ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۱۸:۴۱
ناحیه منو


کرمانشاه بیشترین آمار بیکاری را به خود اختصاص داد

به گزارش اخبار مالی اقتصادی حساب من ،مرکز آمار ایران اقدام به اعلام چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان سال ۱۳۹۴ کرده است که در این آمار استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۲۳.۱ ...

به گزارش اخبار مالی اقتصادی حساب من ،مرکز آمار ایران اقدام به اعلام چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان سال ۱۳۹۴ کرده است که در این آمار استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۲۳.۱ درصد در رده نخست بیشترین میزان دارا بودن افراد بیکار قرار گرفته است.

کرمانشاه بیشترین آمار بیکاری را به خود اختصاص داد

نرخ بیکاری در استان کرمانشاه در بهار سال گذشته ۱۳.۷ درصد، تابستان ۱۵.۲ درصد، پاییز ۱۸.۶ درصد و زمستان ۲۳.۱ درصد بوده تا شاخص عمده نیروی کار در این استان در سال ۱۳۹۴ با ۲ درصد افزایش به عدد ۱۷.۶ درصد برسد که در این آمار سهم اشتغال بخش کشاورزی استان کرمانشاه در فصل بهار ۳۰.۹ درصد، تابستان ۳۱.۹ درصد، پاییز ۲۹.۷ درصد و زمستان ۲۳.۶ درصد و سهم صنعت در اشتغال فصل بهار ۲۶ درصد، تابستان ۲۳.۳ درصد، پاییز ۲۰ درصد و زمستان ۱۹.۷ درصد بوده است.

سهم اشتغال بخش خدمات استان کرمانشاه در فصل بهار ۴۳.۱ درصد، تابستان ۴۴.۸ درصد، پاییز ۵۰.۳ درصد و زمستان ۵۶.۷ درصد بوده است و در واقع مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال گذشته را ۱۷.۶ درصد بیان گردید.

برچسب ها

نظرات شما