ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۱۷:۵۴
ناحیه منو


نرخ جدید جریمه های رانندگی

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه به ریالالف ب جکلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی سایر شهرها روستا ها و راه های روستایی*۲۰۰۱ هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت ...

کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتیسایر شهرهاروستا ها و راه های روستایی
*

۲۰۰۱

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ۱/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰
*

۲۰۰۲

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰/۹۰۰۰۰۰/۵۰۰
*

۲۰۰۳

سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰/۹۰۰۰۰۰/۵۰۰
*

۲۰۰۴

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰/۹۰۰۰۰۰/۵۰۰
*

۲۰۰۵

حرکت بطور مارپیچ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰/۹۰۰۰۰۰/۵۰۰
*

۲۰۰۶

حرکت با دنده عقب در آزادرا هها و بزرگراهها۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰/۹۰۰——
**

۲۰۰۷

رانندگی در حالت مستی و مصرف دارو های روان گردان و یا افیونی۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰۰/۰۰۰/۲
۲۰۰۸تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۰۹عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
*

۲۰۱۰

تجاوز به چپ از محور راه۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۱۱عبور وسایل نقلیه از پیاده رو۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۱۲عدم رعایت حق تقدم عبور۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۱۳دور زدن ممنوع۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۱۴استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۱۵نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۱۶عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۱۷رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۱۸عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه ، از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۱۹عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیش مدرسه۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۲۰عدم رضایت مقررات حمل بار۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۲۱نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰
۲۰۲۲مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰
۲۰۲۳در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۴۰۰
۲۰۲۴حمل تیرآهن، ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۲۵عدم رعایت مقررات حمل و بارهای ترافیکی۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
حذف شد
۲۰۲۷هر گون دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل تقلیه عمومی۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰
***

۲۰۲۸

نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰
۲۰۲۹توقف دوبله در محل استادن ممنوع۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۳۰عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰——
۲۰۳۱سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۳۲حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰
۲۰۳۳رانندگی با وسیله نقلیه باپلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه ، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰
۲۰۳۴حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰
۲۰۳۵نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۳۶استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۳۷نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۳۸توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰—–
۲۰۳۹تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۴۰عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۴۱سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۴۲عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل، به علائم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰
۲۰۴۳سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰——-
۲۰۴۴توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع های راه آهن۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۴۵نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۴۶سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن وسیله نقلیه در حال حرکت۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۴۷نداشتن پلاک جلو، عقب، یا ناخوانا بودن آن۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۴۰۰
۲۰۴۸روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۴۹حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۵۰حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۵۱عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۴۰۰——
۲۰۵۲نصبب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر)۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۵۳عدم رعایت مسیر های تعیین شده حرکت در معایر منتهی به تقاطعها۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۵۴استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پیک نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۴۰۰
۲۰۵۵باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۴۰۰
۲۰۵۶تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت)۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۵۷عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات۰۰۰/۴۵۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۵۸تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۵۰۰
۲۰۵۹حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۶۰عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۴۰۰
۲۰۶۱حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۶۲توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع)۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۶۳نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۶۴حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۶۵خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۶۶عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۶۷راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۶۸عدم رعایت مقررات در گردشها۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۶۹نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۷۰حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۷۱توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۷۲استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۷۳پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء ، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۷۴قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب و سیله نقلیه متوقف در سطح راه ها برابر ضوابط مربوطه۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۷۵ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نقت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۷۶توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۷۷گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۷۸توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۷۹تغیر محل نصب پلاک وسیله نقلیه۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۸۰نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی و برف پاک کن و بخاری۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۸۱حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۸۲ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰——-
۲۰۸۳نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۸۴عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۸۵توقف دوبله در معابر۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
****

