ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : دوشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۰۵:۵۷
ناحیه منو


چالش های اقتصاد اسلامی

 دکتر مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه طباطبایی که برنده جایزه بهترین نظریه در کمیسیون اقتصادی هم شد به بیان نظرات خود پیرامون چالش های اقتصاد اسلامی پرداخت.مقاله دکتر مسعود درخشان درباره «نظریه تعادل عمومی در ...

 دکتر مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه طباطبایی که برنده جایزه بهترین نظریه در کمیسیون اقتصادی هم شد به بیان نظرات خود پیرامون چالش های اقتصاد اسلامی پرداخت.

مقاله دکتر مسعود درخشان درباره «نظریه تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی: رویکرد حاکمیتی» بود. وی در بخشی از بیاناتش گفت: جهت گیری نهاده ها و فعالیتهای اقتصادی در سطح خرد اما با تاثیرگذاری در سطح کلان می بایستی تقویت کننده آن دسته از روابط و مناسبات اقتصادی باشد که منطبق با احکام و موازین شرعی متخذاز فقه، معارف اسلامی و ارزشها و فرهنگ اسلامی در حوزه اقتصاد باشد.

درخشان در ادامه سخنانش افزود: انگیزه سودآوری در فعالیتها، روابط اقتصادی و مناسبات می تواند نیروی محرکه در سطح اقتصاد خرد باشد اما در چارچوبی که حاکمیت در سطح کلان تعیین کرده است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: شرط لازم برای رشد درون زایی نظام اقتصادی و توانمندی برای مقابله با تهدیدات بیرونی و تعادل پایدار و پویا با نظام های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیرنظام های مرتبط با آن مطرح است.

ایشان همچنین از روش های متداول در اسلامی کردن اقتصاد ازجمله: تجزیه عملکرد هر نهاد اقتصادی به مجموعه ای از «روابط»، سنجش تطابق یا مغایرت هر یک از آن روابط با احکام شرعی  و اسلامی کردن روابط مغایر با احکام شرعی یاد کردند.

درخشان در ادامه برای درک تعادل بخشی در اقتصاد اسلامی توضیحاتی در خصوص تعادل بخشی در نظام اقتصاد سرمایه داری ارائه داد و افزود: در نظام اقتصاد سرمایه داری (یا سرمایه مداری) جهت گیری نهادها یا مناسبات اقتصادی در سطح خرد اما با تأثیرات کلان، برای حداکثرسازی سود تعبیه شده اند. مبنای نظام اقتصاد سرمایه داری، تعیین کننده جهت گیری نظام اقتصادی است و جهت گیری نظام اقتصادی، مقوم مبنای تکاثر سرمایه است.

وی در مورد تعادل بخشی در نظام اقتصاد اسلامی عنوان کرد: جهت گیری نهادها و فعالیت های اقتصادی در سطح خرد اما با تأثیرگذاری تقویت کننده آن دسته از روابط و مناسبات « می بایستی » در سطح کلان اقتصادی باشد که این جهت گیری ها می بایست منطبق با احکام و موازین شرعیِ  و متخذ از فقه، معارف اسلامی و ارزشها و فرهنگ اسلامی در حوزه اقتصاد باشد.

درخشان بیان کرد: باید در این حوزه نقش فرآیند تکاثر سرمایه در اقتصادهای وابسته به نفت نیز بررسی شود. ثمرات وابستگی به درآمدهای نفتی در چند حوزه سبک مصرف خانوارها؛ سبک تولید بنگاه ها؛ سبک زندگی اجتماعی و سبک سرمایه گذاری های دولتی قابل رصد است.

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی (ره) نقش حاکمیت در تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی را این گونه تشریح کرد: حاکمیت باید با طراحی الگوی مناسب با دو ویژگی ایجاد تعادل بخشی ناظر بر تعادل درونی نظام اقتصادی و ایجاد تعادل عمومی ناظر بر تعادل نظام اقتصادی با نظام های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای تنظیم و مدیریت بهینه نظام اقتصادی وارد عمل شود.

برچسب ها

نظرات شما