ناوبری
ناحیه لوگو

حساب من ، پایگاه تحلیل اقتصادی

www.hesabeman.ir

امروز : پنجشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ ، ساعت : ۲۱:۳۰
ناحیه منو


مسکن از رکود خارج می شود؟

یک کارشناس مسکن درباره تاثیر افزایش تسهیلات بر حل مشکل مسکن، اظهار کرد:مشکل مسکن فقط در تحریک تقاضا نیست بلکه در ارکان کلی اقتصاد رکود حاکم است و تا زمانی که آثار و نتایج اجرای ...

یک کارشناس مسکن درباره تاثیر افزایش تسهیلات بر حل مشکل مسکن، اظهار کرد:مشکل مسکن فقط در تحریک تقاضا نیست بلکه در ارکان کلی اقتصاد رکود حاکم است و تا زمانی که آثار و نتایج اجرای برجام  در اقتصاد جلوه نکند نمی توان مشکل مسکن را حل کرد.
وی ادامه داد:اگر رکود مانند دوره های گذشته فقط محدود به بخش مسکن بود می شد این فرضیه را قبول کرد که با تحریک تقاضا و ایجاد شوک در طرف تقاضا مسکن از رکود خارج می شود و پس از آن سایر بخش های اقتصادی نیز حر کت می کند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در حال حاضر مشکل مسکن فقط با پرداخت تسهیلات حل نمی شود و نیاز به تدابیر بنیادی دارد، گفت: تا نتایج برجام آشکار شود و در اقتصاد تحرکی دیده نشود در بخش مسکن اتفاقی رخ نخواهد داد.
ستاریان با بیان اینکه به نظر می رسد از اوایل نیمه دوم سال جاری اتفاقات مثبتی در بخش مسکن تحرک ایجاد شود، تاکید کرد:رونق در این بخش به تدریج آغاز خواهد شد و تا پایان سال جاری نتایج آن را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه دولت بر مشکل مسکن چندان مسلط نیست، اضافه کرد:یکی از بزرگترین مسائل بخش مسکن این است که چرخش مالی در درون این بخش انجام می شود و به صورت محدود است و هیچ گونه ارتباطی با منابع خارجی ندارد و نمی تواند از منابع خارجی به صورت فاینانس، سرمایه گذاری خارجی و … استفاده کند و این امر موجب شده که بخش مسکن همیشه منتظر سایر بخش های اقتصاد باشد که در پی رونق آنها منابع وارد بخش مسکن شود و به صورت بیماری هلندی خودش را نشان دهد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بخش خصوصی باید مستقیما و بدون دخالت دولت برای پروژه هایش سرمایه گذار خارجی جذب کند، تصریح کرد:این امکان از بخش خصوصی گرفته شده و هر زمانی که صحبت از این موضوع می شود وزارت راه و شهرسازی می خواهدکه از طریق دولتی این مسئله را حل کند.
ستاریان تاکید کرد:به نظر نمی رسد که تسهیلات جدید چندان مورد توجه قرار گرفته باشد اما نه به این دلیل که نیازی به این تسهیلات نیست بلکه روانشناسی کالاهای سرمایه ای این است که خریدار در شرایطی اقدام به خرید می کند که پیش بینی کند در شش ماه آینده با رشد قیمتی روبه رو خواهد بود و اگر احتمال کاهش قیمت و یا توقف بدهد به هیچ وجه اقدام به خرید نمی کند.
وی خاطرنشان کرد:به عبارت دیگر خریدار حاضر است یک واحد را متری شش میلیون بخرد که شش ماه بعد قیمتش  ۵۰۰ هزار تومان بیشتر بشود اما حاضر نیست همان واحد را متری سه میلیون بخرد با این احتمال که ممکن است ۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته باشد و این روانشناسی در مورد کالاهای سرمایه ای وجود دارد و نباید آن را نادیده گرفت.
به گزارش حساب من این کارشناس مسکن با بیان اینکه مسکن طی سی سال گذشته به عنوان یک کالای سرمایه ای دیده شده و متقاضیان مطمئن هستند که طی پنج سال آینده رشدی بیشتر از همه کالاها خواهد داشت اماهمه متقاضیان مطالعه گر و یا شرکت ها نیستند بلکه عمدتا افراد عادی هستند که از روانشناسی خاصی برخوردارند که همانطور که از لحاظ روانی مسکن برای آنها کالای سرمایه ای شده همانطور هم در مورد آن لحظه ای تصمیم می گیرند.

برچسب ها

نظرات شما