ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۲۱:۰۶
ناحیه منو


نرخ رسمی ارزهای بانکی

نرخ رسمی ارزهای بانکینرخ بازارعنوان نرخ امروز نرخ روز گذشتهدلار ۳,۲۵۳ ۳,۲۹۶یورو ۳,۵۸۰ ۳,۶۵۵پوند ۵,۰۱۲ ۵,۰۷۱درهم ۹۰۱ ۹۱۲دلار کانادا ۲,۷۷۲ ۲,۷۷۱دلار استرالیا ۲,۶۴۰ ۲,۶۴۰ریال سعودی ۸۷۰ ۸۹۰لير ترکيه ۱,۳۵۰ ۱,۳۵۰کرون سوئد ۴۰۰ ۴۰۰رینگیت مالزی ۹۶۰ ۹۶۰بات تایلند ۱۰۹ ۱۰۹یوان چین ۵۵۰ ۵۵۰قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی)عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشتهدلار ۲۸,۰۸۴ ۲۸,۰۸۵پوند ۴۱,۹۰۲ ۴۱,۵۲۶یورو ۳۰,۷۰۳ ۳۰,۳۶۶فرانک سوئیس ۲۹,۴۴۶ ۲۸,۹۹۳کرون سوئد ۳,۲۸۴ ۳,۲۶۰درهم ۷,۶۴۷ ۷,۶۴۷دلار کانادا ۲۲,۴۹۱ ۲۲,۱۱۸دلار استرالیا ۲۱,۴۳۹ ۲۱,۴۲۸افغانی ۴۸۶  ۴۸۷

نرخ رسمی ارزهای بانکی

نرخ بازار

عنواننرخ امروزنرخ روز گذشته

دلار

۳,۲۵۳۳,۲۹۶

یورو

۳,۵۸۰۳,۶۵۵

پوند

۵,۰۱۲۵,۰۷۱

درهم

۹۰۱۹۱۲

دلار کانادا

۲,۷۷۲۲,۷۷۱

دلار استرالیا

۲,۶۴۰۲,۶۴۰

ریال سعودی

۸۷۰۸۹۰

لیر ترکیه

۱,۳۵۰۱,۳۵۰

کرون سوئد

۴۰۰۴۰۰

رینگیت مالزی

۹۶۰۹۶۰

بات تایلند

۱۰۹۱۰۹

یوان چین

۵۵۰۵۵۰

قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی)

عنواننرخ امروزنرخ روز گذشته

دلار

۲۸,۰۸۴۲۸,۰۸۵

پوند

۴۱,۹۰۲۴۱,۵۲۶

یورو

۳۰,۷۰۳۳۰,۳۶۶

فرانک سوئیس

۲۹,۴۴۶۲۸,۹۹۳

کرون سوئد

۳,۲۸۴۳,۲۶۰

درهم

۷,۶۴۷۷,۶۴۷

دلار کانادا

۲۲,۴۹۱۲۲,۱۱۸

دلار استرالیا

۲۱,۴۳۹۲۱,۴۲۸

افغانی

۴۸۶ ۴۸۷

برچسب ها

نظرات شما

    حمیدرضاr می گوید :

    در شرایط فعلی نر خ ارز نوسان دارد