۰۰.۰۰۰
Nikon S 9400 قیمت۱۸ cmosاندونزی ۶.۶۰۰.۰۰۰
Nikon S 4400 قیمت۲۰ ccdچین۴.۲۰۰.۰۰۰
Nikon S 4200 قیمت۱۶ ccdژاپن۳.۹۰۰.۰۰۰
Nikon S 2800 قیمت۲۰ ccdچین ۲.۲۰۰.۰۰۰
سونی / SONY
مدلمگاپیکسلساختگارانتی ۲ ساله 
SONY H 200۲۰ ccdچین۵.۵۰۰.۰۰۰
SONY WX 300۱۸ cmosچین۷.۱۵۰.۰۰۰
SONY WX 80۱۶ cmosچین۶.۱۵۰.۰۰۰
SONY WX 60۱۶ cmosچین۵.۸۵۰.۰۰۰
SONY W 730۱۶ ccdچین۳.۴۰۰.۰۰۰

برچسب ها

نظرات شما

    raha می گوید :

    mamolan kalae digitali gheimatesh miad payin!!

    مرتضی می گوید :

    نسبت به دو سال قبل بسیار گرانتر شده است