۲۰۸۶

حرکت دنده عقب غیر ضروری در راهها۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۸۷حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۰۸۸توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای فروش کالا۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۸۹نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک های فرسوده۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۹۰رانندگی با وسیله نقلیه دودزا۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۹۱حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات یا هر گونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می گردد.۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۹۲عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۹۳عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگراهها و جاده ها۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰——-
۲۰۹۴نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۹۵مغایرت مشخصات مسافر با محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۹۶عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۰۹۷سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۰۹۸سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهر و راههای روستایی۰۰۰/۳۰۰——-۰۰۰/۱۰۰
۲۰۹۹استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۰۰تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰——–
۲۱۰۱هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۰۲عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۰۳عدمتوجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۰۴نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۰۵آموزش رانندگی در محل های غیر مجاز۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۰۶عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۰۷توقف وسایل نقلیه در پیاده رو۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۰۸سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰——-
۲۱۰۹استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۱۰همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۱۱همراه نداشتن گواهینامه رانندگی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۱۲همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰——-
۲۱۱۳انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۱۴استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد۰۰۰/۵۰۰۰۰۰/۳۰۰——
۲۱۱۵بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۱۶نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۱۷عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۱۱۸عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۱۹بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حیت توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۲۰حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۲۱رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۲۲حمل بار غیر متعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۲۳عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰——
۲۱۲۴بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیر ضروری و مکرر۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۲۵تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلند گوی منصوب در وسایل نقلیه و امثالهم۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۲۶عبور با توقف در معابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می شود.۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۵۰——
۲۱۲۷سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو اتومبیل۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۲۸سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی های تلفنی، دربست یا آزانس بدون اجازه مسافر قبلی۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۵۰——
۲۱۲۹خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۳۰همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۳۱همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۳۲عدم توجه به علائم هشدار دهنده در تقاطع راه با راه آهن۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۳۳همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۳۴استفاده از لاستیک سیخدار (یخ شکن) در مواقع غیر ضروری۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۳۵حرکت دادن غیر مجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه ها۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۳۶توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰——-
۲۱۳۷عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی راه سازی در راه ها۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۳۸عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه در مواقع لزوم۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۳۹پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۴۰عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (شرفیت ناخالص ۵/۶ تن به بالا) و اتومبیل های برون شهری در معابر شهری در ساعات غیر مجاز۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰——
۲۱۴۱حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰——–
۲۱۴۲عدم استفاده از علائم هشدار دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راه ها۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۴۳توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع)۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۵۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۴۴نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آزانس و سرویس مدارس۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰——
۲۱۴۵نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۳۰۰
۲۱۴۶خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۴۷نصب آینه های غیر مجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۴۸حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سر گرم شدن با آنها در حین رانندگی۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰—–
۲۱۴۹همراه نداشتن کارت شناسائی وسیله نقلیه۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰
۲۱۵۰سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در محل های غیر مجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد۰۰۰/۴۰۰۰۰۰/۳۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۵۱توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰——
۲۱۵۲عدم رعایت تقدم عبور عابر با تجاوز یاتوقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰
۲۱۵۳توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه ها۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۵۴خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امقال آن حین رانندگی۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۵۵عبور ار روی لوله آب آتش نشانی در راه ها۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۲۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۵۶باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قراردادن هر شیء که  مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود۰۰۰/۱۵۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰
۲۱۵۷سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه۰۰۰/۱۵۰۰۰۰/۱۰۰—–
۲۱۵۸نداشتن بر چسب عوارض سالیانه شهرداری۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰——-
۲۱۵۹پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی۰۰۰/۱۵۰۰۰۰/۱۰۰——
۲۱۶۰عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی۰۰۰/۱۵۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰
۲۱۶۱عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس بهنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان۰۰۰/۱۵۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰
۲۱۶۲سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی۰۰۰/۱۵۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰
۲۱۶۳همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰۰۰۰/۵۰
۲۱۶۴حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هر نفر۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰
۲۱۶۵عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۶۶عدم استفاده از تاکسمتر۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰
۲۱۶۷دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و نظایر آن بوسیله نقلیه در حال حرکت۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۱۰۰
۲۱۶۸یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتور سیکلت یا دوچرخه۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰/۵۰
۲۱۶۹حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه ها۰۰۰/۵۰۰۰۰/۵۰۰۰۰/۳۰
۲۱۷۰نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی۰۰۰/۵۰۰۰۰/۵۰۰۰۰/۳۰
۲۱۷۱عبور عابر پیاده از محل های غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راه هایی که دارای پیاده رو است۰۰۰/۳۰۰۰۰/۳۰۰۰۰/۳۰

برچسب ها

نظرات شما